λ Pr
Votre navigateur est obsolète

la Société Biblique de Genève vous présente
la Bible Segond 21


Proverbes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Pr11 Pr 1.116470υSG21#16470Pr 1.1../SG21/Pr1sg21.html#16470υSG21Pr 1.1
  2 Pr 1.216471υSG21#16471Pr 1.2../SG21/Pr1sg21.html#16471υSG21Pr 1.2
  3 Pr 1.316472υSG21#16472Pr 1.3../SG21/Pr1sg21.html#16472υSG21Pr 1.3
  4 Pr 1.416473υSG21#16473Pr 1.4../SG21/Pr1sg21.html#16473υSG21Pr 1.4
  5 Pr 1.516474υSG21#16474Pr 1.5../SG21/Pr1sg21.html#16474υSG21Pr 1.5
  6 Pr 1.616475υSG21#16475Pr 1.6../SG21/Pr1sg21.html#16475υSG21Pr 1.6
  7 Pr 1.716476υSG21#16476Pr 1.7../SG21/Pr1sg21.html#16476υSG21Pr 1.7
  8 Pr 1.816477υSG21#16477Pr 1.8../SG21/Pr1sg21.html#16477υSG21Pr 1.8
  9 Pr 1.916478υSG21#16478Pr 1.9../SG21/Pr1sg21.html#16478υSG21Pr 1.9
  10 Pr 1.1016479υSG21#16479Pr 1.10../SG21/Pr1sg21.html#16479υSG21Pr 1.10
  11 Pr 1.1116480υSG21#16480Pr 1.11../SG21/Pr1sg21.html#16480υSG21Pr 1.11
  12 Pr 1.1216481υSG21#16481Pr 1.12../SG21/Pr1sg21.html#16481υSG21Pr 1.12
  13 Pr 1.1316482υSG21#16482Pr 1.13../SG21/Pr1sg21.html#16482υSG21Pr 1.13
  14 Pr 1.1416483υSG21#16483Pr 1.14../SG21/Pr1sg21.html#16483υSG21Pr 1.14
  15 Pr 1.1516484υSG21#16484Pr 1.15../SG21/Pr1sg21.html#16484υSG21Pr 1.15
  16 Pr 1.1616485υSG21#16485Pr 1.16../SG21/Pr1sg21.html#16485υSG21Pr 1.16
  17 Pr 1.1716486υSG21#16486Pr 1.17../SG21/Pr1sg21.html#16486υSG21Pr 1.17
  18 Pr 1.1816487υSG21#16487Pr 1.18../SG21/Pr1sg21.html#16487υSG21Pr 1.18
  19 Pr 1.1916488υSG21#16488Pr 1.19../SG21/Pr1sg21.html#16488υSG21Pr 1.19
  20 Pr 1.2016489υSG21#16489Pr 1.20../SG21/Pr1sg21.html#16489υSG21Pr 1.20
  21 Pr 1.2116490υSG21#16490Pr 1.21../SG21/Pr1sg21.html#16490υSG21Pr 1.21
  22 Pr 1.2216491υSG21#16491Pr 1.22../SG21/Pr1sg21.html#16491υSG21Pr 1.22
  23 Pr 1.2316492υSG21#16492Pr 1.23../SG21/Pr1sg21.html#16492υSG21Pr 1.23
  24 Pr 1.2416493υSG21#16493Pr 1.24../SG21/Pr1sg21.html#16493υSG21Pr 1.24
  25 Pr 1.2516494υSG21#16494Pr 1.25../SG21/Pr1sg21.html#16494υSG21Pr 1.25
  26 Pr 1.2616495υSG21#16495Pr 1.26../SG21/Pr1sg21.html#16495υSG21Pr 1.26
  27 Pr 1.2716496υSG21#16496Pr 1.27../SG21/Pr1sg21.html#16496υSG21Pr 1.27
  28 Pr 1.2816497υSG21#16497Pr 1.28../SG21/Pr1sg21.html#16497υSG21Pr 1.28
  29 Pr 1.2916498υSG21#16498Pr 1.29../SG21/Pr1sg21.html#16498υSG21Pr 1.29
  30 Pr 1.3016499υSG21#16499Pr 1.30../SG21/Pr1sg21.html#16499υSG21Pr 1.30
  31 Pr 1.3116500υSG21#16500Pr 1.31../SG21/Pr1sg21.html#16500υSG21Pr 1.31
  32 Pr 1.3216501υSG21#16501Pr 1.32../SG21/Pr1sg21.html#16501υSG21Pr 1.32
  33 Pr 1.3316502υSG21#16502Pr 1.33../SG21/Pr1sg21.html#16502υSG21Pr 1.33
 
 21 Pr 2.116503υSG21#16503Pr 2.1../SG21/Pr2sg21.html#16503υSG21Pr 2.1
  2 Pr 2.216504υSG21#16504Pr 2.2../SG21/Pr2sg21.html#16504υSG21Pr 2.2
  3 Pr 2.316505υSG21#16505Pr 2.3../SG21/Pr2sg21.html#16505υSG21Pr 2.3
  4 Pr 2.416506υSG21#16506Pr 2.4../SG21/Pr2sg21.html#16506υSG21Pr 2.4
  5 Pr 2.516507υSG21#16507Pr 2.5../SG21/Pr2sg21.html#16507υSG21Pr 2.5
  6 Pr 2.616508υSG21#16508Pr 2.6../SG21/Pr2sg21.html#16508υSG21Pr 2.6
  7 Pr 2.716509υSG21#16509Pr 2.7../SG21/Pr2sg21.html#16509υSG21Pr 2.7
  8 Pr 2.816510υSG21#16510Pr 2.8../SG21/Pr2sg21.html#16510υSG21Pr 2.8
  9 Pr 2.916511υSG21#16511Pr 2.9../SG21/Pr2sg21.html#16511υSG21Pr 2.9
  10 Pr 2.1016512υSG21#16512Pr 2.10../SG21/Pr2sg21.html#16512υSG21Pr 2.10
  11 Pr 2.1116513υSG21#16513Pr 2.11../SG21/Pr2sg21.html#16513υSG21Pr 2.11
  12 Pr 2.1216514υSG21#16514Pr 2.12../SG21/Pr2sg21.html#16514υSG21Pr 2.12
  13 Pr 2.1316515υSG21#16515Pr 2.13../SG21/Pr2sg21.html#16515υSG21Pr 2.13
  14 Pr 2.1416516υSG21#16516Pr 2.14../SG21/Pr2sg21.html#16516υSG21Pr 2.14
  15 Pr 2.1516517υSG21#16517Pr 2.15../SG21/Pr2sg21.html#16517υSG21Pr 2.15
  16 Pr 2.1616518υSG21#16518Pr 2.16../SG21/Pr2sg21.html#16518υSG21Pr 2.16
  17 Pr 2.1716519υSG21#16519Pr 2.17../SG21/Pr2sg21.html#16519υSG21Pr 2.17
  18 Pr 2.1816520υSG21#16520Pr 2.18../SG21/Pr2sg21.html#16520υSG21Pr 2.18
  19 Pr 2.1916521υSG21#16521Pr 2.19../SG21/Pr2sg21.html#16521υSG21Pr 2.19
  20 Pr 2.2016522υSG21#16522Pr 2.20../SG21/Pr2sg21.html#16522υSG21Pr 2.20
  21 Pr 2.2116523υSG21#16523Pr 2.21../SG21/Pr2sg21.html#16523υSG21Pr 2.21
  22 Pr 2.2216524υSG21#16524Pr 2.22../SG21/Pr2sg21.html#16524υSG21Pr 2.22
 
 31 Pr 3.116525υSG21#16525Pr 3.1../SG21/Pr3sg21.html#16525υSG21Pr 3.1
  2 Pr 3.216526υSG21#16526Pr 3.2../SG21/Pr3sg21.html#16526υSG21Pr 3.2
  3 Pr 3.316527υSG21#16527Pr 3.3../SG21/Pr3sg21.html#16527υSG21Pr 3.3
  4 Pr 3.416528υSG21#16528Pr 3.4../SG21/Pr3sg21.html#16528υSG21Pr 3.4
  5 Pr 3.516529υSG21#16529Pr 3.5../SG21/Pr3sg21.html#16529υSG21Pr 3.5
  6 Pr 3.616530υSG21#16530Pr 3.6../SG21/Pr3sg21.html#16530υSG21Pr 3.6
  7 Pr 3.716531υSG21#16531Pr 3.7../SG21/Pr3sg21.html#16531υSG21Pr 3.7
  8 Pr 3.816532υSG21#16532Pr 3.8../SG21/Pr3sg21.html#16532υSG21Pr 3.8
  9 Pr 3.916533υSG21#16533Pr 3.9../SG21/Pr3sg21.html#16533υSG21Pr 3.9
  10 Pr 3.1016534υSG21#16534Pr 3.10../SG21/Pr3sg21.html#16534υSG21Pr 3.10
  11 Pr 3.1116535υSG21#16535Pr 3.11../SG21/Pr3sg21.html#16535υSG21Pr 3.11
  12 Pr 3.1216536υSG21#16536Pr 3.12../SG21/Pr3sg21.html#16536υSG21Pr 3.12
  13 Pr 3.1316537υSG21#16537Pr 3.13../SG21/Pr3sg21.html#16537υSG21Pr 3.13
  14 Pr 3.1416538υSG21#16538Pr 3.14../SG21/Pr3sg21.html#16538υSG21Pr 3.14
  15 Pr 3.1516539υSG21#16539Pr 3.15../SG21/Pr3sg21.html#16539υSG21Pr 3.15
  16 Pr 3.1616540υSG21#16540Pr 3.16../SG21/Pr3sg21.html#16540υSG21Pr 3.16
  17 Pr 3.1716541υSG21#16541Pr 3.17../SG21/Pr3sg21.html#16541υSG21Pr 3.17
  18 Pr 3.1816542υSG21#16542Pr 3.18../SG21/Pr3sg21.html#16542υSG21Pr 3.18
  19 Pr 3.1916543υSG21#16543Pr 3.19../SG21/Pr3sg21.html#16543υSG21Pr 3.19
  20 Pr 3.2016544υSG21#16544Pr 3.20../SG21/Pr3sg21.html#16544υSG21Pr 3.20
  21 Pr 3.2116545υSG21#16545Pr 3.21../SG21/Pr3sg21.html#16545υSG21Pr 3.21
  22 Pr 3.2216546υSG21#16546Pr 3.22../SG21/Pr3sg21.html#16546υSG21Pr 3.22
  23 Pr 3.2316547υSG21#16547Pr 3.23../SG21/Pr3sg21.html#16547υSG21Pr 3.23
  24 Pr 3.2416548υSG21#16548Pr 3.24../SG21/Pr3sg21.html#16548υSG21Pr 3.24
  25 Pr 3.2516549υSG21#16549Pr 3.25../SG21/Pr3sg21.html#16549υSG21Pr 3.25
  26 Pr 3.2616550υSG21#16550Pr 3.26../SG21/Pr3sg21.html#16550υSG21Pr 3.26
  27 Pr 3.2716551υSG21#16551Pr 3.27../SG21/Pr3sg21.html#16551υSG21Pr 3.27
  28 Pr 3.2816552υSG21#16552Pr 3.28../SG21/Pr3sg21.html#16552υSG21Pr 3.28
  29 Pr 3.2916553υSG21#16553Pr 3.29../SG21/Pr3sg21.html#16553υSG21Pr 3.29
  30 Pr 3.3016554υSG21#16554Pr 3.30../SG21/Pr3sg21.html#16554υSG21Pr 3.30
  31 Pr 3.3116555υSG21#16555Pr 3.31../SG21/Pr3sg21.html#16555υSG21Pr 3.31
  32 Pr 3.3216556υSG21#16556Pr 3.32../SG21/Pr3sg21.html#16556υSG21Pr 3.32
  33 Pr 3.3316557υSG21#16557Pr 3.33../SG21/Pr3sg21.html#16557υSG21Pr 3.33
  34 Pr 3.3416558υSG21#16558Pr 3.34../SG21/Pr3sg21.html#16558υSG21Pr 3.34
  35 Pr 3.3516559υSG21#16559Pr 3.35../SG21/Pr3sg21.html#16559υSG21Pr 3.35
 
 41 Pr 4.116560υSG21#16560Pr 4.1../SG21/Pr4sg21.html#16560υSG21Pr 4.1
  2 Pr 4.216561υSG21#16561Pr 4.2../SG21/Pr4sg21.html#16561υSG21Pr 4.2
  3 Pr 4.316562υSG21#16562Pr 4.3../SG21/Pr4sg21.html#16562υSG21Pr 4.3
  4 Pr 4.416563υSG21#16563Pr 4.4../SG21/Pr4sg21.html#16563υSG21Pr 4.4
  5 Pr 4.516564υSG21#16564Pr 4.5../SG21/Pr4sg21.html#16564υSG21Pr 4.5
  6 Pr 4.616565υSG21#16565Pr 4.6../SG21/Pr4sg21.html#16565υSG21Pr 4.6
  7 Pr 4.716566υSG21#16566Pr 4.7../SG21/Pr4sg21.html#16566υSG21Pr 4.7
  8 Pr 4.816567υSG21#16567Pr 4.8../SG21/Pr4sg21.html#16567υSG21Pr 4.8
  9 Pr 4.916568υSG21#16568Pr 4.9../SG21/Pr4sg21.html#16568υSG21Pr 4.9
  10 Pr 4.1016569υSG21#16569Pr 4.10../SG21/Pr4sg21.html#16569υSG21Pr 4.10
  11 Pr 4.1116570υSG21#16570Pr 4.11../SG21/Pr4sg21.html#16570υSG21Pr 4.11
  12 Pr 4.1216571υSG21#16571Pr 4.12../SG21/Pr4sg21.html#16571υSG21Pr 4.12
  13 Pr 4.1316572υSG21#16572Pr 4.13../SG21/Pr4sg21.html#16572υSG21Pr 4.13
  14 Pr 4.1416573υSG21#16573Pr 4.14../SG21/Pr4sg21.html#16573υSG21Pr 4.14
  15 Pr 4.1516574υSG21#16574Pr 4.15../SG21/Pr4sg21.html#16574υSG21Pr 4.15
  16 Pr 4.1616575υSG21#16575Pr 4.16../SG21/Pr4sg21.html#16575υSG21Pr 4.16
  17 Pr 4.1716576υSG21#16576Pr 4.17../SG21/Pr4sg21.html#16576υSG21Pr 4.17
  18 Pr 4.1816577υSG21#16577Pr 4.18../SG21/Pr4sg21.html#16577υSG21Pr 4.18
  19 Pr 4.1916578υSG21#16578Pr 4.19../SG21/Pr4sg21.html#16578υSG21Pr 4.19
  20 Pr 4.2016579υSG21#16579Pr 4.20../SG21/Pr4sg21.html#16579υSG21Pr 4.20
  21 Pr 4.2116580υSG21#16580Pr 4.21../SG21/Pr4sg21.html#16580υSG21Pr 4.21
  22 Pr 4.2216581υSG21#16581Pr 4.22../SG21/Pr4sg21.html#16581υSG21Pr 4.22
  23 Pr 4.2316582υSG21#16582Pr 4.23../SG21/Pr4sg21.html#16582υSG21Pr 4.23
  24 Pr 4.2416583υSG21#16583Pr 4.24../SG21/Pr4sg21.html#16583υSG21Pr 4.24
  25 Pr 4.2516584υSG21#16584Pr 4.25../SG21/Pr4sg21.html#16584υSG21Pr 4.25
  26 Pr 4.2616585υSG21#16585Pr 4.26../SG21/Pr4sg21.html#16585υSG21Pr 4.26
  27 Pr 4.2716586υSG21#16586Pr 4.27../SG21/Pr4sg21.html#16586υSG21Pr 4.27
 
