λ Esd
Votre navigateur est obsolète

la Société Biblique de Genève vous présente
la Bible Segond 21


Esdras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Esd11 Esd 1.112021υSG21#12021Esd 1.1../SG21/Esd1sg21.html#12021υSG21Esd 1.1
  2 Esd 1.212022υSG21#12022Esd 1.2../SG21/Esd1sg21.html#12022υSG21Esd 1.2
  3 Esd 1.312023υSG21#12023Esd 1.3../SG21/Esd1sg21.html#12023υSG21Esd 1.3
  4 Esd 1.412024υSG21#12024Esd 1.4../SG21/Esd1sg21.html#12024υSG21Esd 1.4
  5 Esd 1.512025υSG21#12025Esd 1.5../SG21/Esd1sg21.html#12025υSG21Esd 1.5
  6 Esd 1.612026υSG21#12026Esd 1.6../SG21/Esd1sg21.html#12026υSG21Esd 1.6
  7 Esd 1.712027υSG21#12027Esd 1.7../SG21/Esd1sg21.html#12027υSG21Esd 1.7
  8 Esd 1.812028υSG21#12028Esd 1.8../SG21/Esd1sg21.html#12028υSG21Esd 1.8
  9 Esd 1.912029υSG21#12029Esd 1.9../SG21/Esd1sg21.html#12029υSG21Esd 1.9
  10 Esd 1.1012030υSG21#12030Esd 1.10../SG21/Esd1sg21.html#12030υSG21Esd 1.10
  11 Esd 1.1112031υSG21#12031Esd 1.11../SG21/Esd1sg21.html#12031υSG21Esd 1.11
 
 21 Esd 2.112032υSG21#12032Esd 2.1../SG21/Esd2sg21.html#12032υSG21Esd 2.1
  2 Esd 2.212033υSG21#12033Esd 2.2../SG21/Esd2sg21.html#12033υSG21Esd 2.2
  3 Esd 2.312034υSG21#12034Esd 2.3../SG21/Esd2sg21.html#12034υSG21Esd 2.3
  4 Esd 2.412035υSG21#12035Esd 2.4../SG21/Esd2sg21.html#12035υSG21Esd 2.4
  5 Esd 2.512036υSG21#12036Esd 2.5../SG21/Esd2sg21.html#12036υSG21Esd 2.5
  6 Esd 2.612037υSG21#12037Esd 2.6../SG21/Esd2sg21.html#12037υSG21Esd 2.6
  7 Esd 2.712038υSG21#12038Esd 2.7../SG21/Esd2sg21.html#12038υSG21Esd 2.7
  8 Esd 2.812039υSG21#12039Esd 2.8../SG21/Esd2sg21.html#12039υSG21Esd 2.8
  9 Esd 2.912040υSG21#12040Esd 2.9../SG21/Esd2sg21.html#12040υSG21Esd 2.9
  10 Esd 2.1012041υSG21#12041Esd 2.10../SG21/Esd2sg21.html#12041υSG21Esd 2.10
  11 Esd 2.1112042υSG21#12042Esd 2.11../SG21/Esd2sg21.html#12042υSG21Esd 2.11
  12 Esd 2.1212043υSG21#12043Esd 2.12../SG21/Esd2sg21.html#12043υSG21Esd 2.12
  13 Esd 2.1312044υSG21#12044Esd 2.13../SG21/Esd2sg21.html#12044υSG21Esd 2.13
  14 Esd 2.1412045υSG21#12045Esd 2.14../SG21/Esd2sg21.html#12045υSG21Esd 2.14
  15 Esd 2.1512046υSG21#12046Esd 2.15../SG21/Esd2sg21.html#12046υSG21Esd 2.15
  16 Esd 2.1612047υSG21#12047Esd 2.16../SG21/Esd2sg21.html#12047υSG21Esd 2.16
  17 Esd 2.1712048υSG21#12048Esd 2.17../SG21/Esd2sg21.html#12048υSG21Esd 2.17
  18 Esd 2.1812049υSG21#12049Esd 2.18../SG21/Esd2sg21.html#12049υSG21Esd 2.18
  19 Esd 2.1912050υSG21#12050Esd 2.19../SG21/Esd2sg21.html#12050υSG21Esd 2.19
  20 Esd 2.2012051υSG21#12051Esd 2.20../SG21/Esd2sg21.html#12051υSG21Esd 2.20
  21 Esd 2.2112052υSG21#12052Esd 2.21../SG21/Esd2sg21.html#12052υSG21Esd 2.21
  22 Esd 2.2212053υSG21#12053Esd 2.22../SG21/Esd2sg21.html#12053υSG21Esd 2.22
  23 Esd 2.2312054υSG21#12054Esd 2.23../SG21/Esd2sg21.html#12054υSG21Esd 2.23
