λ Phm
Votre navigateur est obsolète

la Société Biblique de Genève vous présente
la Bible Segond 21


Philémon
1


Phm11 Phm 1.130005υSG21#30005Phm 1.1../SG21/Phm1sg21.html#30005υSG21Phm 1.1
  2 Phm 1.230006υSG21#30006Phm 1.2../SG21/Phm1sg21.html#30006υSG21Phm 1.2
  3 Phm 1.330007υSG21#30007Phm 1.3../SG21/Phm1sg21.html#30007υSG21Phm 1.3
  4 Phm 1.430008υSG21#30008Phm 1.4../SG21/Phm1sg21.html#30008υSG21Phm 1.4
  5 Phm 1.530009υSG21#30009Phm 1.5../SG21/Phm1sg21.html#30009υSG21Phm 1.5
  6 Phm 1.630010υSG21#30010Phm 1.6../SG21/Phm1sg21.html#30010υSG21Phm 1.6
  7 Phm 1.730011υSG21#30011Phm 1.7../SG21/Phm1sg21.html#30011υSG21Phm 1.7
  8 Phm 1.830012υSG21#30012Phm 1.8../SG21/Phm1sg21.html#30012υSG21Phm 1.8
  9 Phm 1.930013υSG21#30013Phm 1.9../SG21/Phm1sg21.html#30013υSG21Phm 1.9
  10 Phm 1.1030014υSG21#30014Phm 1.10../SG21/Phm1sg21.html#30014υSG21Phm 1.10
  11 Phm 1.1130015υSG21#30015Phm 1.11../SG21/Phm1sg21.html#30015υSG21Phm 1.11
  12 Phm 1.1230016υSG21#30016Phm 1.12../SG21/Phm1sg21.html#30016υSG21Phm 1.12
  13 Phm 1.1330017υSG21#30017Phm 1.13../SG21/Phm1sg21.html#30017υSG21Phm 1.13
  14 Phm 1.1430018υSG21#30018Phm 1.14../SG21/Phm1sg21.html#30018υSG21Phm 1.14
  15 Phm 1.1530019υSG21#30019Phm 1.15../SG21/Phm1sg21.html#30019υSG21Phm 1.15
  16 Phm 1.1630020υSG21#30020Phm 1.16../SG21/Phm1sg21.html#30020υSG21Phm 1.16
  17 Phm 1.1730021υSG21#30021Phm 1.17../SG21/Phm1sg21.html#30021υSG21Phm 1.17
  18 Phm 1.1830022υSG21#30022Phm 1.18../SG21/Phm1sg21.html#30022υSG21Phm 1.18
  19 Phm 1.1930023υSG21#30023Phm 1.19../SG21/Phm1sg21.html#30023υSG21Phm 1.19
  20 Phm 1.2030024υSG21#30024Phm 1.20../SG21/Phm1sg21.html#30024υSG21Phm 1.20
  21 Phm 1.2130025υSG21#30025Phm 1.21../SG21/Phm1sg21.html#30025υSG21Phm 1.21
  22 Phm 1.2230026υSG21#30026Phm 1.22../SG21/Phm1sg21.html#30026υSG21Phm 1.22
  23 Phm 1.2330027υSG21#30027Phm 1.23../SG21/Phm1sg21.html#30027υSG21Phm 1.23
  24 Phm 1.2430028υSG21#30028Phm 1.24../SG21/Phm1sg21.html#30028υSG21Phm 1.24
  25 Phm 1.2530029υSG21#30029Phm 1.25../SG21/Phm1sg21.html#30029υSG21Phm 1.25


La Bible, version Segond 21 (SG21) © 2007 Société Biblique de Genève
Optimisé sous firefox 12 (et +), safari 5.1.7 (et +), Google Chrome 19.0.1084 (et +)
Aucun © copyright sur cette présentation: Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10.8)
!! IE9 (et -) ne respecte pas toutes les normes Html5 et Css3