 51 Pr 5.116587υSG21#16587Pr 5.1../SG21/Pr5sg21.html#16587υSG21Pr 5.1
  2 Pr 5.216588υSG21#16588Pr 5.2../SG21/Pr5sg21.html#16588υSG21Pr 5.2
  3 Pr 5.316589υSG21#16589Pr 5.3../SG21/Pr5sg21.html#16589υSG21Pr 5.3
  4 Pr 5.416590υSG21#16590Pr 5.4../SG21/Pr5sg21.html#16590υSG21Pr 5.4
  5 Pr 5.516591υSG21#16591Pr 5.5../SG21/Pr5sg21.html#16591υSG21Pr 5.5
  6 Pr 5.616592υSG21#16592Pr 5.6../SG21/Pr5sg21.html#16592υSG21Pr 5.6
  7 Pr 5.716593υSG21#16593Pr 5.7../SG21/Pr5sg21.html#16593υSG21Pr 5.7
  8 Pr 5.816594υSG21#16594Pr 5.8../SG21/Pr5sg21.html#16594υSG21Pr 5.8
  9 Pr 5.916595υSG21#16595Pr 5.9../SG21/Pr5sg21.html#16595υSG21Pr 5.9
  10 Pr 5.1016596υSG21#16596Pr 5.10../SG21/Pr5sg21.html#16596υSG21Pr 5.10
  11 Pr 5.1116597υSG21#16597Pr 5.11../SG21/Pr5sg21.html#16597υSG21Pr 5.11
  12 Pr 5.1216598υSG21#16598Pr 5.12../SG21/Pr5sg21.html#16598υSG21Pr 5.12
  13 Pr 5.1316599υSG21#16599Pr 5.13../SG21/Pr5sg21.html#16599υSG21Pr 5.13
  14 Pr 5.1416600υSG21#16600Pr 5.14../SG21/Pr5sg21.html#16600υSG21Pr 5.14
  15 Pr 5.1516601υSG21#16601Pr 5.15../SG21/Pr5sg21.html#16601υSG21Pr 5.15
  16 Pr 5.1616602υSG21#16602Pr 5.16../SG21/Pr5sg21.html#16602υSG21Pr 5.16
  17 Pr 5.1716603υSG21#16603Pr 5.17../SG21/Pr5sg21.html#16603υSG21Pr 5.17
  18 Pr 5.1816604υSG21#16604Pr 5.18../SG21/Pr5sg21.html#16604υSG21Pr 5.18
  19 Pr 5.1916605υSG21#16605Pr 5.19../SG21/Pr5sg21.html#16605υSG21Pr 5.19
  20 Pr 5.2016606υSG21#16606Pr 5.20../SG21/Pr5sg21.html#16606υSG21Pr 5.20
  21 Pr 5.2116607υSG21#16607Pr 5.21../SG21/Pr5sg21.html#16607υSG21Pr 5.21
  22 Pr 5.2216608υSG21#16608Pr 5.22../SG21/Pr5sg21.html#16608υSG21Pr 5.22
  23 Pr 5.2316609υSG21#16609Pr 5.23../SG21/Pr5sg21.html#16609υSG21Pr 5.23
 
 61 Pr 6.116610υSG21#16610Pr 6.1../SG21/Pr6sg21.html#16610υSG21Pr 6.1
  2 Pr 6.216611υSG21#16611Pr 6.2../SG21/Pr6sg21.html#16611υSG21Pr 6.2
  3 Pr 6.316612υSG21#16612Pr 6.3../SG21/Pr6sg21.html#16612υSG21Pr 6.3
  4 Pr 6.416613υSG21#16613Pr 6.4../SG21/Pr6sg21.html#16613υSG21Pr 6.4
  5 Pr 6.516614υSG21#16614Pr 6.5../SG21/Pr6sg21.html#16614υSG21Pr 6.5
  6 Pr 6.616615υSG21#16615Pr 6.6../SG21/Pr6sg21.html#16615υSG21Pr 6.6
  7 Pr 6.716616υSG21#16616Pr 6.7../SG21/Pr6sg21.html#16616υSG21Pr 6.7
  8 Pr 6.816617υSG21#16617Pr 6.8../SG21/Pr6sg21.html#16617υSG21Pr 6.8
  9 Pr 6.916618υSG21#16618Pr 6.9../SG21/Pr6sg21.html#16618υSG21Pr 6.9
  10 Pr 6.1016619υSG21#16619Pr 6.10../SG21/Pr6sg21.html#16619υSG21Pr 6.10
  11 Pr 6.1116620υSG21#16620Pr 6.11../SG21/Pr6sg21.html#16620υSG21Pr 6.11
  12 Pr 6.1216621υSG21#16621Pr 6.12../SG21/Pr6sg21.html#16621υSG21Pr 6.12
  13 Pr 6.1316622υSG21#16622Pr 6.13../SG21/Pr6sg21.html#16622υSG21Pr 6.13
  14 Pr 6.1416623υSG21#16623Pr 6.14../SG21/Pr6sg21.html#16623υSG21Pr 6.14
  15 Pr 6.1516624υSG21#16624Pr 6.15../SG21/Pr6sg21.html#16624υSG21Pr 6.15
  16 Pr 6.1616625υSG21#16625Pr 6.16../SG21/Pr6sg21.html#16625υSG21Pr 6.16
  17 Pr 6.1716626υSG21#16626Pr 6.17../SG21/Pr6sg21.html#16626υSG21Pr 6.17
  18 Pr 6.1816627υSG21#16627Pr 6.18../SG21/Pr6sg21.html#16627υSG21Pr 6.18
  19 Pr 6.1916628υSG21#16628Pr 6.19../SG21/Pr6sg21.html#16628υSG21Pr 6.19
  20 Pr 6.2016629υSG21#16629Pr 6.20../SG21/Pr6sg21.html#16629υSG21Pr 6.20
  21 Pr 6.2116630υSG21#16630Pr 6.21../SG21/Pr6sg21.html#16630υSG21Pr 6.21
  22 Pr 6.2216631υSG21#16631Pr 6.22../SG21/Pr6sg21.html#16631υSG21Pr 6.22
  23 Pr 6.2316632υSG21#16632Pr 6.23../SG21/Pr6sg21.html#16632υSG21Pr 6.23
  24 Pr 6.2416633υSG21#16633Pr 6.24../SG21/Pr6sg21.html#16633υSG21Pr 6.24
  25 Pr 6.2516634υSG21#16634Pr 6.25../SG21/Pr6sg21.html#16634υSG21Pr 6.25
  26 Pr 6.2616635υSG21#16635Pr 6.26../SG21/Pr6sg21.html#16635υSG21Pr 6.26
  27 Pr 6.2716636υSG21#16636Pr 6.27../SG21/Pr6sg21.html#16636υSG21Pr 6.27
  28 Pr 6.2816637υSG21#16637Pr 6.28../SG21/Pr6sg21.html#16637υSG21Pr 6.28
  29 Pr 6.2916638υSG21#16638Pr 6.29../SG21/Pr6sg21.html#16638υSG21Pr 6.29
  30 Pr 6.3016639υSG21#16639Pr 6.30../SG21/Pr6sg21.html#16639υSG21Pr 6.30
  31 Pr 6.3116640υSG21#16640Pr 6.31../SG21/Pr6sg21.html#16640υSG21Pr 6.31
  32 Pr 6.3216641υSG21#16641Pr 6.32../SG21/Pr6sg21.html#16641υSG21Pr 6.32
  33 Pr 6.3316642υSG21#16642Pr 6.33../SG21/Pr6sg21.html#16642υSG21Pr 6.33
  34 Pr 6.3416643υSG21#16643Pr 6.34../SG21/Pr6sg21.html#16643υSG21Pr 6.34
  35 Pr 6.3516644υSG21#16644Pr 6.35../SG21/Pr6sg21.html#16644υSG21Pr 6.35
 
 71 Pr 7.116645υSG21#16645Pr 7.1../SG21/Pr7sg21.html#16645υSG21Pr 7.1
  2 Pr 7.216646υSG21#16646Pr 7.2../SG21/Pr7sg21.html#16646υSG21Pr 7.2
  3 Pr 7.316647υSG21#16647Pr 7.3../SG21/Pr7sg21.html#16647υSG21Pr 7.3
  4 Pr 7.416648υSG21#16648Pr 7.4../SG21/Pr7sg21.html#16648υSG21Pr 7.4
  5 Pr 7.516649υSG21#16649Pr 7.5../SG21/Pr7sg21.html#16649υSG21Pr 7.5
  6 Pr 7.616650υSG21#16650Pr 7.6../SG21/Pr7sg21.html#16650υSG21Pr 7.6
  7 Pr 7.716651υSG21#16651Pr 7.7../SG21/Pr7sg21.html#16651υSG21Pr 7.7
  8 Pr 7.816652υSG21#16652Pr 7.8../SG21/Pr7sg21.html#16652υSG21Pr 7.8
  9 Pr 7.916653υSG21#16653Pr 7.9../SG21/Pr7sg21.html#16653υSG21Pr 7.9
  10 Pr 7.1016654υSG21#16654Pr 7.10../SG21/Pr7sg21.html#16654υSG21Pr 7.10
  11 Pr 7.1116655υSG21#16655Pr 7.11../SG21/Pr7sg21.html#16655υSG21Pr 7.11
  12 Pr 7.1216656υSG21#16656Pr 7.12../SG21/Pr7sg21.html#16656υSG21Pr 7.12
  13 Pr 7.1316657υSG21#16657Pr 7.13../SG21/Pr7sg21.html#16657υSG21Pr 7.13
  14 Pr 7.1416658υSG21#16658Pr 7.14../SG21/Pr7sg21.html#16658υSG21Pr 7.14
  15 Pr 7.1516659υSG21#16659Pr 7.15../SG21/Pr7sg21.html#16659υSG21Pr 7.15
  16 Pr 7.1616660υSG21#16660Pr 7.16../SG21/Pr7sg21.html#16660υSG21Pr 7.16
  17 Pr 7.1716661υSG21#16661Pr 7.17../SG21/Pr7sg21.html#16661υSG21Pr 7.17
  18 Pr 7.1816662υSG21#16662Pr 7.18../SG21/Pr7sg21.html#16662υSG21Pr 7.18
  19 Pr 7.1916663υSG21#16663Pr 7.19../SG21/Pr7sg21.html#16663υSG21Pr 7.19
  20 Pr 7.2016664υSG21#16664Pr 7.20../SG21/Pr7sg21.html#16664υSG21Pr 7.20
  21 Pr 7.2116665υSG21#16665Pr 7.21../SG21/Pr7sg21.html#16665υSG21Pr 7.21
  22 Pr 7.2216666υSG21#16666Pr 7.22../SG21/Pr7sg21.html#16666υSG21Pr 7.22
  23 Pr 7.2316667υSG21#16667Pr 7.23../SG21/Pr7sg21.html#16667υSG21Pr 7.23
  24 Pr 7.2416668υSG21#16668Pr 7.24../SG21/Pr7sg21.html#16668υSG21Pr 7.24
  25 Pr 7.2516669υSG21#16669Pr 7.25../SG21/Pr7sg21.html#16669υSG21Pr 7.25
  26 Pr 7.2616670υSG21#16670Pr 7.26../SG21/Pr7sg21.html#16670υSG21Pr 7.26
  27 Pr 7.2716671υSG21#16671Pr 7.27../SG21/Pr7sg21.html#16671υSG21Pr 7.27
 
 81 Pr 8.116672υSG21#16672Pr 8.1../SG21/Pr8sg21.html#16672υSG21Pr 8.1
  2 Pr 8.216673υSG21#16673Pr 8.2../SG21/Pr8sg21.html#16673υSG21Pr 8.2
  3 Pr 8.316674υSG21#16674Pr 8.3../SG21/Pr8sg21.html#16674υSG21Pr 8.3
  4 Pr 8.416675υSG21#16675Pr 8.4../SG21/Pr8sg21.html#16675υSG21Pr 8.4
  5 Pr 8.516676υSG21#16676Pr 8.5../SG21/Pr8sg21.html#16676υSG21Pr 8.5
  6 Pr 8.616677υSG21#16677Pr 8.6../SG21/Pr8sg21.html#16677υSG21Pr 8.6
  7 Pr 8.716678υSG21#16678Pr 8.7../SG21/Pr8sg21.html#16678υSG21Pr 8.7
  8 Pr 8.816679υSG21#16679Pr 8.8../SG21/Pr8sg21.html#16679υSG21Pr 8.8
  9 Pr 8.916680υSG21#16680Pr 8.9../SG21/Pr8sg21.html#16680υSG21Pr 8.9
  10 Pr 8.1016681υSG21#16681Pr 8.10../SG21/Pr8sg21.html#16681υSG21Pr 8.10
  11 Pr 8.1116682υSG21#16682Pr 8.11../SG21/Pr8sg21.html#16682υSG21Pr 8.11
  12 Pr 8.1216683υSG21#16683Pr 8.12../SG21/Pr8sg21.html#16683υSG21Pr 8.12
  13 Pr 8.1316684υSG21#16684Pr 8.13../SG21/Pr8sg21.html#16684υSG21Pr 8.13
  14 Pr 8.1416685υSG21#16685Pr 8.14../SG21/Pr8sg21.html#16685υSG21Pr 8.14
  15 Pr 8.1516686υSG21#16686Pr 8.15../SG21/Pr8sg21.html#16686υSG21Pr 8.15
  16 Pr 8.1616687υSG21#16687Pr 8.16../SG21/Pr8sg21.html#16687υSG21Pr 8.16
  17 Pr 8.1716688υSG21#16688Pr 8.17../SG21/Pr8sg21.html#16688υSG21Pr 8.17
  18 Pr 8.1816689υSG21#16689Pr 8.18../SG21/Pr8sg21.html#16689υSG21Pr 8.18
  19 Pr 8.1916690υSG21#16690Pr 8.19../SG21/Pr8sg21.html#16690υSG21Pr 8.19
  20 Pr 8.2016691υSG21#16691Pr 8.20../SG21/Pr8sg21.html#16691υSG21Pr 8.20
  21 Pr 8.2116692υSG21#16692Pr 8.21../SG21/Pr8sg21.html#16692υSG21Pr 8.21
  22 Pr 8.2216693υSG21#16693Pr 8.22../SG21/Pr8sg21.html#16693υSG21Pr 8.22
  23 Pr 8.2316694υSG21#16694Pr 8.23../SG21/Pr8sg21.html#16694υSG21Pr 8.23
  24 Pr 8.2416695υSG21#16695Pr 8.24../SG21/Pr8sg21.html#16695υSG21Pr 8.24
  25 Pr 8.2516696υSG21#16696Pr 8.25../SG21/Pr8sg21.html#16696υSG21Pr 8.25
  26 Pr 8.2616697υSG21#16697Pr 8.26../SG21/Pr8sg21.html#16697υSG21Pr 8.26
  27 Pr 8.2716698υSG21#16698Pr 8.27../SG21/Pr8sg21.html#16698υSG21Pr 8.27
  28 Pr 8.2816699υSG21#16699Pr 8.28../SG21/Pr8sg21.html#16699υSG21Pr 8.28
  29 Pr 8.2916700υSG21#16700Pr 8.29../SG21/Pr8sg21.html#16700υSG21Pr 8.29
  30 Pr 8.3016701υSG21#16701Pr 8.30../SG21/Pr8sg21.html#16701υSG21Pr 8.30
  31 Pr 8.3116702υSG21#16702Pr 8.31../SG21/Pr8sg21.html#16702υSG21Pr 8.31
  32 Pr 8.3216703υSG21#16703Pr 8.32../SG21/Pr8sg21.html#16703υSG21Pr 8.32
  33 Pr 8.3316704υSG21#16704Pr 8.33../SG21/Pr8sg21.html#16704υSG21Pr 8.33
  34 Pr 8.3416705υSG21#16705Pr 8.34../SG21/Pr8sg21.html#16705υSG21Pr 8.34
  35 Pr 8.3516706υSG21#16706Pr 8.35../SG21/Pr8sg21.html#16706υSG21Pr 8.35
  36 Pr 8.3616707υSG21#16707Pr 8.36../SG21/Pr8sg21.html#16707υSG21Pr 8.36
 