  24 Esd 2.2412055υSG21#12055Esd 2.24../SG21/Esd2sg21.html#12055υSG21Esd 2.24
  25 Esd 2.2512056υSG21#12056Esd 2.25../SG21/Esd2sg21.html#12056υSG21Esd 2.25
  26 Esd 2.2612057υSG21#12057Esd 2.26../SG21/Esd2sg21.html#12057υSG21Esd 2.26
  27 Esd 2.2712058υSG21#12058Esd 2.27../SG21/Esd2sg21.html#12058υSG21Esd 2.27
  28 Esd 2.2812059υSG21#12059Esd 2.28../SG21/Esd2sg21.html#12059υSG21Esd 2.28
  29 Esd 2.2912060υSG21#12060Esd 2.29../SG21/Esd2sg21.html#12060υSG21Esd 2.29
  30 Esd 2.3012061υSG21#12061Esd 2.30../SG21/Esd2sg21.html#12061υSG21Esd 2.30
  31 Esd 2.3112062υSG21#12062Esd 2.31../SG21/Esd2sg21.html#12062υSG21Esd 2.31
  32 Esd 2.3212063υSG21#12063Esd 2.32../SG21/Esd2sg21.html#12063υSG21Esd 2.32
  33 Esd 2.3312064υSG21#12064Esd 2.33../SG21/Esd2sg21.html#12064υSG21Esd 2.33
  34 Esd 2.3412065υSG21#12065Esd 2.34../SG21/Esd2sg21.html#12065υSG21Esd 2.34
  35 Esd 2.3512066υSG21#12066Esd 2.35../SG21/Esd2sg21.html#12066υSG21Esd 2.35
  36 Esd 2.3612067υSG21#12067Esd 2.36../SG21/Esd2sg21.html#12067υSG21Esd 2.36
  37 Esd 2.3712068υSG21#12068Esd 2.37../SG21/Esd2sg21.html#12068υSG21Esd 2.37
  38 Esd 2.3812069υSG21#12069Esd 2.38../SG21/Esd2sg21.html#12069υSG21Esd 2.38
  39 Esd 2.3912070υSG21#12070Esd 2.39../SG21/Esd2sg21.html#12070υSG21Esd 2.39
  40 Esd 2.4012071υSG21#12071Esd 2.40../SG21/Esd2sg21.html#12071υSG21Esd 2.40
  41 Esd 2.4112072υSG21#12072Esd 2.41../SG21/Esd2sg21.html#12072υSG21Esd 2.41
  42 Esd 2.4212073υSG21#12073Esd 2.42../SG21/Esd2sg21.html#12073υSG21Esd 2.42
  43 Esd 2.4312074υSG21#12074Esd 2.43../SG21/Esd2sg21.html#12074υSG21Esd 2.43
  44 Esd 2.4412075υSG21#12075Esd 2.44../SG21/Esd2sg21.html#12075υSG21Esd 2.44
  45 Esd 2.4512076υSG21#12076Esd 2.45../SG21/Esd2sg21.html#12076υSG21Esd 2.45
  46 Esd 2.4612077υSG21#12077Esd 2.46../SG21/Esd2sg21.html#12077υSG21Esd 2.46
  47 Esd 2.4712078υSG21#12078Esd 2.47../SG21/Esd2sg21.html#12078υSG21Esd 2.47
  48 Esd 2.4812079υSG21#12079Esd 2.48../SG21/Esd2sg21.html#12079υSG21Esd 2.48
  49 Esd 2.4912080υSG21#12080Esd 2.49../SG21/Esd2sg21.html#12080υSG21Esd 2.49
  50 Esd 2.5012081υSG21#12081Esd 2.50../SG21/Esd2sg21.html#12081υSG21Esd 2.50
  51 Esd 2.5112082υSG21#12082Esd 2.51../SG21/Esd2sg21.html#12082υSG21Esd 2.51
  52 Esd 2.5212083υSG21#12083Esd 2.52../SG21/Esd2sg21.html#12083υSG21Esd 2.52
  53 Esd 2.5312084υSG21#12084Esd 2.53../SG21/Esd2sg21.html#12084υSG21Esd 2.53
  54 Esd 2.5412085υSG21#12085Esd 2.54../SG21/Esd2sg21.html#12085υSG21Esd 2.54
  55 Esd 2.5512086υSG21#12086Esd 2.55../SG21/Esd2sg21.html#12086υSG21Esd 2.55
  56 Esd 2.5612087υSG21#12087Esd 2.56../SG21/Esd2sg21.html#12087υSG21Esd 2.56
  57 Esd 2.5712088υSG21#12088Esd 2.57../SG21/Esd2sg21.html#12088υSG21Esd 2.57
  58 Esd 2.5812089υSG21#12089Esd 2.58../SG21/Esd2sg21.html#12089υSG21Esd 2.58
  59 Esd 2.5912090υSG21#12090Esd 2.59../SG21/Esd2sg21.html#12090υSG21Esd 2.59