 91 Pr 9.116708υSG21#16708Pr 9.1../SG21/Pr9sg21.html#16708υSG21Pr 9.1
  2 Pr 9.216709υSG21#16709Pr 9.2../SG21/Pr9sg21.html#16709υSG21Pr 9.2
  3 Pr 9.316710υSG21#16710Pr 9.3../SG21/Pr9sg21.html#16710υSG21Pr 9.3
  4 Pr 9.416711υSG21#16711Pr 9.4../SG21/Pr9sg21.html#16711υSG21Pr 9.4
  5 Pr 9.516712υSG21#16712Pr 9.5../SG21/Pr9sg21.html#16712υSG21Pr 9.5
  6 Pr 9.616713υSG21#16713Pr 9.6../SG21/Pr9sg21.html#16713υSG21Pr 9.6
  7 Pr 9.716714υSG21#16714Pr 9.7../SG21/Pr9sg21.html#16714υSG21Pr 9.7
  8 Pr 9.816715υSG21#16715Pr 9.8../SG21/Pr9sg21.html#16715υSG21Pr 9.8
  9 Pr 9.916716υSG21#16716Pr 9.9../SG21/Pr9sg21.html#16716υSG21Pr 9.9
  10 Pr 9.1016717υSG21#16717Pr 9.10../SG21/Pr9sg21.html#16717υSG21Pr 9.10
  11 Pr 9.1116718υSG21#16718Pr 9.11../SG21/Pr9sg21.html#16718υSG21Pr 9.11
  12 Pr 9.1216719υSG21#16719Pr 9.12../SG21/Pr9sg21.html#16719υSG21Pr 9.12
  13 Pr 9.1316720υSG21#16720Pr 9.13../SG21/Pr9sg21.html#16720υSG21Pr 9.13
  14 Pr 9.1416721υSG21#16721Pr 9.14../SG21/Pr9sg21.html#16721υSG21Pr 9.14
  15 Pr 9.1516722υSG21#16722Pr 9.15../SG21/Pr9sg21.html#16722υSG21Pr 9.15
  16 Pr 9.1616723υSG21#16723Pr 9.16../SG21/Pr9sg21.html#16723υSG21Pr 9.16
  17 Pr 9.1716724υSG21#16724Pr 9.17../SG21/Pr9sg21.html#16724υSG21Pr 9.17
  18 Pr 9.1816725υSG21#16725Pr 9.18../SG21/Pr9sg21.html#16725υSG21Pr 9.18
 
 101 Pr 10.116726υSG21#16726Pr 10.1../SG21/Pr10sg21.html#16726υSG21Pr 10.1
  2 Pr 10.216727υSG21#16727Pr 10.2../SG21/Pr10sg21.html#16727υSG21Pr 10.2
  3 Pr 10.316728υSG21#16728Pr 10.3../SG21/Pr10sg21.html#16728υSG21Pr 10.3
  4 Pr 10.416729υSG21#16729Pr 10.4../SG21/Pr10sg21.html#16729υSG21Pr 10.4
  5 Pr 10.516730υSG21#16730Pr 10.5../SG21/Pr10sg21.html#16730υSG21Pr 10.5
  6 Pr 10.616731υSG21#16731Pr 10.6../SG21/Pr10sg21.html#16731υSG21Pr 10.6
  7 Pr 10.716732υSG21#16732Pr 10.7../SG21/Pr10sg21.html#16732υSG21Pr 10.7
  8 Pr 10.816733υSG21#16733Pr 10.8../SG21/Pr10sg21.html#16733υSG21Pr 10.8
  9 Pr 10.916734υSG21#16734Pr 10.9../SG21/Pr10sg21.html#16734υSG21Pr 10.9
  10 Pr 10.1016735υSG21#16735Pr 10.10../SG21/Pr10sg21.html#16735υSG21Pr 10.10
  11 Pr 10.1116736υSG21#16736Pr 10.11../SG21/Pr10sg21.html#16736υSG21Pr 10.11
  12 Pr 10.1216737υSG21#16737Pr 10.12../SG21/Pr10sg21.html#16737υSG21Pr 10.12
  13 Pr 10.1316738υSG21#16738Pr 10.13../SG21/Pr10sg21.html#16738υSG21Pr 10.13
  14 Pr 10.1416739υSG21#16739Pr 10.14../SG21/Pr10sg21.html#16739υSG21Pr 10.14
  15 Pr 10.1516740υSG21#16740Pr 10.15../SG21/Pr10sg21.html#16740υSG21Pr 10.15
  16 Pr 10.1616741υSG21#16741Pr 10.16../SG21/Pr10sg21.html#16741υSG21Pr 10.16
  17 Pr 10.1716742υSG21#16742Pr 10.17../SG21/Pr10sg21.html#16742υSG21Pr 10.17
  18 Pr 10.1816743υSG21#16743Pr 10.18../SG21/Pr10sg21.html#16743υSG21Pr 10.18
  19 Pr 10.1916744υSG21#16744Pr 10.19../SG21/Pr10sg21.html#16744υSG21Pr 10.19
  20 Pr 10.2016745υSG21#16745Pr 10.20../SG21/Pr10sg21.html#16745υSG21Pr 10.20
  21 Pr 10.2116746υSG21#16746Pr 10.21../SG21/Pr10sg21.html#16746υSG21Pr 10.21
  22 Pr 10.2216747υSG21#16747Pr 10.22../SG21/Pr10sg21.html#16747υSG21Pr 10.22
  23 Pr 10.2316748υSG21#16748Pr 10.23../SG21/Pr10sg21.html#16748υSG21Pr 10.23
  24 Pr 10.2416749υSG21#16749Pr 10.24../SG21/Pr10sg21.html#16749υSG21Pr 10.24
  25 Pr 10.2516750υSG21#16750Pr 10.25../SG21/Pr10sg21.html#16750υSG21Pr 10.25
  26 Pr 10.2616751υSG21#16751Pr 10.26../SG21/Pr10sg21.html#16751υSG21Pr 10.26
  27 Pr 10.2716752υSG21#16752Pr 10.27../SG21/Pr10sg21.html#16752υSG21Pr 10.27
  28 Pr 10.2816753υSG21#16753Pr 10.28../SG21/Pr10sg21.html#16753υSG21Pr 10.28
  29 Pr 10.2916754υSG21#16754Pr 10.29../SG21/Pr10sg21.html#16754υSG21Pr 10.29
  30 Pr 10.3016755υSG21#16755Pr 10.30../SG21/Pr10sg21.html#16755υSG21Pr 10.30
  31 Pr 10.3116756υSG21#16756Pr 10.31../SG21/Pr10sg21.html#16756υSG21Pr 10.31
  32 Pr 10.3216757υSG21#16757Pr 10.32../SG21/Pr10sg21.html#16757υSG21Pr 10.32
 
 111 Pr 11.116758υSG21#16758Pr 11.1../SG21/Pr11sg21.html#16758υSG21Pr 11.1
  2 Pr 11.216759υSG21#16759Pr 11.2../SG21/Pr11sg21.html#16759υSG21Pr 11.2
  3 Pr 11.316760υSG21#16760Pr 11.3../SG21/Pr11sg21.html#16760υSG21Pr 11.3
  4 Pr 11.416761υSG21#16761Pr 11.4../SG21/Pr11sg21.html#16761υSG21Pr 11.4
  5 Pr 11.516762υSG21#16762Pr 11.5../SG21/Pr11sg21.html#16762υSG21Pr 11.5
  6 Pr 11.616763υSG21#16763Pr 11.6../SG21/Pr11sg21.html#16763υSG21Pr 11.6
  7 Pr 11.716764υSG21#16764Pr 11.7../SG21/Pr11sg21.html#16764υSG21Pr 11.7
  8 Pr 11.816765υSG21#16765Pr 11.8../SG21/Pr11sg21.html#16765υSG21Pr 11.8
  9 Pr 11.916766υSG21#16766Pr 11.9../SG21/Pr11sg21.html#16766υSG21Pr 11.9
  10 Pr 11.1016767υSG21#16767Pr 11.10../SG21/Pr11sg21.html#16767υSG21Pr 11.10
  11 Pr 11.1116768υSG21#16768Pr 11.11../SG21/Pr11sg21.html#16768υSG21Pr 11.11
  12 Pr 11.1216769υSG21#16769Pr 11.12../SG21/Pr11sg21.html#16769υSG21Pr 11.12
  13 Pr 11.1316770υSG21#16770Pr 11.13../SG21/Pr11sg21.html#16770υSG21Pr 11.13
  14 Pr 11.1416771υSG21#16771Pr 11.14../SG21/Pr11sg21.html#16771υSG21Pr 11.14
  15 Pr 11.1516772υSG21#16772Pr 11.15../SG21/Pr11sg21.html#16772υSG21Pr 11.15
  16 Pr 11.1616773υSG21#16773Pr 11.16../SG21/Pr11sg21.html#16773υSG21Pr 11.16
  17 Pr 11.1716774υSG21#16774Pr 11.17../SG21/Pr11sg21.html#16774υSG21Pr 11.17
  18 Pr 11.1816775υSG21#16775Pr 11.18../SG21/Pr11sg21.html#16775υSG21Pr 11.18
  19 Pr 11.1916776υSG21#16776Pr 11.19../SG21/Pr11sg21.html#16776υSG21Pr 11.19
  20 Pr 11.2016777υSG21#16777Pr 11.20../SG21/Pr11sg21.html#16777υSG21Pr 11.20
  21 Pr 11.2116778υSG21#16778Pr 11.21../SG21/Pr11sg21.html#16778υSG21Pr 11.21
  22 Pr 11.2216779υSG21#16779Pr 11.22../SG21/Pr11sg21.html#16779υSG21Pr 11.22
  23 Pr 11.2316780υSG21#16780Pr 11.23../SG21/Pr11sg21.html#16780υSG21Pr 11.23
  24 Pr 11.2416781υSG21#16781Pr 11.24../SG21/Pr11sg21.html#16781υSG21Pr 11.24
  25 Pr 11.2516782υSG21#16782Pr 11.25../SG21/Pr11sg21.html#16782υSG21Pr 11.25
  26 Pr 11.2616783υSG21#16783Pr 11.26../SG21/Pr11sg21.html#16783υSG21Pr 11.26
  27 Pr 11.2716784υSG21#16784Pr 11.27../SG21/Pr11sg21.html#16784υSG21Pr 11.27
  28 Pr 11.2816785υSG21#16785Pr 11.28../SG21/Pr11sg21.html#16785υSG21Pr 11.28
  29 Pr 11.2916786υSG21#16786Pr 11.29../SG21/Pr11sg21.html#16786υSG21Pr 11.29
  30 Pr 11.3016787υSG21#16787Pr 11.30../SG21/Pr11sg21.html#16787υSG21Pr 11.30
  31 Pr 11.3116788υSG21#16788Pr 11.31../SG21/Pr11sg21.html#16788υSG21Pr 11.31
 
 121 Pr 12.116789υSG21#16789Pr 12.1../SG21/Pr12sg21.html#16789υSG21Pr 12.1
  2 Pr 12.216790υSG21#16790Pr 12.2../SG21/Pr12sg21.html#16790υSG21Pr 12.2
  3 Pr 12.316791υSG21#16791Pr 12.3../SG21/Pr12sg21.html#16791υSG21Pr 12.3
  4 Pr 12.416792υSG21#16792Pr 12.4../SG21/Pr12sg21.html#16792υSG21Pr 12.4
  5 Pr 12.516793υSG21#16793Pr 12.5../SG21/Pr12sg21.html#16793υSG21Pr 12.5
  6 Pr 12.616794υSG21#16794Pr 12.6../SG21/Pr12sg21.html#16794υSG21Pr 12.6
  7 Pr 12.716795υSG21#16795Pr 12.7../SG21/Pr12sg21.html#16795υSG21Pr 12.7
  8 Pr 12.816796υSG21#16796Pr 12.8../SG21/Pr12sg21.html#16796υSG21Pr 12.8
  9 Pr 12.916797υSG21#16797Pr 12.9../SG21/Pr12sg21.html#16797υSG21Pr 12.9
  10 Pr 12.1016798υSG21#16798Pr 12.10../SG21/Pr12sg21.html#16798υSG21Pr 12.10
  11 Pr 12.1116799υSG21#16799Pr 12.11../SG21/Pr12sg21.html#16799υSG21Pr 12.11
  12 Pr 12.1216800υSG21#16800Pr 12.12../SG21/Pr12sg21.html#16800υSG21Pr 12.12
  13 Pr 12.1316801υSG21#16801Pr 12.13../SG21/Pr12sg21.html#16801υSG21Pr 12.13
  14 Pr 12.1416802υSG21#16802Pr 12.14../SG21/Pr12sg21.html#16802υSG21Pr 12.14
  15 Pr 12.1516803υSG21#16803Pr 12.15../SG21/Pr12sg21.html#16803υSG21Pr 12.15
  16 Pr 12.1616804υSG21#16804Pr 12.16../SG21/Pr12sg21.html#16804υSG21Pr 12.16
  17 Pr 12.1716805υSG21#16805Pr 12.17../SG21/Pr12sg21.html#16805υSG21Pr 12.17
  18 Pr 12.1816806υSG21#16806Pr 12.18../SG21/Pr12sg21.html#16806υSG21Pr 12.18
  19 Pr 12.1916807υSG21#16807Pr 12.19../SG21/Pr12sg21.html#16807υSG21Pr 12.19
  20 Pr 12.2016808υSG21#16808Pr 12.20../SG21/Pr12sg21.html#16808υSG21Pr 12.20
  21 Pr 12.2116809υSG21#16809Pr 12.21../SG21/Pr12sg21.html#16809υSG21Pr 12.21
  22 Pr 12.2216810υSG21#16810Pr 12.22../SG21/Pr12sg21.html#16810υSG21Pr 12.22
  23 Pr 12.2316811υSG21#16811Pr 12.23../SG21/Pr12sg21.html#16811υSG21Pr 12.23
  24 Pr 12.2416812υSG21#16812Pr 12.24../SG21/Pr12sg21.html#16812υSG21Pr 12.24
  25 Pr 12.2516813υSG21#16813Pr 12.25../SG21/Pr12sg21.html#16813υSG21Pr 12.25
  26 Pr 12.2616814υSG21#16814Pr 12.26../SG21/Pr12sg21.html#16814υSG21Pr 12.26
  27 Pr 12.2716815υSG21#16815Pr 12.27../SG21/Pr12sg21.html#16815υSG21Pr 12.27
  28 Pr 12.2816816υSG21#16816Pr 12.28../SG21/Pr12sg21.html#16816υSG21Pr 12.28
 
 131 Pr 13.116817υSG21#16817Pr 13.1../SG21/Pr13sg21.html#16817υSG21Pr 13.1
  2 Pr 13.216818υSG21#16818Pr 13.2../SG21/Pr13sg21.html#16818υSG21Pr 13.2
  3 Pr 13.316819υSG21#16819Pr 13.3../SG21/Pr13sg21.html#16819υSG21Pr 13.3
  4 Pr 13.416820υSG21#16820Pr 13.4../SG21/Pr13sg21.html#16820υSG21Pr 13.4
  5 Pr 13.516821υSG21#16821Pr 13.5../SG21/Pr13sg21.html#16821υSG21Pr 13.5
  6 Pr 13.616822υSG21#16822Pr 13.6../SG21/Pr13sg21.html#16822υSG21Pr 13.6
  7 Pr 13.716823υSG21#16823Pr 13.7../SG21/Pr13sg21.html#16823υSG21Pr 13.7
  8 Pr 13.816824υSG21#16824Pr 13.8../SG21/Pr13sg21.html#16824υSG21Pr 13.8
  9 Pr 13.916825υSG21#16825Pr 13.9../SG21/Pr13sg21.html#16825υSG21Pr 13.9
  10 Pr 13.1016826υSG21#16826Pr 13.10../SG21/Pr13sg21.html#16826υSG21Pr 13.10
  11 Pr 13.1116827υSG21#16827Pr 13.11../SG21/Pr13sg21.html#16827υSG21Pr 13.11
  12 Pr 13.1216828υSG21#16828Pr 13.12../SG21/Pr13sg21.html#16828υSG21Pr 13.12
  13 Pr 13.1316829υSG21#16829Pr 13.13../SG21/Pr13sg21.html#16829υSG21Pr 13.13
  14 Pr 13.1416830υSG21#16830Pr 13.14../SG21/Pr13sg21.html#16830υSG21Pr 13.14
  15 Pr 13.1516831υSG21#16831Pr 13.15../SG21/Pr13sg21.html#16831υSG21Pr 13.15
  16 Pr 13.1616832υSG21#16832Pr 13.16../SG21/Pr13sg21.html#16832υSG21Pr 13.16
  17 Pr 13.1716833υSG21#16833Pr 13.17../SG21/Pr13sg21.html#16833υSG21Pr 13.17
  18 Pr 13.1816834υSG21#16834Pr 13.18../SG21/Pr13sg21.html#16834υSG21Pr 13.18
  19 Pr 13.1916835υSG21#16835Pr 13.19../SG21/Pr13sg21.html#16835υSG21Pr 13.19
  20 Pr 13.2016836υSG21#16836Pr 13.20../SG21/Pr13sg21.html#16836υSG21Pr 13.20
  21 Pr 13.2116837υSG21#16837Pr 13.21../SG21/Pr13sg21.html#16837υSG21Pr 13.21
  22 Pr 13.2216838υSG21#16838Pr 13.22../SG21/Pr13sg21.html#16838υSG21Pr 13.22
  23 Pr 13.2316839υSG21#16839Pr 13.23../SG21/Pr13sg21.html#16839υSG21Pr 13.23
  24 Pr 13.2416840υSG21#16840Pr 13.24../SG21/Pr13sg21.html#16840υSG21Pr 13.24
  25 Pr 13.2516841υSG21#16841Pr 13.25../SG21/Pr13sg21.html#16841υSG21Pr 13.25
 
 141 Pr 14.116842υSG21#16842Pr 14.1../SG21/Pr14sg21.html#16842υSG21Pr 14.1
  2 Pr 14.216843υSG21#16843Pr 14.2../SG21/Pr14sg21.html#16843υSG21Pr 14.2
  3 Pr 14.316844υSG21#16844Pr 14.3../SG21/Pr14sg21.html#16844υSG21Pr 14.3
  4 Pr 14.416845υSG21#16845Pr 14.4../SG21/Pr14sg21.html#16845υSG21Pr 14.4
  5 Pr 14.516846υSG21#16846Pr 14.5../SG21/Pr14sg21.html#16846υSG21Pr 14.5
  6 Pr 14.616847υSG21#16847Pr 14.6../SG21/Pr14sg21.html#16847υSG21Pr 14.6
  7 Pr 14.716848υSG21#16848Pr 14.7../SG21/Pr14sg21.html#16848υSG21Pr 14.7
  8 Pr 14.816849υSG21#16849Pr 14.8../SG21/Pr14sg21.html#16849υSG21Pr 14.8
  9 Pr 14.916850υSG21#16850Pr 14.9../SG21/Pr14sg21.html#16850υSG21Pr 14.9
  10 Pr 14.1016851υSG21#16851Pr 14.10../SG21/Pr14sg21.html#16851υSG21Pr 14.10
  11 Pr 14.1116852υSG21#16852Pr 14.11../SG21/Pr14sg21.html#16852υSG21Pr 14.11
  12 Pr 14.1216853υSG21#16853Pr 14.12../SG21/Pr14sg21.html#16853υSG21Pr 14.12
  13 Pr 14.1316854υSG21#16854Pr 14.13../SG21/Pr14sg21.html#16854υSG21Pr 14.13
  14 Pr 14.1416855υSG21#16855Pr 14.14../SG21/Pr14sg21.html#16855υSG21Pr 14.14
  15 Pr 14.1516856υSG21#16856Pr 14.15../SG21/Pr14sg21.html#16856υSG21Pr 14.15
  16 Pr 14.1616857υSG21#16857Pr 14.16../SG21/Pr14sg21.html#16857υSG21Pr 14.16
  17 Pr 14.1716858υSG21#16858Pr 14.17../SG21/Pr14sg21.html#16858υSG21Pr 14.17
  18 Pr 14.1816859υSG21#16859Pr 14.18../SG21/Pr14sg21.html#16859υSG21Pr 14.18
  19 Pr 14.1916860υSG21#16860Pr 14.19../SG21/Pr14sg21.html#16860υSG21Pr 14.19
  20 Pr 14.2016861υSG21#16861Pr 14.20../SG21/Pr14sg21.html#16861υSG21Pr 14.20
  21 Pr 14.2116862υSG21#16862Pr 14.21../SG21/Pr14sg21.html#16862υSG21Pr 14.21
  22 Pr 14.2216863υSG21#16863Pr 14.22../SG21/Pr14sg21.html#16863υSG21Pr 14.22
  23 Pr 14.2316864υSG21#16864Pr 14.23../SG21/Pr14sg21.html#16864υSG21Pr 14.23
  24 Pr 14.2416865υSG21#16865Pr 14.24../SG21/Pr14sg21.html#16865υSG21Pr 14.24
  25 Pr 14.2516866υSG21#16866Pr 14.25../SG21/Pr14sg21.html#16866υSG21Pr 14.25
  26 Pr 14.2616867υSG21#16867Pr 14.26../SG21/Pr14sg21.html#16867υSG21Pr 14.26
  27 Pr 14.2716868υSG21#16868Pr 14.27../SG21/Pr14sg21.html#16868υSG21Pr 14.27
  28 Pr 14.2816869υSG21#16869Pr 14.28../SG21/Pr14sg21.html#16869υSG21Pr 14.28
  29 Pr 14.2916870υSG21#16870Pr 14.29../SG21/Pr14sg21.html#16870υSG21Pr 14.29
  30 Pr 14.3016871υSG21#16871Pr 14.30../SG21/Pr14sg21.html#16871υSG21Pr 14.30
  31 Pr 14.3116872υSG21#16872Pr 14.31../SG21/Pr14sg21.html#16872υSG21Pr 14.31
  32 Pr 14.3216873υSG21#16873Pr 14.32../SG21/Pr14sg21.html#16873υSG21Pr 14.32
  33 Pr 14.3316874υSG21#16874Pr 14.33../SG21/Pr14sg21.html#16874υSG21Pr 14.33
  34 Pr 14.3416875υSG21#16875Pr 14.34../SG21/Pr14sg21.html#16875υSG21Pr 14.34
  35 Pr 14.3516876υSG21#16876Pr 14.35../SG21/Pr14sg21.html#16876υSG21Pr 14.35
 
 151 Pr 15.116877υSG21#16877Pr 15.1../SG21/Pr15sg21.html#16877υSG21Pr 15.1
  2 Pr 15.216878υSG21#16878Pr 15.2../SG21/Pr15sg21.html#16878υSG21Pr 15.2
  3 Pr 15.316879υSG21#16879Pr 15.3../SG21/Pr15sg21.html#16879υSG21Pr 15.3
  4 Pr 15.416880υSG21#16880Pr 15.4../SG21/Pr15sg21.html#16880υSG21Pr 15.4
  5 Pr 15.516881υSG21#16881Pr 15.5../SG21/Pr15sg21.html#16881υSG21Pr 15.5
  6 Pr 15.616882υSG21#16882Pr 15.6../SG21/Pr15sg21.html#16882υSG21Pr 15.6
  7 Pr 15.716883υSG21#16883Pr 15.7../SG21/Pr15sg21.html#16883υSG21Pr 15.7
  8 Pr 15.816884υSG21#16884Pr 15.8../SG21/Pr15sg21.html#16884υSG21Pr 15.8
  9 Pr 15.916885υSG21#16885Pr 15.9../SG21/Pr15sg21.html#16885υSG21Pr 15.9
  10 Pr 15.1016886υSG21#16886Pr 15.10../SG21/Pr15sg21.html#16886υSG21Pr 15.10
  11 Pr 15.1116887υSG21#16887Pr 15.11../SG21/Pr15sg21.html#16887υSG21Pr 15.11
  12 Pr 15.1216888υSG21#16888Pr 15.12../SG21/Pr15sg21.html#16888υSG21Pr 15.12
  13 Pr 15.1316889υSG21#16889Pr 15.13../SG21/Pr15sg21.html#16889υSG21Pr 15.13
  14 Pr 15.1416890υSG21#16890Pr 15.14../SG21/Pr15sg21.html#16890υSG21Pr 15.14
  15 Pr 15.1516891υSG21#16891Pr 15.15../SG21/Pr15sg21.html#16891υSG21Pr 15.15
  16 Pr 15.1616892υSG21#16892Pr 15.16../SG21/Pr15sg21.html#16892υSG21Pr 15.16
  17 Pr 15.1716893υSG21#16893Pr 15.17../SG21/Pr15sg21.html#16893υSG21Pr 15.17
  18 Pr 15.1816894υSG21#16894Pr 15.18../SG21/Pr15sg21.html#16894υSG21Pr 15.18
  19 Pr 15.1916895υSG21#16895Pr 15.19../SG21/Pr15sg21.html#16895υSG21Pr 15.19
  20 Pr 15.2016896υSG21#16896Pr 15.20../SG21/Pr15sg21.html#16896υSG21Pr 15.20
  21 Pr 15.2116897υSG21#16897Pr 15.21../SG21/Pr15sg21.html#16897υSG21Pr 15.21
  22 Pr 15.2216898υSG21#16898Pr 15.22../SG21/Pr15sg21.html#16898υSG21Pr 15.22
  23 Pr 15.2316899υSG21#16899Pr 15.23../SG21/Pr15sg21.html#16899υSG21Pr 15.23
  24 Pr 15.2416900υSG21#16900Pr 15.24../SG21/Pr15sg21.html#16900υSG21Pr 15.24
  25 Pr 15.2516901υSG21#16901Pr 15.25../SG21/Pr15sg21.html#16901υSG21Pr 15.25
  26 Pr 15.2616902υSG21#16902Pr 15.26../SG21/Pr15sg21.html#16902υSG21Pr 15.26
  27 Pr 15.2716903υSG21#16903Pr 15.27../SG21/Pr15sg21.html#16903υSG21Pr 15.27
  28 Pr 15.2816904υSG21#16904Pr 15.28../SG21/Pr15sg21.html#16904υSG21Pr 15.28
  29 Pr 15.2916905υSG21#16905Pr 15.29../SG21/Pr15sg21.html#16905υSG21Pr 15.29
  30 Pr 15.3016906υSG21#16906Pr 15.30../SG21/Pr15sg21.html#16906υSG21Pr 15.30
  31 Pr 15.3116907υSG21#16907Pr 15.31../SG21/Pr15sg21.html#16907υSG21Pr 15.31
  32 Pr 15.3216908υSG21#16908Pr 15.32../SG21/Pr15sg21.html#16908υSG21Pr 15.32
  33 Pr 15.3316909υSG21#16909Pr 15.33../SG21/Pr15sg21.html#16909υSG21Pr 15.33
 
 161 Pr 16.116910υSG21#16910Pr 16.1../SG21/Pr16sg21.html#16910υSG21Pr 16.1
  2 Pr 16.216911υSG21#16911Pr 16.2../SG21/Pr16sg21.html#16911υSG21Pr 16.2
  3 Pr 16.316912υSG21#16912Pr 16.3../SG21/Pr16sg21.html#16912υSG21Pr 16.3
  4 Pr 16.416913υSG21#16913Pr 16.4../SG21/Pr16sg21.html#16913υSG21Pr 16.4
  5 Pr 16.516914υSG21#16914Pr 16.5../SG21/Pr16sg21.html#16914υSG21Pr 16.5
  6 Pr 16.616915υSG21#16915Pr 16.6../SG21/Pr16sg21.html#16915υSG21Pr 16.6
  7 Pr 16.716916υSG21#16916Pr 16.7../SG21/Pr16sg21.html#16916υSG21Pr 16.7
  8 Pr 16.816917υSG21#16917Pr 16.8../SG21/Pr16sg21.html#16917υSG21Pr 16.8
  9 Pr 16.916918υSG21#16918Pr 16.9../SG21/Pr16sg21.html#16918υSG21Pr 16.9
  10 Pr 16.1016919υSG21#16919Pr 16.10../SG21/Pr16sg21.html#16919υSG21Pr 16.10
  11 Pr 16.1116920υSG21#16920Pr 16.11../SG21/Pr16sg21.html#16920υSG21Pr 16.11
  12 Pr 16.1216921υSG21#16921Pr 16.12../SG21/Pr16sg21.html#16921υSG21Pr 16.12
  13 Pr 16.1316922υSG21#16922Pr 16.13../SG21/Pr16sg21.html#16922υSG21Pr 16.13
  14 Pr 16.1416923υSG21#16923Pr 16.14../SG21/Pr16sg21.html#16923υSG21Pr 16.14
  15 Pr 16.1516924υSG21#16924Pr 16.15../SG21/Pr16sg21.html#16924υSG21Pr 16.15
  16 Pr 16.1616925υSG21#16925Pr 16.16../SG21/Pr16sg21.html#16925υSG21Pr 16.16
  17 Pr 16.1716926υSG21#16926Pr 16.17../SG21/Pr16sg21.html#16926υSG21Pr 16.17
  18 Pr 16.1816927υSG21#16927Pr 16.18../SG21/Pr16sg21.html#16927υSG21Pr 16.18
  19 Pr 16.1916928υSG21#16928Pr 16.19../SG21/Pr16sg21.html#16928υSG21Pr 16.19
  20 Pr 16.2016929υSG21#16929Pr 16.20../SG21/Pr16sg21.html#16929υSG21Pr 16.20
  21 Pr 16.2116930υSG21#16930Pr 16.21../SG21/Pr16sg21.html#16930υSG21Pr 16.21
  22 Pr 16.2216931υSG21#16931Pr 16.22../SG21/Pr16sg21.html#16931υSG21Pr 16.22
  23 Pr 16.2316932υSG21#16932Pr 16.23../SG21/Pr16sg21.html#16932υSG21Pr 16.23
  24 Pr 16.2416933υSG21#16933Pr 16.24../SG21/Pr16sg21.html#16933υSG21Pr 16.24
  25 Pr 16.2516934υSG21#16934Pr 16.25../SG21/Pr16sg21.html#16934υSG21Pr 16.25
  26 Pr 16.2616935υSG21#16935Pr 16.26../SG21/Pr16sg21.html#16935υSG21Pr 16.26
  27 Pr 16.2716936υSG21#16936Pr 16.27../SG21/Pr16sg21.html#16936υSG21Pr 16.27
  28 Pr 16.2816937υSG21#16937Pr 16.28../SG21/Pr16sg21.html#16937υSG21Pr 16.28
  29 Pr 16.2916938υSG21#16938Pr 16.29../SG21/Pr16sg21.html#16938υSG21Pr 16.29
  30 Pr 16.3016939υSG21#16939Pr 16.30../SG21/Pr16sg21.html#16939υSG21Pr 16.30
  31 Pr 16.3116940υSG21#16940Pr 16.31../SG21/Pr16sg21.html#16940υSG21Pr 16.31
  32 Pr 16.3216941υSG21#16941Pr 16.32../SG21/Pr16sg21.html#16941υSG21Pr 16.32
  33 Pr 16.3316942υSG21#16942Pr 16.33../SG21/Pr16sg21.html#16942υSG21Pr 16.33
 