  60 Esd 2.6012091υSG21#12091Esd 2.60../SG21/Esd2sg21.html#12091υSG21Esd 2.60
  61 Esd 2.6112092υSG21#12092Esd 2.61../SG21/Esd2sg21.html#12092υSG21Esd 2.61
  62 Esd 2.6212093υSG21#12093Esd 2.62../SG21/Esd2sg21.html#12093υSG21Esd 2.62
  63 Esd 2.6312094υSG21#12094Esd 2.63../SG21/Esd2sg21.html#12094υSG21Esd 2.63
  64 Esd 2.6412095υSG21#12095Esd 2.64../SG21/Esd2sg21.html#12095υSG21Esd 2.64
  65 Esd 2.6512096υSG21#12096Esd 2.65../SG21/Esd2sg21.html#12096υSG21Esd 2.65
  66 Esd 2.6612097υSG21#12097Esd 2.66../SG21/Esd2sg21.html#12097υSG21Esd 2.66
  67 Esd 2.6712098υSG21#12098Esd 2.67../SG21/Esd2sg21.html#12098υSG21Esd 2.67
  68 Esd 2.6812099υSG21#12099Esd 2.68../SG21/Esd2sg21.html#12099υSG21Esd 2.68
  69 Esd 2.6912100υSG21#12100Esd 2.69../SG21/Esd2sg21.html#12100υSG21Esd 2.69
  70 Esd 2.7012101υSG21#12101Esd 2.70../SG21/Esd2sg21.html#12101υSG21Esd 2.70
 
 31 Esd 3.112102υSG21#12102Esd 3.1../SG21/Esd3sg21.html#12102υSG21Esd 3.1
  2 Esd 3.212103υSG21#12103Esd 3.2../SG21/Esd3sg21.html#12103υSG21Esd 3.2
  3 Esd 3.312104υSG21#12104Esd 3.3../SG21/Esd3sg21.html#12104υSG21Esd 3.3
  4 Esd 3.412105υSG21#12105Esd 3.4../SG21/Esd3sg21.html#12105υSG21Esd 3.4
  5 Esd 3.512106υSG21#12106Esd 3.5../SG21/Esd3sg21.html#12106υSG21Esd 3.5
  6 Esd 3.612107υSG21#12107Esd 3.6../SG21/Esd3sg21.html#12107υSG21Esd 3.6
  7 Esd 3.712108υSG21#12108Esd 3.7../SG21/Esd3sg21.html#12108υSG21Esd 3.7
  8 Esd 3.812109υSG21#12109Esd 3.8../SG21/Esd3sg21.html#12109υSG21Esd 3.8
  9 Esd 3.912110υSG21#12110Esd 3.9../SG21/Esd3sg21.html#12110υSG21Esd 3.9
  10 Esd 3.1012111υSG21#12111Esd 3.10../SG21/Esd3sg21.html#12111υSG21Esd 3.10
  11 Esd 3.1112112υSG21#12112Esd 3.11../SG21/Esd3sg21.html#12112υSG21Esd 3.11
  12 Esd 3.1212113υSG21#12113Esd 3.12../SG21/Esd3sg21.html#12113υSG21Esd 3.12
  13 Esd 3.1312114υSG21#12114Esd 3.13../SG21/Esd3sg21.html#12114υSG21Esd 3.13
 
 41 Esd 4.112115υSG21#12115Esd 4.1../SG21/Esd4sg21.html#12115υSG21Esd 4.1
  2 Esd 4.212116υSG21#12116Esd 4.2../SG21/Esd4sg21.html#12116υSG21Esd 4.2
  3 Esd 4.312117υSG21#12117Esd 4.3../SG21/Esd4sg21.html#12117υSG21Esd 4.3
  4 Esd 4.412118υSG21#12118Esd 4.4../SG21/Esd4sg21.html#12118υSG21Esd 4.4
  5 Esd 4.512119υSG21#12119Esd 4.5../SG21/Esd4sg21.html#12119υSG21Esd 4.5
  6 Esd 4.612120υSG21#12120Esd 4.6../SG21/Esd4sg21.html#12120υSG21Esd 4.6
  7 Esd 4.712121υSG21#12121Esd 4.7../SG21/Esd4sg21.html#12121υSG21Esd 4.7
  8 Esd 4.812122υSG21#12122Esd 4.8../SG21/Esd4sg21.html#12122υSG21Esd 4.8
  9 Esd 4.912123υSG21#12123Esd 4.9../SG21/Esd4sg21.html#12123υSG21Esd 4.9
  10 Esd 4.1012124υSG21#12124Esd 4.10../SG21/Esd4sg21.html#12124υSG21Esd 4.10
  11 Esd 4.1112125υSG21#12125Esd 4.11../SG21/Esd4sg21.html#12125υSG21Esd 4.11
  12 Esd 4.1212126υSG21#12126Esd 4.12../SG21/Esd4sg21.html#12126υSG21Esd 4.12