 171 Pr 17.116943υSG21#16943Pr 17.1../SG21/Pr17sg21.html#16943υSG21Pr 17.1
  2 Pr 17.216944υSG21#16944Pr 17.2../SG21/Pr17sg21.html#16944υSG21Pr 17.2
  3 Pr 17.316945υSG21#16945Pr 17.3../SG21/Pr17sg21.html#16945υSG21Pr 17.3
  4 Pr 17.416946υSG21#16946Pr 17.4../SG21/Pr17sg21.html#16946υSG21Pr 17.4
  5 Pr 17.516947υSG21#16947Pr 17.5../SG21/Pr17sg21.html#16947υSG21Pr 17.5
  6 Pr 17.616948υSG21#16948Pr 17.6../SG21/Pr17sg21.html#16948υSG21Pr 17.6
  7 Pr 17.716949υSG21#16949Pr 17.7../SG21/Pr17sg21.html#16949υSG21Pr 17.7
  8 Pr 17.816950υSG21#16950Pr 17.8../SG21/Pr17sg21.html#16950υSG21Pr 17.8
  9 Pr 17.916951υSG21#16951Pr 17.9../SG21/Pr17sg21.html#16951υSG21Pr 17.9
  10 Pr 17.1016952υSG21#16952Pr 17.10../SG21/Pr17sg21.html#16952υSG21Pr 17.10
  11 Pr 17.1116953υSG21#16953Pr 17.11../SG21/Pr17sg21.html#16953υSG21Pr 17.11
  12 Pr 17.1216954υSG21#16954Pr 17.12../SG21/Pr17sg21.html#16954υSG21Pr 17.12
  13 Pr 17.1316955υSG21#16955Pr 17.13../SG21/Pr17sg21.html#16955υSG21Pr 17.13
  14 Pr 17.1416956υSG21#16956Pr 17.14../SG21/Pr17sg21.html#16956υSG21Pr 17.14
  15 Pr 17.1516957υSG21#16957Pr 17.15../SG21/Pr17sg21.html#16957υSG21Pr 17.15
  16 Pr 17.1616958υSG21#16958Pr 17.16../SG21/Pr17sg21.html#16958υSG21Pr 17.16
  17 Pr 17.1716959υSG21#16959Pr 17.17../SG21/Pr17sg21.html#16959υSG21Pr 17.17
  18 Pr 17.1816960υSG21#16960Pr 17.18../SG21/Pr17sg21.html#16960υSG21Pr 17.18
  19 Pr 17.1916961υSG21#16961Pr 17.19../SG21/Pr17sg21.html#16961υSG21Pr 17.19
  20 Pr 17.2016962υSG21#16962Pr 17.20../SG21/Pr17sg21.html#16962υSG21Pr 17.20
  21 Pr 17.2116963υSG21#16963Pr 17.21../SG21/Pr17sg21.html#16963υSG21Pr 17.21
  22 Pr 17.2216964υSG21#16964Pr 17.22../SG21/Pr17sg21.html#16964υSG21Pr 17.22
  23 Pr 17.2316965υSG21#16965Pr 17.23../SG21/Pr17sg21.html#16965υSG21Pr 17.23
  24 Pr 17.2416966υSG21#16966Pr 17.24../SG21/Pr17sg21.html#16966υSG21Pr 17.24
  25 Pr 17.2516967υSG21#16967Pr 17.25../SG21/Pr17sg21.html#16967υSG21Pr 17.25
  26 Pr 17.2616968υSG21#16968Pr 17.26../SG21/Pr17sg21.html#16968υSG21Pr 17.26
  27 Pr 17.2716969υSG21#16969Pr 17.27../SG21/Pr17sg21.html#16969υSG21Pr 17.27
  28 Pr 17.2816970υSG21#16970Pr 17.28../SG21/Pr17sg21.html#16970υSG21Pr 17.28
 
 181 Pr 18.116971υSG21#16971Pr 18.1../SG21/Pr18sg21.html#16971υSG21Pr 18.1
  2 Pr 18.216972υSG21#16972Pr 18.2../SG21/Pr18sg21.html#16972υSG21Pr 18.2
  3 Pr 18.316973υSG21#16973Pr 18.3../SG21/Pr18sg21.html#16973υSG21Pr 18.3
  4 Pr 18.416974υSG21#16974Pr 18.4../SG21/Pr18sg21.html#16974υSG21Pr 18.4
  5 Pr 18.516975υSG21#16975Pr 18.5../SG21/Pr18sg21.html#16975υSG21Pr 18.5
  6 Pr 18.616976υSG21#16976Pr 18.6../SG21/Pr18sg21.html#16976υSG21Pr 18.6
  7 Pr 18.716977υSG21#16977Pr 18.7../SG21/Pr18sg21.html#16977υSG21Pr 18.7
  8 Pr 18.816978υSG21#16978Pr 18.8../SG21/Pr18sg21.html#16978υSG21Pr 18.8
  9 Pr 18.916979υSG21#16979Pr 18.9../SG21/Pr18sg21.html#16979υSG21Pr 18.9
  10 Pr 18.1016980υSG21#16980Pr 18.10../SG21/Pr18sg21.html#16980υSG21Pr 18.10
  11 Pr 18.1116981υSG21#16981Pr 18.11../SG21/Pr18sg21.html#16981υSG21Pr 18.11
  12 Pr 18.1216982υSG21#16982Pr 18.12../SG21/Pr18sg21.html#16982υSG21Pr 18.12
  13 Pr 18.1316983υSG21#16983Pr 18.13../SG21/Pr18sg21.html#16983υSG21Pr 18.13
  14 Pr 18.1416984υSG21#16984Pr 18.14../SG21/Pr18sg21.html#16984υSG21Pr 18.14
  15 Pr 18.1516985υSG21#16985Pr 18.15../SG21/Pr18sg21.html#16985υSG21Pr 18.15
  16 Pr 18.1616986υSG21#16986Pr 18.16../SG21/Pr18sg21.html#16986υSG21Pr 18.16
  17 Pr 18.1716987υSG21#16987Pr 18.17../SG21/Pr18sg21.html#16987υSG21Pr 18.17
  18 Pr 18.1816988υSG21#16988Pr 18.18../SG21/Pr18sg21.html#16988υSG21Pr 18.18
  19 Pr 18.1916989υSG21#16989Pr 18.19../SG21/Pr18sg21.html#16989υSG21Pr 18.19
  20 Pr 18.2016990υSG21#16990Pr 18.20../SG21/Pr18sg21.html#16990υSG21Pr 18.20
  21 Pr 18.2116991υSG21#16991Pr 18.21../SG21/Pr18sg21.html#16991υSG21Pr 18.21
  22 Pr 18.2216992υSG21#16992Pr 18.22../SG21/Pr18sg21.html#16992υSG21Pr 18.22
  23 Pr 18.2316993υSG21#16993Pr 18.23../SG21/Pr18sg21.html#16993υSG21Pr 18.23
  24 Pr 18.2416994υSG21#16994Pr 18.24../SG21/Pr18sg21.html#16994υSG21Pr 18.24
 
 191 Pr 19.116995υSG21#16995Pr 19.1../SG21/Pr19sg21.html#16995υSG21Pr 19.1
  2 Pr 19.216996υSG21#16996Pr 19.2../SG21/Pr19sg21.html#16996υSG21Pr 19.2
  3 Pr 19.316997υSG21#16997Pr 19.3../SG21/Pr19sg21.html#16997υSG21Pr 19.3
  4 Pr 19.416998υSG21#16998Pr 19.4../SG21/Pr19sg21.html#16998υSG21Pr 19.4
  5 Pr 19.516999υSG21#16999Pr 19.5../SG21/Pr19sg21.html#16999υSG21Pr 19.5
  6 Pr 19.617000υSG21#17000Pr 19.6../SG21/Pr19sg21.html#17000υSG21Pr 19.6
  7 Pr 19.717001υSG21#17001Pr 19.7../SG21/Pr19sg21.html#17001υSG21Pr 19.7
  8 Pr 19.817002υSG21#17002Pr 19.8../SG21/Pr19sg21.html#17002υSG21Pr 19.8
  9 Pr 19.917003υSG21#17003Pr 19.9../SG21/Pr19sg21.html#17003υSG21Pr 19.9
  10 Pr 19.1017004υSG21#17004Pr 19.10../SG21/Pr19sg21.html#17004υSG21Pr 19.10
  11 Pr 19.1117005υSG21#17005Pr 19.11../SG21/Pr19sg21.html#17005υSG21Pr 19.11
  12 Pr 19.1217006υSG21#17006Pr 19.12../SG21/Pr19sg21.html#17006υSG21Pr 19.12
  13 Pr 19.1317007υSG21#17007Pr 19.13../SG21/Pr19sg21.html#17007υSG21Pr 19.13
  14 Pr 19.1417008υSG21#17008Pr 19.14../SG21/Pr19sg21.html#17008υSG21Pr 19.14
  15 Pr 19.1517009υSG21#17009Pr 19.15../SG21/Pr19sg21.html#17009υSG21Pr 19.15
  16 Pr 19.1617010υSG21#17010Pr 19.16../SG21/Pr19sg21.html#17010υSG21Pr 19.16
  17 Pr 19.1717011υSG21#17011Pr 19.17../SG21/Pr19sg21.html#17011υSG21Pr 19.17
  18 Pr 19.1817012υSG21#17012Pr 19.18../SG21/Pr19sg21.html#17012υSG21Pr 19.18
  19 Pr 19.1917013υSG21#17013Pr 19.19../SG21/Pr19sg21.html#17013υSG21Pr 19.19
  20 Pr 19.2017014υSG21#17014Pr 19.20../SG21/Pr19sg21.html#17014υSG21Pr 19.20
  21 Pr 19.2117015υSG21#17015Pr 19.21../SG21/Pr19sg21.html#17015υSG21Pr 19.21
  22 Pr 19.2217016υSG21#17016Pr 19.22../SG21/Pr19sg21.html#17016υSG21Pr 19.22
  23 Pr 19.2317017υSG21#17017Pr 19.23../SG21/Pr19sg21.html#17017υSG21Pr 19.23
  24 Pr 19.2417018υSG21#17018Pr 19.24../SG21/Pr19sg21.html#17018υSG21Pr 19.24
  25 Pr 19.2517019υSG21#17019Pr 19.25../SG21/Pr19sg21.html#17019υSG21Pr 19.25
  26 Pr 19.2617020υSG21#17020Pr 19.26../SG21/Pr19sg21.html#17020υSG21Pr 19.26
  27 Pr 19.2717021υSG21#17021Pr 19.27../SG21/Pr19sg21.html#17021υSG21Pr 19.27
  28 Pr 19.2817022υSG21#17022Pr 19.28../SG21/Pr19sg21.html#17022υSG21Pr 19.28
  29 Pr 19.2917023υSG21#17023Pr 19.29../SG21/Pr19sg21.html#17023υSG21Pr 19.29
 
 201 Pr 20.117024υSG21#17024Pr 20.1../SG21/Pr20sg21.html#17024υSG21Pr 20.1
  2 Pr 20.217025υSG21#17025Pr 20.2../SG21/Pr20sg21.html#17025υSG21Pr 20.2
  3 Pr 20.317026υSG21#17026Pr 20.3../SG21/Pr20sg21.html#17026υSG21Pr 20.3
  4 Pr 20.417027υSG21#17027Pr 20.4../SG21/Pr20sg21.html#17027υSG21Pr 20.4
  5 Pr 20.517028υSG21#17028Pr 20.5../SG21/Pr20sg21.html#17028υSG21Pr 20.5
  6 Pr 20.617029υSG21#17029Pr 20.6../SG21/Pr20sg21.html#17029υSG21Pr 20.6
  7 Pr 20.717030υSG21#17030Pr 20.7../SG21/Pr20sg21.html#17030υSG21Pr 20.7
  8 Pr 20.817031υSG21#17031Pr 20.8../SG21/Pr20sg21.html#17031υSG21Pr 20.8
  9 Pr 20.917032υSG21#17032Pr 20.9../SG21/Pr20sg21.html#17032υSG21Pr 20.9
  10 Pr 20.1017033υSG21#17033Pr 20.10../SG21/Pr20sg21.html#17033υSG21Pr 20.10
  11 Pr 20.1117034υSG21#17034Pr 20.11../SG21/Pr20sg21.html#17034υSG21Pr 20.11
  12 Pr 20.1217035υSG21#17035Pr 20.12../SG21/Pr20sg21.html#17035υSG21Pr 20.12
  13 Pr 20.1317036υSG21#17036Pr 20.13../SG21/Pr20sg21.html#17036υSG21Pr 20.13
  14 Pr 20.1417037υSG21#17037Pr 20.14../SG21/Pr20sg21.html#17037υSG21Pr 20.14
  15 Pr 20.1517038υSG21#17038Pr 20.15../SG21/Pr20sg21.html#17038υSG21Pr 20.15
  16 Pr 20.1617039υSG21#17039Pr 20.16../SG21/Pr20sg21.html#17039υSG21Pr 20.16
  17 Pr 20.1717040υSG21#17040Pr 20.17../SG21/Pr20sg21.html#17040υSG21Pr 20.17
  18 Pr 20.1817041υSG21#17041Pr 20.18../SG21/Pr20sg21.html#17041υSG21Pr 20.18
  19 Pr 20.1917042υSG21#17042Pr 20.19../SG21/Pr20sg21.html#17042υSG21Pr 20.19
  20 Pr 20.2017043υSG21#17043Pr 20.20../SG21/Pr20sg21.html#17043υSG21Pr 20.20
  21 Pr 20.2117044υSG21#17044Pr 20.21../SG21/Pr20sg21.html#17044υSG21Pr 20.21
  22 Pr 20.2217045υSG21#17045Pr 20.22../SG21/Pr20sg21.html#17045υSG21Pr 20.22
  23 Pr 20.2317046υSG21#17046Pr 20.23../SG21/Pr20sg21.html#17046υSG21Pr 20.23
  24 Pr 20.2417047υSG21#17047Pr 20.24../SG21/Pr20sg21.html#17047υSG21Pr 20.24
  25 Pr 20.2517048υSG21#17048Pr 20.25../SG21/Pr20sg21.html#17048υSG21Pr 20.25
  26 Pr 20.2617049υSG21#17049Pr 20.26../SG21/Pr20sg21.html#17049υSG21Pr 20.26
  27 Pr 20.2717050υSG21#17050Pr 20.27../SG21/Pr20sg21.html#17050υSG21Pr 20.27
  28 Pr 20.2817051υSG21#17051Pr 20.28../SG21/Pr20sg21.html#17051υSG21Pr 20.28
  29 Pr 20.2917052υSG21#17052Pr 20.29../SG21/Pr20sg21.html#17052υSG21Pr 20.29
  30 Pr 20.3017053υSG21#17053Pr 20.30../SG21/Pr20sg21.html#17053υSG21Pr 20.30
 
 211 Pr 21.117054υSG21#17054Pr 21.1../SG21/Pr21sg21.html#17054υSG21Pr 21.1
  2 Pr 21.217055υSG21#17055Pr 21.2../SG21/Pr21sg21.html#17055υSG21Pr 21.2
  3 Pr 21.317056υSG21#17056Pr 21.3../SG21/Pr21sg21.html#17056υSG21Pr 21.3
  4 Pr 21.417057υSG21#17057Pr 21.4../SG21/Pr21sg21.html#17057υSG21Pr 21.4
  5 Pr 21.517058υSG21#17058Pr 21.5../SG21/Pr21sg21.html#17058υSG21Pr 21.5
  6 Pr 21.617059υSG21#17059Pr 21.6../SG21/Pr21sg21.html#17059υSG21Pr 21.6
  7 Pr 21.717060υSG21#17060Pr 21.7../SG21/Pr21sg21.html#17060υSG21Pr 21.7
  8 Pr 21.817061υSG21#17061Pr 21.8../SG21/Pr21sg21.html#17061υSG21Pr 21.8
  9 Pr 21.917062υSG21#17062Pr 21.9../SG21/Pr21sg21.html#17062υSG21Pr 21.9
  10 Pr 21.1017063υSG21#17063Pr 21.10../SG21/Pr21sg21.html#17063υSG21Pr 21.10
  11 Pr 21.1117064υSG21#17064Pr 21.11../SG21/Pr21sg21.html#17064υSG21Pr 21.11
  12 Pr 21.1217065υSG21#17065Pr 21.12../SG21/Pr21sg21.html#17065υSG21Pr 21.12
  13 Pr 21.1317066υSG21#17066Pr 21.13../SG21/Pr21sg21.html#17066υSG21Pr 21.13
  14 Pr 21.1417067υSG21#17067Pr 21.14../SG21/Pr21sg21.html#17067υSG21Pr 21.14
  15 Pr 21.1517068υSG21#17068Pr 21.15../SG21/Pr21sg21.html#17068υSG21Pr 21.15
  16 Pr 21.1617069υSG21#17069Pr 21.16../SG21/Pr21sg21.html#17069υSG21Pr 21.16
  17 Pr 21.1717070υSG21#17070Pr 21.17../SG21/Pr21sg21.html#17070υSG21Pr 21.17
  18 Pr 21.1817071υSG21#17071Pr 21.18../SG21/Pr21sg21.html#17071υSG21Pr 21.18
  19 Pr 21.1917072υSG21#17072Pr 21.19../SG21/Pr21sg21.html#17072υSG21Pr 21.19
  20 Pr 21.2017073υSG21#17073Pr 21.20../SG21/Pr21sg21.html#17073υSG21Pr 21.20
  21 Pr 21.2117074υSG21#17074Pr 21.21../SG21/Pr21sg21.html#17074υSG21Pr 21.21
  22 Pr 21.2217075υSG21#17075Pr 21.22../SG21/Pr21sg21.html#17075υSG21Pr 21.22
  23 Pr 21.2317076υSG21#17076Pr 21.23../SG21/Pr21sg21.html#17076υSG21Pr 21.23
  24 Pr 21.2417077υSG21#17077Pr 21.24../SG21/Pr21sg21.html#17077υSG21Pr 21.24
  25 Pr 21.2517078υSG21#17078Pr 21.25../SG21/Pr21sg21.html#17078υSG21Pr 21.25
  26 Pr 21.2617079υSG21#17079Pr 21.26../SG21/Pr21sg21.html#17079υSG21Pr 21.26
  27 Pr 21.2717080υSG21#17080Pr 21.27../SG21/Pr21sg21.html#17080υSG21Pr 21.27
  28 Pr 21.2817081υSG21#17081Pr 21.28../SG21/Pr21sg21.html#17081υSG21Pr 21.28
  29 Pr 21.2917082υSG21#17082Pr 21.29../SG21/Pr21sg21.html#17082υSG21Pr 21.29
  30 Pr 21.3017083υSG21#17083Pr 21.30../SG21/Pr21sg21.html#17083υSG21Pr 21.30
  31 Pr 21.3117084υSG21#17084Pr 21.31../SG21/Pr21sg21.html#17084υSG21Pr 21.31
 
 221 Pr 22.117085υSG21#17085Pr 22.1../SG21/Pr22sg21.html#17085υSG21Pr 22.1
  2 Pr 22.217086υSG21#17086Pr 22.2../SG21/Pr22sg21.html#17086υSG21Pr 22.2
  3 Pr 22.317087υSG21#17087Pr 22.3../SG21/Pr22sg21.html#17087υSG21Pr 22.3
  4 Pr 22.417088υSG21#17088Pr 22.4../SG21/Pr22sg21.html#17088υSG21Pr 22.4
  5 Pr 22.517089υSG21#17089Pr 22.5../SG21/Pr22sg21.html#17089υSG21Pr 22.5
  6 Pr 22.617090υSG21#17090Pr 22.6../SG21/Pr22sg21.html#17090υSG21Pr 22.6
  7 Pr 22.717091υSG21#17091Pr 22.7../SG21/Pr22sg21.html#17091υSG21Pr 22.7
  8 Pr 22.817092υSG21#17092Pr 22.8../SG21/Pr22sg21.html#17092υSG21Pr 22.8
  9 Pr 22.917093υSG21#17093Pr 22.9../SG21/Pr22sg21.html#17093υSG21Pr 22.9
  10 Pr 22.1017094υSG21#17094Pr 22.10../SG21/Pr22sg21.html#17094υSG21Pr 22.10
  11 Pr 22.1117095υSG21#17095Pr 22.11../SG21/Pr22sg21.html#17095υSG21Pr 22.11
  12 Pr 22.1217096υSG21#17096Pr 22.12../SG21/Pr22sg21.html#17096υSG21Pr 22.12
  13 Pr 22.1317097υSG21#17097Pr 22.13../SG21/Pr22sg21.html#17097υSG21Pr 22.13
  14 Pr 22.1417098υSG21#17098Pr 22.14../SG21/Pr22sg21.html#17098υSG21Pr 22.14
  15 Pr 22.1517099υSG21#17099Pr 22.15../SG21/Pr22sg21.html#17099υSG21Pr 22.15
  16 Pr 22.1617100υSG21#17100Pr 22.16../SG21/Pr22sg21.html#17100υSG21Pr 22.16
  17 Pr 22.1717101υSG21#17101Pr 22.17../SG21/Pr22sg21.html#17101υSG21Pr 22.17
  18 Pr 22.1817102υSG21#17102Pr 22.18../SG21/Pr22sg21.html#17102υSG21Pr 22.18
  19 Pr 22.1917103υSG21#17103Pr 22.19../SG21/Pr22sg21.html#17103υSG21Pr 22.19
  20 Pr 22.2017104υSG21#17104Pr 22.20../SG21/Pr22sg21.html#17104υSG21Pr 22.20
  21 Pr 22.2117105υSG21#17105Pr 22.21../SG21/Pr22sg21.html#17105υSG21Pr 22.21
  22 Pr 22.2217106υSG21#17106Pr 22.22../SG21/Pr22sg21.html#17106υSG21Pr 22.22
  23 Pr 22.2317107υSG21#17107Pr 22.23../SG21/Pr22sg21.html#17107υSG21Pr 22.23
  24 Pr 22.2417108υSG21#17108Pr 22.24../SG21/Pr22sg21.html#17108υSG21Pr 22.24
  25 Pr 22.2517109υSG21#17109Pr 22.25../SG21/Pr22sg21.html#17109υSG21Pr 22.25
  26 Pr 22.2617110υSG21#17110Pr 22.26../SG21/Pr22sg21.html#17110υSG21Pr 22.26
  27 Pr 22.2717111υSG21#17111Pr 22.27../SG21/Pr22sg21.html#17111υSG21Pr 22.27
  28 Pr 22.2817112υSG21#17112Pr 22.28../SG21/Pr22sg21.html#17112υSG21Pr 22.28
  29 Pr 22.2917113υSG21#17113Pr 22.29../SG21/Pr22sg21.html#17113υSG21Pr 22.29
 
 231 Pr 23.117114υSG21#17114Pr 23.1../SG21/Pr23sg21.html#17114υSG21Pr 23.1
  2 Pr 23.217115υSG21#17115Pr 23.2../SG21/Pr23sg21.html#17115υSG21Pr 23.2
  3 Pr 23.317116υSG21#17116Pr 23.3../SG21/Pr23sg21.html#17116υSG21Pr 23.3
  4 Pr 23.417117υSG21#17117Pr 23.4../SG21/Pr23sg21.html#17117υSG21Pr 23.4
  5 Pr 23.517118υSG21#17118Pr 23.5../SG21/Pr23sg21.html#17118υSG21Pr 23.5
  6 Pr 23.617119υSG21#17119Pr 23.6../SG21/Pr23sg21.html#17119υSG21Pr 23.6
  7 Pr 23.717120υSG21#17120Pr 23.7../SG21/Pr23sg21.html#17120υSG21Pr 23.7
  8 Pr 23.817121υSG21#17121Pr 23.8../SG21/Pr23sg21.html#17121υSG21Pr 23.8
  9 Pr 23.917122υSG21#17122Pr 23.9../SG21/Pr23sg21.html#17122υSG21Pr 23.9
  10 Pr 23.1017123υSG21#17123Pr 23.10../SG21/Pr23sg21.html#17123υSG21Pr 23.10
  11 Pr 23.1117124υSG21#17124Pr 23.11../SG21/Pr23sg21.html#17124υSG21Pr 23.11
  12 Pr 23.1217125υSG21#17125Pr 23.12../SG21/Pr23sg21.html#17125υSG21Pr 23.12
  13 Pr 23.1317126υSG21#17126Pr 23.13../SG21/Pr23sg21.html#17126υSG21Pr 23.13
  14 Pr 23.1417127υSG21#17127Pr 23.14../SG21/Pr23sg21.html#17127υSG21Pr 23.14
  15 Pr 23.1517128υSG21#17128Pr 23.15../SG21/Pr23sg21.html#17128υSG21Pr 23.15
  16 Pr 23.1617129υSG21#17129Pr 23.16../SG21/Pr23sg21.html#17129υSG21Pr 23.16
  17 Pr 23.1717130υSG21#17130Pr 23.17../SG21/Pr23sg21.html#17130υSG21Pr 23.17
  18 Pr 23.1817131υSG21#17131Pr 23.18../SG21/Pr23sg21.html#17131υSG21Pr 23.18
  19 Pr 23.1917132υSG21#17132Pr 23.19../SG21/Pr23sg21.html#17132υSG21Pr 23.19
  20 Pr 23.2017133υSG21#17133Pr 23.20../SG21/Pr23sg21.html#17133υSG21Pr 23.20
  21 Pr 23.2117134υSG21#17134Pr 23.21../SG21/Pr23sg21.html#17134υSG21Pr 23.21
  22 Pr 23.2217135υSG21#17135Pr 23.22../SG21/Pr23sg21.html#17135υSG21Pr 23.22
  23 Pr 23.2317136υSG21#17136Pr 23.23../SG21/Pr23sg21.html#17136υSG21Pr 23.23
  24 Pr 23.2417137υSG21#17137Pr 23.24../SG21/Pr23sg21.html#17137υSG21Pr 23.24
  25 Pr 23.2517138υSG21#17138Pr 23.25../SG21/Pr23sg21.html#17138υSG21Pr 23.25
  26 Pr 23.2617139υSG21#17139Pr 23.26../SG21/Pr23sg21.html#17139υSG21Pr 23.26
  27 Pr 23.2717140υSG21#17140Pr 23.27../SG21/Pr23sg21.html#17140υSG21Pr 23.27
  28 Pr 23.2817141υSG21#17141Pr 23.28../SG21/Pr23sg21.html#17141υSG21Pr 23.28
  29 Pr 23.2917142υSG21#17142Pr 23.29../SG21/Pr23sg21.html#17142υSG21Pr 23.29
  30 Pr 23.3017143υSG21#17143Pr 23.30../SG21/Pr23sg21.html#17143υSG21Pr 23.30
  31 Pr 23.3117144υSG21#17144Pr 23.31../SG21/Pr23sg21.html#17144υSG21Pr 23.31
  32 Pr 23.3217145υSG21#17145Pr 23.32../SG21/Pr23sg21.html#17145υSG21Pr 23.32
  33 Pr 23.3317146υSG21#17146Pr 23.33../SG21/Pr23sg21.html#17146υSG21Pr 23.33
  34 Pr 23.3417147υSG21#17147Pr 23.34../SG21/Pr23sg21.html#17147υSG21Pr 23.34
  35 Pr 23.3517148υSG21#17148Pr 23.35../SG21/Pr23sg21.html#17148υSG21Pr 23.35
 