  13 Esd 4.1312127υSG21#12127Esd 4.13../SG21/Esd4sg21.html#12127υSG21Esd 4.13
  14 Esd 4.1412128υSG21#12128Esd 4.14../SG21/Esd4sg21.html#12128υSG21Esd 4.14
  15 Esd 4.1512129υSG21#12129Esd 4.15../SG21/Esd4sg21.html#12129υSG21Esd 4.15
  16 Esd 4.1612130υSG21#12130Esd 4.16../SG21/Esd4sg21.html#12130υSG21Esd 4.16
  17 Esd 4.1712131υSG21#12131Esd 4.17../SG21/Esd4sg21.html#12131υSG21Esd 4.17
  18 Esd 4.1812132υSG21#12132Esd 4.18../SG21/Esd4sg21.html#12132υSG21Esd 4.18
  19 Esd 4.1912133υSG21#12133Esd 4.19../SG21/Esd4sg21.html#12133υSG21Esd 4.19
  20 Esd 4.2012134υSG21#12134Esd 4.20../SG21/Esd4sg21.html#12134υSG21Esd 4.20
  21 Esd 4.2112135υSG21#12135Esd 4.21../SG21/Esd4sg21.html#12135υSG21Esd 4.21
  22 Esd 4.2212136υSG21#12136Esd 4.22../SG21/Esd4sg21.html#12136υSG21Esd 4.22
  23 Esd 4.2312137υSG21#12137Esd 4.23../SG21/Esd4sg21.html#12137υSG21Esd 4.23
  24 Esd 4.2412138υSG21#12138Esd 4.24../SG21/Esd4sg21.html#12138υSG21Esd 4.24
 
 51 Esd 5.112139υSG21#12139Esd 5.1../SG21/Esd5sg21.html#12139υSG21Esd 5.1
  2 Esd 5.212140υSG21#12140Esd 5.2../SG21/Esd5sg21.html#12140υSG21Esd 5.2
  3 Esd 5.312141υSG21#12141Esd 5.3../SG21/Esd5sg21.html#12141υSG21Esd 5.3
  4 Esd 5.412142υSG21#12142Esd 5.4../SG21/Esd5sg21.html#12142υSG21Esd 5.4
  5 Esd 5.512143υSG21#12143Esd 5.5../SG21/Esd5sg21.html#12143υSG21Esd 5.5
  6 Esd 5.612144υSG21#12144Esd 5.6../SG21/Esd5sg21.html#12144υSG21Esd 5.6
  7 Esd 5.712145υSG21#12145Esd 5.7../SG21/Esd5sg21.html#12145υSG21Esd 5.7
  8 Esd 5.812146υSG21#12146Esd 5.8../SG21/Esd5sg21.html#12146υSG21Esd 5.8
  9 Esd 5.912147υSG21#12147Esd 5.9../SG21/Esd5sg21.html#12147υSG21Esd 5.9
  10 Esd 5.1012148υSG21#12148Esd 5.10../SG21/Esd5sg21.html#12148υSG21Esd 5.10
  11 Esd 5.1112149υSG21#12149Esd 5.11../SG21/Esd5sg21.html#12149υSG21Esd 5.11
  12 Esd 5.1212150υSG21#12150Esd 5.12../SG21/Esd5sg21.html#12150υSG21Esd 5.12
  13 Esd 5.1312151υSG21#12151Esd 5.13../SG21/Esd5sg21.html#12151υSG21Esd 5.13
  14 Esd 5.1412152υSG21#12152Esd 5.14../SG21/Esd5sg21.html#12152υSG21Esd 5.14
  15 Esd 5.1512153υSG21#12153Esd 5.15../SG21/Esd5sg21.html#12153υSG21Esd 5.15
  16 Esd 5.1612154υSG21#12154Esd 5.16../SG21/Esd5sg21.html#12154υSG21Esd 5.16
  17 Esd 5.1712155υSG21#12155Esd 5.17../SG21/Esd5sg21.html#12155υSG21Esd 5.17
 
 61 Esd 6.112156υSG21#12156Esd 6.1../SG21/Esd6sg21.html#12156υSG21Esd 6.1
  2 Esd 6.212157υSG21#12157Esd 6.2../SG21/Esd6sg21.html#12157υSG21Esd 6.2
  3 Esd 6.312158υSG21#12158Esd 6.3../SG21/Esd6sg21.html#12158υSG21Esd 6.3
  4 Esd 6.412159υSG21#12159Esd 6.4../SG21/Esd6sg21.html#12159υSG21Esd 6.4
  5 Esd 6.512160υSG21#12160Esd 6.5../SG21/Esd6sg21.html#12160υSG21Esd 6.5
  6 Esd 6.612161υSG21#12161Esd 6.6../SG21/Esd6sg21.html#12161υSG21Esd 6.6
  7 Esd 6.712162υSG21#12162Esd 6.7../SG21/Esd6sg21.html#12162υSG21Esd 6.7