 241 Pr 24.117149υSG21#17149Pr 24.1../SG21/Pr24sg21.html#17149υSG21Pr 24.1
  2 Pr 24.217150υSG21#17150Pr 24.2../SG21/Pr24sg21.html#17150υSG21Pr 24.2
  3 Pr 24.317151υSG21#17151Pr 24.3../SG21/Pr24sg21.html#17151υSG21Pr 24.3
  4 Pr 24.417152υSG21#17152Pr 24.4../SG21/Pr24sg21.html#17152υSG21Pr 24.4
  5 Pr 24.517153υSG21#17153Pr 24.5../SG21/Pr24sg21.html#17153υSG21Pr 24.5
  6 Pr 24.617154υSG21#17154Pr 24.6../SG21/Pr24sg21.html#17154υSG21Pr 24.6
  7 Pr 24.717155υSG21#17155Pr 24.7../SG21/Pr24sg21.html#17155υSG21Pr 24.7
  8 Pr 24.817156υSG21#17156Pr 24.8../SG21/Pr24sg21.html#17156υSG21Pr 24.8
  9 Pr 24.917157υSG21#17157Pr 24.9../SG21/Pr24sg21.html#17157υSG21Pr 24.9
  10 Pr 24.1017158υSG21#17158Pr 24.10../SG21/Pr24sg21.html#17158υSG21Pr 24.10
  11 Pr 24.1117159υSG21#17159Pr 24.11../SG21/Pr24sg21.html#17159υSG21Pr 24.11
  12 Pr 24.1217160υSG21#17160Pr 24.12../SG21/Pr24sg21.html#17160υSG21Pr 24.12
  13 Pr 24.1317161υSG21#17161Pr 24.13../SG21/Pr24sg21.html#17161υSG21Pr 24.13
  14 Pr 24.1417162υSG21#17162Pr 24.14../SG21/Pr24sg21.html#17162υSG21Pr 24.14
  15 Pr 24.1517163υSG21#17163Pr 24.15../SG21/Pr24sg21.html#17163υSG21Pr 24.15
  16 Pr 24.1617164υSG21#17164Pr 24.16../SG21/Pr24sg21.html#17164υSG21Pr 24.16
  17 Pr 24.1717165υSG21#17165Pr 24.17../SG21/Pr24sg21.html#17165υSG21Pr 24.17
  18 Pr 24.1817166υSG21#17166Pr 24.18../SG21/Pr24sg21.html#17166υSG21Pr 24.18
  19 Pr 24.1917167υSG21#17167Pr 24.19../SG21/Pr24sg21.html#17167υSG21Pr 24.19
  20 Pr 24.2017168υSG21#17168Pr 24.20../SG21/Pr24sg21.html#17168υSG21Pr 24.20
  21 Pr 24.2117169υSG21#17169Pr 24.21../SG21/Pr24sg21.html#17169υSG21Pr 24.21
  22 Pr 24.2217170υSG21#17170Pr 24.22../SG21/Pr24sg21.html#17170υSG21Pr 24.22
  23 Pr 24.2317171υSG21#17171Pr 24.23../SG21/Pr24sg21.html#17171υSG21Pr 24.23
  24 Pr 24.2417172υSG21#17172Pr 24.24../SG21/Pr24sg21.html#17172υSG21Pr 24.24
  25 Pr 24.2517173υSG21#17173Pr 24.25../SG21/Pr24sg21.html#17173υSG21Pr 24.25
  26 Pr 24.2617174υSG21#17174Pr 24.26../SG21/Pr24sg21.html#17174υSG21Pr 24.26
  27 Pr 24.2717175υSG21#17175Pr 24.27../SG21/Pr24sg21.html#17175υSG21Pr 24.27
  28 Pr 24.2817176υSG21#17176Pr 24.28../SG21/Pr24sg21.html#17176υSG21Pr 24.28
  29 Pr 24.2917177υSG21#17177Pr 24.29../SG21/Pr24sg21.html#17177υSG21Pr 24.29
  30 Pr 24.3017178υSG21#17178Pr 24.30../SG21/Pr24sg21.html#17178υSG21Pr 24.30
  31 Pr 24.3117179υSG21#17179Pr 24.31../SG21/Pr24sg21.html#17179υSG21Pr 24.31
  32 Pr 24.3217180υSG21#17180Pr 24.32../SG21/Pr24sg21.html#17180υSG21Pr 24.32
  33 Pr 24.3317181υSG21#17181Pr 24.33../SG21/Pr24sg21.html#17181υSG21Pr 24.33
  34 Pr 24.3417182υSG21#17182Pr 24.34../SG21/Pr24sg21.html#17182υSG21Pr 24.34
 
 251 Pr 25.117183υSG21#17183Pr 25.1../SG21/Pr25sg21.html#17183υSG21Pr 25.1
  2 Pr 25.217184υSG21#17184Pr 25.2../SG21/Pr25sg21.html#17184υSG21Pr 25.2
  3 Pr 25.317185υSG21#17185Pr 25.3../SG21/Pr25sg21.html#17185υSG21Pr 25.3
  4 Pr 25.417186υSG21#17186Pr 25.4../SG21/Pr25sg21.html#17186υSG21Pr 25.4
  5 Pr 25.517187υSG21#17187Pr 25.5../SG21/Pr25sg21.html#17187υSG21Pr 25.5
  6 Pr 25.617188υSG21#17188Pr 25.6../SG21/Pr25sg21.html#17188υSG21Pr 25.6
  7 Pr 25.717189υSG21#17189Pr 25.7../SG21/Pr25sg21.html#17189υSG21Pr 25.7
  8 Pr 25.817190υSG21#17190Pr 25.8../SG21/Pr25sg21.html#17190υSG21Pr 25.8
  9 Pr 25.917191υSG21#17191Pr 25.9../SG21/Pr25sg21.html#17191υSG21Pr 25.9
  10 Pr 25.1017192υSG21#17192Pr 25.10../SG21/Pr25sg21.html#17192υSG21Pr 25.10
  11 Pr 25.1117193υSG21#17193Pr 25.11../SG21/Pr25sg21.html#17193υSG21Pr 25.11
  12 Pr 25.1217194υSG21#17194Pr 25.12../SG21/Pr25sg21.html#17194υSG21Pr 25.12
  13 Pr 25.1317195υSG21#17195Pr 25.13../SG21/Pr25sg21.html#17195υSG21Pr 25.13
  14 Pr 25.1417196υSG21#17196Pr 25.14../SG21/Pr25sg21.html#17196υSG21Pr 25.14
  15 Pr 25.1517197υSG21#17197Pr 25.15../SG21/Pr25sg21.html#17197υSG21Pr 25.15
  16 Pr 25.1617198υSG21#17198Pr 25.16../SG21/Pr25sg21.html#17198υSG21Pr 25.16
  17 Pr 25.1717199υSG21#17199Pr 25.17../SG21/Pr25sg21.html#17199υSG21Pr 25.17
  18 Pr 25.1817200υSG21#17200Pr 25.18../SG21/Pr25sg21.html#17200υSG21Pr 25.18
  19 Pr 25.1917201υSG21#17201Pr 25.19../SG21/Pr25sg21.html#17201υSG21Pr 25.19
  20 Pr 25.2017202υSG21#17202Pr 25.20../SG21/Pr25sg21.html#17202υSG21Pr 25.20
  21 Pr 25.2117203υSG21#17203Pr 25.21../SG21/Pr25sg21.html#17203υSG21Pr 25.21
  22 Pr 25.2217204υSG21#17204Pr 25.22../SG21/Pr25sg21.html#17204υSG21Pr 25.22
  23 Pr 25.2317205υSG21#17205Pr 25.23../SG21/Pr25sg21.html#17205υSG21Pr 25.23
  24 Pr 25.2417206υSG21#17206Pr 25.24../SG21/Pr25sg21.html#17206υSG21Pr 25.24
  25 Pr 25.2517207υSG21#17207Pr 25.25../SG21/Pr25sg21.html#17207υSG21Pr 25.25
  26 Pr 25.2617208υSG21#17208Pr 25.26../SG21/Pr25sg21.html#17208υSG21Pr 25.26
  27 Pr 25.2717209υSG21#17209Pr 25.27../SG21/Pr25sg21.html#17209υSG21Pr 25.27
  28 Pr 25.2817210υSG21#17210Pr 25.28../SG21/Pr25sg21.html#17210υSG21Pr 25.28
 
 261 Pr 26.117211υSG21#17211Pr 26.1../SG21/Pr26sg21.html#17211υSG21Pr 26.1
  2 Pr 26.217212υSG21#17212Pr 26.2../SG21/Pr26sg21.html#17212υSG21Pr 26.2
  3 Pr 26.317213υSG21#17213Pr 26.3../SG21/Pr26sg21.html#17213υSG21Pr 26.3
  4 Pr 26.417214υSG21#17214Pr 26.4../SG21/Pr26sg21.html#17214υSG21Pr 26.4
  5 Pr 26.517215υSG21#17215Pr 26.5../SG21/Pr26sg21.html#17215υSG21Pr 26.5
  6 Pr 26.617216υSG21#17216Pr 26.6../SG21/Pr26sg21.html#17216υSG21Pr 26.6
  7 Pr 26.717217υSG21#17217Pr 26.7../SG21/Pr26sg21.html#17217υSG21Pr 26.7
  8 Pr 26.817218υSG21#17218Pr 26.8../SG21/Pr26sg21.html#17218υSG21Pr 26.8
  9 Pr 26.917219υSG21#17219Pr 26.9../SG21/Pr26sg21.html#17219υSG21Pr 26.9
  10 Pr 26.1017220υSG21#17220Pr 26.10../SG21/Pr26sg21.html#17220υSG21Pr 26.10
  11 Pr 26.1117221υSG21#17221Pr 26.11../SG21/Pr26sg21.html#17221υSG21Pr 26.11
  12 Pr 26.1217222υSG21#17222Pr 26.12../SG21/Pr26sg21.html#17222υSG21Pr 26.12
  13 Pr 26.1317223υSG21#17223Pr 26.13../SG21/Pr26sg21.html#17223υSG21Pr 26.13
  14 Pr 26.1417224υSG21#17224Pr 26.14../SG21/Pr26sg21.html#17224υSG21Pr 26.14
  15 Pr 26.1517225υSG21#17225Pr 26.15../SG21/Pr26sg21.html#17225υSG21Pr 26.15
  16 Pr 26.1617226υSG21#17226Pr 26.16../SG21/Pr26sg21.html#17226υSG21Pr 26.16
  17 Pr 26.1717227υSG21#17227Pr 26.17../SG21/Pr26sg21.html#17227υSG21Pr 26.17
  18 Pr 26.1817228υSG21#17228Pr 26.18../SG21/Pr26sg21.html#17228υSG21Pr 26.18
  19 Pr 26.1917229υSG21#17229Pr 26.19../SG21/Pr26sg21.html#17229υSG21Pr 26.19
  20 Pr 26.2017230υSG21#17230Pr 26.20../SG21/Pr26sg21.html#17230υSG21Pr 26.20
  21 Pr 26.2117231υSG21#17231Pr 26.21../SG21/Pr26sg21.html#17231υSG21Pr 26.21
  22 Pr 26.2217232υSG21#17232Pr 26.22../SG21/Pr26sg21.html#17232υSG21Pr 26.22
  23 Pr 26.2317233υSG21#17233Pr 26.23../SG21/Pr26sg21.html#17233υSG21Pr 26.23
  24 Pr 26.2417234υSG21#17234Pr 26.24../SG21/Pr26sg21.html#17234υSG21Pr 26.24
  25 Pr 26.2517235υSG21#17235Pr 26.25../SG21/Pr26sg21.html#17235υSG21Pr 26.25
  26 Pr 26.2617236υSG21#17236Pr 26.26../SG21/Pr26sg21.html#17236υSG21Pr 26.26
  27 Pr 26.2717237υSG21#17237Pr 26.27../SG21/Pr26sg21.html#17237υSG21Pr 26.27
  28 Pr 26.2817238υSG21#17238Pr 26.28../SG21/Pr26sg21.html#17238υSG21Pr 26.28
 
 271 Pr 27.117239υSG21#17239Pr 27.1../SG21/Pr27sg21.html#17239υSG21Pr 27.1
  2 Pr 27.217240υSG21#17240Pr 27.2../SG21/Pr27sg21.html#17240υSG21Pr 27.2
  3 Pr 27.317241υSG21#17241Pr 27.3../SG21/Pr27sg21.html#17241υSG21Pr 27.3
  4 Pr 27.417242υSG21#17242Pr 27.4../SG21/Pr27sg21.html#17242υSG21Pr 27.4
  5 Pr 27.517243υSG21#17243Pr 27.5../SG21/Pr27sg21.html#17243υSG21Pr 27.5
  6 Pr 27.617244υSG21#17244Pr 27.6../SG21/Pr27sg21.html#17244υSG21Pr 27.6
  7 Pr 27.717245υSG21#17245Pr 27.7../SG21/Pr27sg21.html#17245υSG21Pr 27.7
  8 Pr 27.817246υSG21#17246Pr 27.8../SG21/Pr27sg21.html#17246υSG21Pr 27.8
  9 Pr 27.917247υSG21#17247Pr 27.9../SG21/Pr27sg21.html#17247υSG21Pr 27.9
  10 Pr 27.1017248υSG21#17248Pr 27.10../SG21/Pr27sg21.html#17248υSG21Pr 27.10
  11 Pr 27.1117249υSG21#17249Pr 27.11../SG21/Pr27sg21.html#17249υSG21Pr 27.11
  12 Pr 27.1217250υSG21#17250Pr 27.12../SG21/Pr27sg21.html#17250υSG21Pr 27.12
  13 Pr 27.1317251υSG21#17251Pr 27.13../SG21/Pr27sg21.html#17251υSG21Pr 27.13
  14 Pr 27.1417252υSG21#17252Pr 27.14../SG21/Pr27sg21.html#17252υSG21Pr 27.14
  15 Pr 27.1517253υSG21#17253Pr 27.15../SG21/Pr27sg21.html#17253υSG21Pr 27.15
  16 Pr 27.1617254υSG21#17254Pr 27.16../SG21/Pr27sg21.html#17254υSG21Pr 27.16
  17 Pr 27.1717255υSG21#17255Pr 27.17../SG21/Pr27sg21.html#17255υSG21Pr 27.17
  18 Pr 27.1817256υSG21#17256Pr 27.18../SG21/Pr27sg21.html#17256υSG21Pr 27.18
  19 Pr 27.1917257υSG21#17257Pr 27.19../SG21/Pr27sg21.html#17257υSG21Pr 27.19
  20 Pr 27.2017258υSG21#17258Pr 27.20../SG21/Pr27sg21.html#17258υSG21Pr 27.20
  21 Pr 27.2117259υSG21#17259Pr 27.21../SG21/Pr27sg21.html#17259υSG21Pr 27.21
  22 Pr 27.2217260υSG21#17260Pr 27.22../SG21/Pr27sg21.html#17260υSG21Pr 27.22
  23 Pr 27.2317261υSG21#17261Pr 27.23../SG21/Pr27sg21.html#17261υSG21Pr 27.23
  24 Pr 27.2417262υSG21#17262Pr 27.24../SG21/Pr27sg21.html#17262υSG21Pr 27.24
  25 Pr 27.2517263υSG21#17263Pr 27.25../SG21/Pr27sg21.html#17263υSG21Pr 27.25
  26 Pr 27.2617264υSG21#17264Pr 27.26../SG21/Pr27sg21.html#17264υSG21Pr 27.26
  27 Pr 27.2717265υSG21#17265Pr 27.27../SG21/Pr27sg21.html#17265υSG21Pr 27.27
 
 281 Pr 28.117266υSG21#17266Pr 28.1../SG21/Pr28sg21.html#17266υSG21Pr 28.1
  2 Pr 28.217267υSG21#17267Pr 28.2../SG21/Pr28sg21.html#17267υSG21Pr 28.2
  3 Pr 28.317268υSG21#17268Pr 28.3../SG21/Pr28sg21.html#17268υSG21Pr 28.3
  4 Pr 28.417269υSG21#17269Pr 28.4../SG21/Pr28sg21.html#17269υSG21Pr 28.4
  5 Pr 28.517270υSG21#17270Pr 28.5../SG21/Pr28sg21.html#17270υSG21Pr 28.5
  6 Pr 28.617271υSG21#17271Pr 28.6../SG21/Pr28sg21.html#17271υSG21Pr 28.6
  7 Pr 28.717272υSG21#17272Pr 28.7../SG21/Pr28sg21.html#17272υSG21Pr 28.7
  8 Pr 28.817273υSG21#17273Pr 28.8../SG21/Pr28sg21.html#17273υSG21Pr 28.8
  9 Pr 28.917274υSG21#17274Pr 28.9../SG21/Pr28sg21.html#17274υSG21Pr 28.9
  10 Pr 28.1017275υSG21#17275Pr 28.10../SG21/Pr28sg21.html#17275υSG21Pr 28.10
  11 Pr 28.1117276υSG21#17276Pr 28.11../SG21/Pr28sg21.html#17276υSG21Pr 28.11
  12 Pr 28.1217277υSG21#17277Pr 28.12../SG21/Pr28sg21.html#17277υSG21Pr 28.12
  13 Pr 28.1317278υSG21#17278Pr 28.13../SG21/Pr28sg21.html#17278υSG21Pr 28.13
  14 Pr 28.1417279υSG21#17279Pr 28.14../SG21/Pr28sg21.html#17279υSG21Pr 28.14
  15 Pr 28.1517280υSG21#17280Pr 28.15../SG21/Pr28sg21.html#17280υSG21Pr 28.15
  16 Pr 28.1617281υSG21#17281Pr 28.16../SG21/Pr28sg21.html#17281υSG21Pr 28.16
  17 Pr 28.1717282υSG21#17282Pr 28.17../SG21/Pr28sg21.html#17282υSG21Pr 28.17
  18 Pr 28.1817283υSG21#17283Pr 28.18../SG21/Pr28sg21.html#17283υSG21Pr 28.18
  19 Pr 28.1917284υSG21#17284Pr 28.19../SG21/Pr28sg21.html#17284υSG21Pr 28.19
  20 Pr 28.2017285υSG21#17285Pr 28.20../SG21/Pr28sg21.html#17285υSG21Pr 28.20
  21 Pr 28.2117286υSG21#17286Pr 28.21../SG21/Pr28sg21.html#17286υSG21Pr 28.21
  22 Pr 28.2217287υSG21#17287Pr 28.22../SG21/Pr28sg21.html#17287υSG21Pr 28.22
  23 Pr 28.2317288υSG21#17288Pr 28.23../SG21/Pr28sg21.html#17288υSG21Pr 28.23
  24 Pr 28.2417289υSG21#17289Pr 28.24../SG21/Pr28sg21.html#17289υSG21Pr 28.24
  25 Pr 28.2517290υSG21#17290Pr 28.25../SG21/Pr28sg21.html#17290υSG21Pr 28.25
  26 Pr 28.2617291υSG21#17291Pr 28.26../SG21/Pr28sg21.html#17291υSG21Pr 28.26
  27 Pr 28.2717292υSG21#17292Pr 28.27../SG21/Pr28sg21.html#17292υSG21Pr 28.27
  28 Pr 28.2817293υSG21#17293Pr 28.28../SG21/Pr28sg21.html#17293υSG21Pr 28.28
 
 291 Pr 29.117294υSG21#17294Pr 29.1../SG21/Pr29sg21.html#17294υSG21Pr 29.1
  2 Pr 29.217295υSG21#17295Pr 29.2../SG21/Pr29sg21.html#17295υSG21Pr 29.2
  3 Pr 29.317296υSG21#17296Pr 29.3../SG21/Pr29sg21.html#17296υSG21Pr 29.3
  4 Pr 29.417297υSG21#17297Pr 29.4../SG21/Pr29sg21.html#17297υSG21Pr 29.4
  5 Pr 29.517298υSG21#17298Pr 29.5../SG21/Pr29sg21.html#17298υSG21Pr 29.5
  6 Pr 29.617299υSG21#17299Pr 29.6../SG21/Pr29sg21.html#17299υSG21Pr 29.6
  7 Pr 29.717300υSG21#17300Pr 29.7../SG21/Pr29sg21.html#17300υSG21Pr 29.7
  8 Pr 29.817301υSG21#17301Pr 29.8../SG21/Pr29sg21.html#17301υSG21Pr 29.8
  9 Pr 29.917302υSG21#17302Pr 29.9../SG21/Pr29sg21.html#17302υSG21Pr 29.9
  10 Pr 29.1017303υSG21#17303Pr 29.10../SG21/Pr29sg21.html#17303υSG21Pr 29.10
  11 Pr 29.1117304υSG21#17304Pr 29.11../SG21/Pr29sg21.html#17304υSG21Pr 29.11
  12 Pr 29.1217305υSG21#17305Pr 29.12../SG21/Pr29sg21.html#17305υSG21Pr 29.12
  13 Pr 29.1317306υSG21#17306Pr 29.13../SG21/Pr29sg21.html#17306υSG21Pr 29.13
  14 Pr 29.1417307υSG21#17307Pr 29.14../SG21/Pr29sg21.html#17307υSG21Pr 29.14
  15 Pr 29.1517308υSG21#17308Pr 29.15../SG21/Pr29sg21.html#17308υSG21Pr 29.15
  16 Pr 29.1617309υSG21#17309Pr 29.16../SG21/Pr29sg21.html#17309υSG21Pr 29.16
  17 Pr 29.1717310υSG21#17310Pr 29.17../SG21/Pr29sg21.html#17310υSG21Pr 29.17
  18 Pr 29.1817311υSG21#17311Pr 29.18../SG21/Pr29sg21.html#17311υSG21Pr 29.18
  19 Pr 29.1917312υSG21#17312Pr 29.19../SG21/Pr29sg21.html#17312υSG21Pr 29.19
  20 Pr 29.2017313υSG21#17313Pr 29.20../SG21/Pr29sg21.html#17313υSG21Pr 29.20
  21 Pr 29.2117314υSG21#17314Pr 29.21../SG21/Pr29sg21.html#17314υSG21Pr 29.21
  22 Pr 29.2217315υSG21#17315Pr 29.22../SG21/Pr29sg21.html#17315υSG21Pr 29.22
  23 Pr 29.2317316υSG21#17316Pr 29.23../SG21/Pr29sg21.html#17316υSG21Pr 29.23
  24 Pr 29.2417317υSG21#17317Pr 29.24../SG21/Pr29sg21.html#17317υSG21Pr 29.24
  25 Pr 29.2517318υSG21#17318Pr 29.25../SG21/Pr29sg21.html#17318υSG21Pr 29.25
  26 Pr 29.2617319υSG21#17319Pr 29.26../SG21/Pr29sg21.html#17319υSG21Pr 29.26
  27 Pr 29.2717320υSG21#17320Pr 29.27../SG21/Pr29sg21.html#17320υSG21Pr 29.27
 
 301 Pr 30.117321υSG21#17321Pr 30.1../SG21/Pr30sg21.html#17321υSG21Pr 30.1
  2 Pr 30.217322υSG21#17322Pr 30.2../SG21/Pr30sg21.html#17322υSG21Pr 30.2
  3 Pr 30.317323υSG21#17323Pr 30.3../SG21/Pr30sg21.html#17323υSG21Pr 30.3
  4 Pr 30.417324υSG21#17324Pr 30.4../SG21/Pr30sg21.html#17324υSG21Pr 30.4
  5 Pr 30.517325υSG21#17325Pr 30.5../SG21/Pr30sg21.html#17325υSG21Pr 30.5
  6 Pr 30.617326υSG21#17326Pr 30.6../SG21/Pr30sg21.html#17326υSG21Pr 30.6
  7 Pr 30.717327υSG21#17327Pr 30.7../SG21/Pr30sg21.html#17327υSG21Pr 30.7
  8 Pr 30.817328υSG21#17328Pr 30.8../SG21/Pr30sg21.html#17328υSG21Pr 30.8
  9 Pr 30.917329υSG21#17329Pr 30.9../SG21/Pr30sg21.html#17329υSG21Pr 30.9
  10 Pr 30.1017330υSG21#17330Pr 30.10../SG21/Pr30sg21.html#17330υSG21Pr 30.10
  11 Pr 30.1117331υSG21#17331Pr 30.11../SG21/Pr30sg21.html#17331υSG21Pr 30.11
  12 Pr 30.1217332υSG21#17332Pr 30.12../SG21/Pr30sg21.html#17332υSG21Pr 30.12
  13 Pr 30.1317333υSG21#17333Pr 30.13../SG21/Pr30sg21.html#17333υSG21Pr 30.13
  14 Pr 30.1417334υSG21#17334Pr 30.14../SG21/Pr30sg21.html#17334υSG21Pr 30.14
  15 Pr 30.1517335υSG21#17335Pr 30.15../SG21/Pr30sg21.html#17335υSG21Pr 30.15
  16 Pr 30.1617336υSG21#17336Pr 30.16../SG21/Pr30sg21.html#17336υSG21Pr 30.16
  17 Pr 30.1717337υSG21#17337Pr 30.17../SG21/Pr30sg21.html#17337υSG21Pr 30.17
  18 Pr 30.1817338υSG21#17338Pr 30.18../SG21/Pr30sg21.html#17338υSG21Pr 30.18
  19 Pr 30.1917339υSG21#17339Pr 30.19../SG21/Pr30sg21.html#17339υSG21Pr 30.19
  20 Pr 30.2017340υSG21#17340Pr 30.20../SG21/Pr30sg21.html#17340υSG21Pr 30.20
  21 Pr 30.2117341υSG21#17341Pr 30.21../SG21/Pr30sg21.html#17341υSG21Pr 30.21
  22 Pr 30.2217342υSG21#17342Pr 30.22../SG21/Pr30sg21.html#17342υSG21Pr 30.22
  23 Pr 30.2317343υSG21#17343Pr 30.23../SG21/Pr30sg21.html#17343υSG21Pr 30.23
  24 Pr 30.2417344υSG21#17344Pr 30.24../SG21/Pr30sg21.html#17344υSG21Pr 30.24
  25 Pr 30.2517345υSG21#17345Pr 30.25../SG21/Pr30sg21.html#17345υSG21Pr 30.25
  26 Pr 30.2617346υSG21#17346Pr 30.26../SG21/Pr30sg21.html#17346υSG21Pr 30.26
  27 Pr 30.2717347υSG21#17347Pr 30.27../SG21/Pr30sg21.html#17347υSG21Pr 30.27
  28 Pr 30.2817348υSG21#17348Pr 30.28../SG21/Pr30sg21.html#17348υSG21Pr 30.28
  29 Pr 30.2917349υSG21#17349Pr 30.29../SG21/Pr30sg21.html#17349υSG21Pr 30.29
  30 Pr 30.3017350υSG21#17350Pr 30.30../SG21/Pr30sg21.html#17350υSG21Pr 30.30
  31 Pr 30.3117351υSG21#17351Pr 30.31../SG21/Pr30sg21.html#17351υSG21Pr 30.31
  32 Pr 30.3217352υSG21#17352Pr 30.32../SG21/Pr30sg21.html#17352υSG21Pr 30.32
  33 Pr 30.3317353υSG21#17353Pr 30.33../SG21/Pr30sg21.html#17353υSG21Pr 30.33
 
 311 Pr 31.117354υSG21#17354Pr 31.1../SG21/Pr31sg21.html#17354υSG21Pr 31.1
  2 Pr 31.217355υSG21#17355Pr 31.2../SG21/Pr31sg21.html#17355υSG21Pr 31.2
  3 Pr 31.317356υSG21#17356Pr 31.3../SG21/Pr31sg21.html#17356υSG21Pr 31.3
  4 Pr 31.417357υSG21#17357Pr 31.4../SG21/Pr31sg21.html#17357υSG21Pr 31.4
  5 Pr 31.517358υSG21#17358Pr 31.5../SG21/Pr31sg21.html#17358υSG21Pr 31.5
  6 Pr 31.617359υSG21#17359Pr 31.6../SG21/Pr31sg21.html#17359υSG21Pr 31.6
  7 Pr 31.717360υSG21#17360Pr 31.7../SG21/Pr31sg21.html#17360υSG21Pr 31.7
  8 Pr 31.817361υSG21#17361Pr 31.8../SG21/Pr31sg21.html#17361υSG21Pr 31.8
  9 Pr 31.917362υSG21#17362Pr 31.9../SG21/Pr31sg21.html#17362υSG21Pr 31.9
  10 Pr 31.1017363υSG21#17363Pr 31.10../SG21/Pr31sg21.html#17363υSG21Pr 31.10
  11 Pr 31.1117364υSG21#17364Pr 31.11../SG21/Pr31sg21.html#17364υSG21Pr 31.11
  12 Pr 31.1217365υSG21#17365Pr 31.12../SG21/Pr31sg21.html#17365υSG21Pr 31.12
  13 Pr 31.1317366υSG21#17366Pr 31.13../SG21/Pr31sg21.html#17366υSG21Pr 31.13
  14 Pr 31.1417367υSG21#17367Pr 31.14../SG21/Pr31sg21.html#17367υSG21Pr 31.14
  15 Pr 31.1517368υSG21#17368Pr 31.15../SG21/Pr31sg21.html#17368υSG21Pr 31.15
  16 Pr 31.1617369υSG21#17369Pr 31.16../SG21/Pr31sg21.html#17369υSG21Pr 31.16
  17 Pr 31.1717370υSG21#17370Pr 31.17../SG21/Pr31sg21.html#17370υSG21Pr 31.17
  18 Pr 31.1817371υSG21#17371Pr 31.18../SG21/Pr31sg21.html#17371υSG21Pr 31.18
  19 Pr 31.1917372υSG21#17372Pr 31.19../SG21/Pr31sg21.html#17372υSG21Pr 31.19
  20 Pr 31.2017373υSG21#17373Pr 31.20../SG21/Pr31sg21.html#17373υSG21Pr 31.20
  21 Pr 31.2117374υSG21#17374Pr 31.21../SG21/Pr31sg21.html#17374υSG21Pr 31.21
  22 Pr 31.2217375υSG21#17375Pr 31.22../SG21/Pr31sg21.html#17375υSG21Pr 31.22
  23 Pr 31.2317376υSG21#17376Pr 31.23../SG21/Pr31sg21.html#17376υSG21Pr 31.23
  24 Pr 31.2417377υSG21#17377Pr 31.24../SG21/Pr31sg21.html#17377υSG21Pr 31.24
  25 Pr 31.2517378υSG21#17378Pr 31.25../SG21/Pr31sg21.html#17378υSG21Pr 31.25
  26 Pr 31.2617379υSG21#17379Pr 31.26../SG21/Pr31sg21.html#17379υSG21Pr 31.26
  27 Pr 31.2717380υSG21#17380Pr 31.27../SG21/Pr31sg21.html#17380υSG21Pr 31.27
  28 Pr 31.2817381υSG21#17381Pr 31.28../SG21/Pr31sg21.html#17381υSG21Pr 31.28
  29 Pr 31.2917382υSG21#17382Pr 31.29../SG21/Pr31sg21.html#17382υSG21Pr 31.29
  30 Pr 31.3017383υSG21#17383Pr 31.30../SG21/Pr31sg21.html#17383υSG21Pr 31.30
  31 Pr 31.3117384υSG21#17384Pr 31.31../SG21/Pr31sg21.html#17384υSG21Pr 31.31


La Bible, version Segond 21 (SG21) © 2007 Société Biblique de Genève
Optimisé sous firefox 12 (et +), safari 5.1.7 (et +), Google Chrome 19.0.1084 (et +)
Aucun © copyright sur cette présentation: Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10.8)
!! IE9 (et -) ne respecte pas toutes les normes Html5 et Css3