  8 Esd 6.812163υSG21#12163Esd 6.8../SG21/Esd6sg21.html#12163υSG21Esd 6.8
  9 Esd 6.912164υSG21#12164Esd 6.9../SG21/Esd6sg21.html#12164υSG21Esd 6.9
  10 Esd 6.1012165υSG21#12165Esd 6.10../SG21/Esd6sg21.html#12165υSG21Esd 6.10
  11 Esd 6.1112166υSG21#12166Esd 6.11../SG21/Esd6sg21.html#12166υSG21Esd 6.11
  12 Esd 6.1212167υSG21#12167Esd 6.12../SG21/Esd6sg21.html#12167υSG21Esd 6.12
  13 Esd 6.1312168υSG21#12168Esd 6.13../SG21/Esd6sg21.html#12168υSG21Esd 6.13
  14 Esd 6.1412169υSG21#12169Esd 6.14../SG21/Esd6sg21.html#12169υSG21Esd 6.14
  15 Esd 6.1512170υSG21#12170Esd 6.15../SG21/Esd6sg21.html#12170υSG21Esd 6.15
  16 Esd 6.1612171υSG21#12171Esd 6.16../SG21/Esd6sg21.html#12171υSG21Esd 6.16
  17 Esd 6.1712172υSG21#12172Esd 6.17../SG21/Esd6sg21.html#12172υSG21Esd 6.17
  18 Esd 6.1812173υSG21#12173Esd 6.18../SG21/Esd6sg21.html#12173υSG21Esd 6.18
  19 Esd 6.1912174υSG21#12174Esd 6.19../SG21/Esd6sg21.html#12174υSG21Esd 6.19
  20 Esd 6.2012175υSG21#12175Esd 6.20../SG21/Esd6sg21.html#12175υSG21Esd 6.20
  21 Esd 6.2112176υSG21#12176Esd 6.21../SG21/Esd6sg21.html#12176υSG21Esd 6.21
  22 Esd 6.2212177υSG21#12177Esd 6.22../SG21/Esd6sg21.html#12177υSG21Esd 6.22
 
 71 Esd 7.112178υSG21#12178Esd 7.1../SG21/Esd7sg21.html#12178υSG21Esd 7.1
  2 Esd 7.212179υSG21#12179Esd 7.2../SG21/Esd7sg21.html#12179υSG21Esd 7.2
  3 Esd 7.312180υSG21#12180Esd 7.3../SG21/Esd7sg21.html#12180υSG21Esd 7.3
  4 Esd 7.412181υSG21#12181Esd 7.4../SG21/Esd7sg21.html#12181υSG21Esd 7.4
  5 Esd 7.512182υSG21#12182Esd 7.5../SG21/Esd7sg21.html#12182υSG21Esd 7.5
  6 Esd 7.612183υSG21#12183Esd 7.6../SG21/Esd7sg21.html#12183υSG21Esd 7.6
  7 Esd 7.712184υSG21#12184Esd 7.7../SG21/Esd7sg21.html#12184υSG21Esd 7.7
  8 Esd 7.812185υSG21#12185Esd 7.8../SG21/Esd7sg21.html#12185υSG21Esd 7.8
  9 Esd 7.912186υSG21#12186Esd 7.9../SG21/Esd7sg21.html#12186υSG21Esd 7.9
  10 Esd 7.1012187υSG21#12187Esd 7.10../SG21/Esd7sg21.html#12187υSG21Esd 7.10
  11 Esd 7.1112188υSG21#12188Esd 7.11../SG21/Esd7sg21.html#12188υSG21Esd 7.11
  12 Esd 7.1212189υSG21#12189Esd 7.12../SG21/Esd7sg21.html#12189υSG21Esd 7.12
  13 Esd 7.1312190υSG21#12190Esd 7.13../SG21/Esd7sg21.html#12190υSG21Esd 7.13
  14 Esd 7.1412191υSG21#12191Esd 7.14../SG21/Esd7sg21.html#12191υSG21Esd 7.14
  15 Esd 7.1512192υSG21#12192Esd 7.15../SG21/Esd7sg21.html#12192υSG21Esd 7.15
  16 Esd 7.1612193υSG21#12193Esd 7.16../SG21/Esd7sg21.html#12193υSG21Esd 7.16
  17 Esd 7.1712194υSG21#12194Esd 7.17../SG21/Esd7sg21.html#12194υSG21Esd 7.17
  18 Esd 7.1812195υSG21#12195Esd 7.18../SG21/Esd7sg21.html#12195υSG21Esd 7.18
  19 Esd 7.1912196υSG21#12196Esd 7.19../SG21/Esd7sg21.html#12196υSG21Esd 7.19
  20 Esd 7.2012197υSG21#12197Esd 7.20../SG21/Esd7sg21.html#12197υSG21Esd 7.20
  21 Esd 7.2112198υSG21#12198Esd 7.21../SG21/Esd7sg21.html#12198υSG21Esd 7.21
  22 Esd 7.2212199υSG21#12199Esd 7.22../SG21/Esd7sg21.html#12199υSG21Esd 7.22
  23 Esd 7.2312200υSG21#12200Esd 7.23../SG21/Esd7sg21.html#12200υSG21Esd 7.23
  24 Esd 7.2412201υSG21#12201Esd 7.24../SG21/Esd7sg21.html#12201υSG21Esd 7.24
  25 Esd 7.2512202υSG21#12202Esd 7.25../SG21/Esd7sg21.html#12202υSG21Esd 7.25
  26 Esd 7.2612203υSG21#12203Esd 7.26../SG21/Esd7sg21.html#12203υSG21Esd 7.26
  27 Esd 7.2712204υSG21#12204Esd 7.27../SG21/Esd7sg21.html#12204υSG21Esd 7.27
  28 Esd 7.2812205υSG21#12205Esd 7.28../SG21/Esd7sg21.html#12205υSG21Esd 7.28
 
 81 Esd 8.112206υSG21#12206Esd 8.1../SG21/Esd8sg21.html#12206υSG21Esd 8.1
  2 Esd 8.212207υSG21#12207Esd 8.2../SG21/Esd8sg21.html#12207υSG21Esd 8.2
  3 Esd 8.312208υSG21#12208Esd 8.3../SG21/Esd8sg21.html#12208υSG21Esd 8.3
  4 Esd 8.412209υSG21#12209Esd 8.4../SG21/Esd8sg21.html#12209υSG21Esd 8.4
  5 Esd 8.512210υSG21#12210Esd 8.5../SG21/Esd8sg21.html#12210υSG21Esd 8.5
  6 Esd 8.612211υSG21#12211Esd 8.6../SG21/Esd8sg21.html#12211υSG21Esd 8.6
  7 Esd 8.712212υSG21#12212Esd 8.7../SG21/Esd8sg21.html#12212υSG21Esd 8.7
  8 Esd 8.812213υSG21#12213Esd 8.8../SG21/Esd8sg21.html#12213υSG21Esd 8.8
  9 Esd 8.912214υSG21#12214Esd 8.9../SG21/Esd8sg21.html#12214υSG21Esd 8.9
  10 Esd 8.1012215υSG21#12215Esd 8.10../SG21/Esd8sg21.html#12215υSG21Esd 8.10
  11 Esd 8.1112216υSG21#12216Esd 8.11../SG21/Esd8sg21.html#12216υSG21Esd 8.11
  12 Esd 8.1212217υSG21#12217Esd 8.12../SG21/Esd8sg21.html#12217υSG21Esd 8.12
  13 Esd 8.1312218υSG21#12218Esd 8.13../SG21/Esd8sg21.html#12218υSG21Esd 8.13
  14 Esd 8.1412219υSG21#12219Esd 8.14../SG21/Esd8sg21.html#12219υSG21Esd 8.14
  15 Esd 8.1512220υSG21#12220Esd 8.15../SG21/Esd8sg21.html#12220υSG21Esd 8.15
  16 Esd 8.1612221υSG21#12221Esd 8.16../SG21/Esd8sg21.html#12221υSG21Esd 8.16
  17 Esd 8.1712222υSG21#12222Esd 8.17../SG21/Esd8sg21.html#12222υSG21Esd 8.17
  18 Esd 8.1812223υSG21#12223Esd 8.18../SG21/Esd8sg21.html#12223υSG21Esd 8.18
  19 Esd 8.1912224υSG21#12224Esd 8.19../SG21/Esd8sg21.html#12224υSG21Esd 8.19
  20 Esd 8.2012225υSG21#12225Esd 8.20../SG21/Esd8sg21.html#12225υSG21Esd 8.20
  21 Esd 8.2112226υSG21#12226Esd 8.21../SG21/Esd8sg21.html#12226υSG21Esd 8.21
  22 Esd 8.2212227υSG21#12227Esd 8.22../SG21/Esd8sg21.html#12227υSG21Esd 8.22
  23 Esd 8.2312228υSG21#12228Esd 8.23../SG21/Esd8sg21.html#12228υSG21Esd 8.23
  24 Esd 8.2412229υSG21#12229Esd 8.24../SG21/Esd8sg21.html#12229υSG21Esd 8.24
  25 Esd 8.2512230υSG21#12230Esd 8.25../SG21/Esd8sg21.html#12230υSG21Esd 8.25
  26 Esd 8.2612231υSG21#12231Esd 8.26../SG21/Esd8sg21.html#12231υSG21Esd 8.26
  27 Esd 8.2712232υSG21#12232Esd 8.27../SG21/Esd8sg21.html#12232υSG21Esd 8.27
  28 Esd 8.2812233υSG21#12233Esd 8.28../SG21/Esd8sg21.html#12233υSG21Esd 8.28
  29 Esd 8.2912234υSG21#12234Esd 8.29../SG21/Esd8sg21.html#12234υSG21Esd 8.29
  30 Esd 8.3012235υSG21#12235Esd 8.30../SG21/Esd8sg21.html#12235υSG21Esd 8.30
  31 Esd 8.3112236υSG21#12236Esd 8.31../SG21/Esd8sg21.html#12236υSG21Esd 8.31
  32 Esd 8.3212237υSG21#12237Esd 8.32../SG21/Esd8sg21.html#12237υSG21Esd 8.32
  33 Esd 8.3312238υSG21#12238Esd 8.33../SG21/Esd8sg21.html#12238υSG21Esd 8.33
  34 Esd 8.3412239υSG21#12239Esd 8.34../SG21/Esd8sg21.html#12239υSG21Esd 8.34
  35 Esd 8.3512240υSG21#12240Esd 8.35../SG21/Esd8sg21.html#12240υSG21Esd 8.35
  36 Esd 8.3612241υSG21#12241Esd 8.36../SG21/Esd8sg21.html#12241υSG21Esd 8.36
 
 91 Esd 9.112242υSG21#12242Esd 9.1../SG21/Esd9sg21.html#12242υSG21Esd 9.1
  2 Esd 9.212243υSG21#12243Esd 9.2../SG21/Esd9sg21.html#12243υSG21Esd 9.2
  3 Esd 9.312244υSG21#12244Esd 9.3../SG21/Esd9sg21.html#12244υSG21Esd 9.3
  4 Esd 9.412245υSG21#12245Esd 9.4../SG21/Esd9sg21.html#12245υSG21Esd 9.4
  5 Esd 9.512246υSG21#12246Esd 9.5../SG21/Esd9sg21.html#12246υSG21Esd 9.5
  6 Esd 9.612247υSG21#12247Esd 9.6../SG21/Esd9sg21.html#12247υSG21Esd 9.6
  7 Esd 9.712248υSG21#12248Esd 9.7../SG21/Esd9sg21.html#12248υSG21Esd 9.7
  8 Esd 9.812249υSG21#12249Esd 9.8../SG21/Esd9sg21.html#12249υSG21Esd 9.8
  9 Esd 9.912250υSG21#12250Esd 9.9../SG21/Esd9sg21.html#12250υSG21Esd 9.9
  10 Esd 9.1012251υSG21#12251Esd 9.10../SG21/Esd9sg21.html#12251υSG21Esd 9.10
  11 Esd 9.1112252υSG21#12252Esd 9.11../SG21/Esd9sg21.html#12252υSG21Esd 9.11
  12 Esd 9.1212253υSG21#12253Esd 9.12../SG21/Esd9sg21.html#12253υSG21Esd 9.12
  13 Esd 9.1312254υSG21#12254Esd 9.13../SG21/Esd9sg21.html#12254υSG21Esd 9.13
  14 Esd 9.1412255υSG21#12255Esd 9.14../SG21/Esd9sg21.html#12255υSG21Esd 9.14
  15 Esd 9.1512256υSG21#12256Esd 9.15../SG21/Esd9sg21.html#12256υSG21Esd 9.15
 
 101 Esd 10.112257υSG21#12257Esd 10.1../SG21/Esd10sg21.html#12257υSG21Esd 10.1
  2 Esd 10.212258υSG21#12258Esd 10.2../SG21/Esd10sg21.html#12258υSG21Esd 10.2
  3 Esd 10.312259υSG21#12259Esd 10.3../SG21/Esd10sg21.html#12259υSG21Esd 10.3
  4 Esd 10.412260υSG21#12260Esd 10.4../SG21/Esd10sg21.html#12260υSG21Esd 10.4
  5 Esd 10.512261υSG21#12261Esd 10.5../SG21/Esd10sg21.html#12261υSG21Esd 10.5
  6 Esd 10.612262υSG21#12262Esd 10.6../SG21/Esd10sg21.html#12262υSG21Esd 10.6
  7 Esd 10.712263υSG21#12263Esd 10.7../SG21/Esd10sg21.html#12263υSG21Esd 10.7
  8 Esd 10.812264υSG21#12264Esd 10.8../SG21/Esd10sg21.html#12264υSG21Esd 10.8
  9 Esd 10.912265υSG21#12265Esd 10.9../SG21/Esd10sg21.html#12265υSG21Esd 10.9
  10 Esd 10.1012266υSG21#12266Esd 10.10../SG21/Esd10sg21.html#12266υSG21Esd 10.10
  11 Esd 10.1112267υSG21#12267Esd 10.11../SG21/Esd10sg21.html#12267υSG21Esd 10.11
  12 Esd 10.1212268υSG21#12268Esd 10.12../SG21/Esd10sg21.html#12268υSG21Esd 10.12
  13 Esd 10.1312269υSG21#12269Esd 10.13../SG21/Esd10sg21.html#12269υSG21Esd 10.13
  14 Esd 10.1412270υSG21#12270Esd 10.14../SG21/Esd10sg21.html#12270υSG21Esd 10.14
  15 Esd 10.1512271υSG21#12271Esd 10.15../SG21/Esd10sg21.html#12271υSG21Esd 10.15
  16 Esd 10.1612272υSG21#12272Esd 10.16../SG21/Esd10sg21.html#12272υSG21Esd 10.16
  17 Esd 10.1712273υSG21#12273Esd 10.17../SG21/Esd10sg21.html#12273υSG21Esd 10.17
  18 Esd 10.1812274υSG21#12274Esd 10.18../SG21/Esd10sg21.html#12274υSG21Esd 10.18
  19 Esd 10.1912275υSG21#12275Esd 10.19../SG21/Esd10sg21.html#12275υSG21Esd 10.19
  20 Esd 10.2012276υSG21#12276Esd 10.20../SG21/Esd10sg21.html#12276υSG21Esd 10.20
  21 Esd 10.2112277υSG21#12277Esd 10.21../SG21/Esd10sg21.html#12277υSG21Esd 10.21
  22 Esd 10.2212278υSG21#12278Esd 10.22../SG21/Esd10sg21.html#12278υSG21Esd 10.22
  23 Esd 10.2312279υSG21#12279Esd 10.23../SG21/Esd10sg21.html#12279υSG21Esd 10.23
  24 Esd 10.2412280υSG21#12280Esd 10.24../SG21/Esd10sg21.html#12280υSG21Esd 10.24
  25 Esd 10.2512281υSG21#12281Esd 10.25../SG21/Esd10sg21.html#12281υSG21Esd 10.25
  26 Esd 10.2612282υSG21#12282Esd 10.26../SG21/Esd10sg21.html#12282υSG21Esd 10.26
  27 Esd 10.2712283υSG21#12283Esd 10.27../SG21/Esd10sg21.html#12283υSG21Esd 10.27
  28 Esd 10.2812284υSG21#12284Esd 10.28../SG21/Esd10sg21.html#12284υSG21Esd 10.28
  29 Esd 10.2912285υSG21#12285Esd 10.29../SG21/Esd10sg21.html#12285υSG21Esd 10.29
  30 Esd 10.3012286υSG21#12286Esd 10.30../SG21/Esd10sg21.html#12286υSG21Esd 10.30
  31 Esd 10.3112287υSG21#12287Esd 10.31../SG21/Esd10sg21.html#12287υSG21Esd 10.31
  32 Esd 10.3212288υSG21#12288Esd 10.32../SG21/Esd10sg21.html#12288υSG21Esd 10.32
  33 Esd 10.3312289υSG21#12289Esd 10.33../SG21/Esd10sg21.html#12289υSG21Esd 10.33
  34 Esd 10.3412290υSG21#12290Esd 10.34../SG21/Esd10sg21.html#12290υSG21Esd 10.34
  35 Esd 10.3512291υSG21#12291Esd 10.35../SG21/Esd10sg21.html#12291υSG21Esd 10.35
  36 Esd 10.3612292υSG21#12292Esd 10.36../SG21/Esd10sg21.html#12292υSG21Esd 10.36
  37 Esd 10.3712293υSG21#12293Esd 10.37../SG21/Esd10sg21.html#12293υSG21Esd 10.37
  38 Esd 10.3812294υSG21#12294Esd 10.38../SG21/Esd10sg21.html#12294υSG21Esd 10.38
  39 Esd 10.3912295υSG21#12295Esd 10.39../SG21/Esd10sg21.html#12295υSG21Esd 10.39
  40 Esd 10.4012296υSG21#12296Esd 10.40../SG21/Esd10sg21.html#12296υSG21Esd 10.40
  41 Esd 10.4112297υSG21#12297Esd 10.41../SG21/Esd10sg21.html#12297υSG21Esd 10.41
  42 Esd 10.4212298υSG21#12298Esd 10.42../SG21/Esd10sg21.html#12298υSG21Esd 10.42
  43 Esd 10.4312299υSG21#12299Esd 10.43../SG21/Esd10sg21.html#12299υSG21Esd 10.43
  44 Esd 10.4412300υSG21#12300Esd 10.44../SG21/Esd10sg21.html#12300υSG21Esd 10.44


La Bible, version Segond 21 (SG21) © 2007 Société Biblique de Genève
Optimisé sous firefox 12 (et +), safari 5.1.7 (et +), Google Chrome 19.0.1084 (et +)
Aucun © copyright sur cette présentation: Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10.8)
!! IE9 (et -) ne respecte pas toutes les normes Html5 et Css3