λ Jos
Votre navigateur est obsolète

la Société Biblique de Genève vous présente
la Bible Segond 21


Josué
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24


Jos11 Jos 1.15853υSG21#5853Jos 1.1../SG21/Jos1sg21.html#5853υSG21Jos 1.1
  2 Jos 1.25854υSG21#5854Jos 1.2../SG21/Jos1sg21.html#5854υSG21Jos 1.2
  3 Jos 1.35855υSG21#5855Jos 1.3../SG21/Jos1sg21.html#5855υSG21Jos 1.3
  4 Jos 1.45856υSG21#5856Jos 1.4../SG21/Jos1sg21.html#5856υSG21Jos 1.4
  5 Jos 1.55857υSG21#5857Jos 1.5../SG21/Jos1sg21.html#5857υSG21Jos 1.5
  6 Jos 1.65858υSG21#5858Jos 1.6../SG21/Jos1sg21.html#5858υSG21Jos 1.6
  7 Jos 1.75859υSG21#5859Jos 1.7../SG21/Jos1sg21.html#5859υSG21Jos 1.7
  8 Jos 1.85860υSG21#5860Jos 1.8../SG21/Jos1sg21.html#5860υSG21Jos 1.8
  9 Jos 1.95861υSG21#5861Jos 1.9../SG21/Jos1sg21.html#5861υSG21Jos 1.9
  10 Jos 1.105862υSG21#5862Jos 1.10../SG21/Jos1sg21.html#5862υSG21Jos 1.10
  11 Jos 1.115863υSG21#5863Jos 1.11../SG21/Jos1sg21.html#5863υSG21Jos 1.11
  12 Jos 1.125864υSG21#5864Jos 1.12../SG21/Jos1sg21.html#5864υSG21Jos 1.12
  13 Jos 1.135865υSG21#5865Jos 1.13../SG21/Jos1sg21.html#5865υSG21Jos 1.13
  14 Jos 1.145866υSG21#5866Jos 1.14../SG21/Jos1sg21.html#5866υSG21Jos 1.14
  15 Jos 1.155867υSG21#5867Jos 1.15../SG21/Jos1sg21.html#5867υSG21Jos 1.15
  16 Jos 1.165868υSG21#5868Jos 1.16../SG21/Jos1sg21.html#5868υSG21Jos 1.16
  17 Jos 1.175869υSG21#5869Jos 1.17../SG21/Jos1sg21.html#5869υSG21Jos 1.17
  18 Jos 1.185870υSG21#5870Jos 1.18../SG21/Jos1sg21.html#5870υSG21Jos 1.18
 
 21 Jos 2.15871υSG21#5871Jos 2.1../SG21/Jos2sg21.html#5871υSG21Jos 2.1
  2 Jos 2.25872υSG21#5872Jos 2.2../SG21/Jos2sg21.html#5872υSG21Jos 2.2
  3 Jos 2.35873υSG21#5873Jos 2.3../SG21/Jos2sg21.html#5873υSG21Jos 2.3
  4 Jos 2.45874υSG21#5874Jos 2.4../SG21/Jos2sg21.html#5874υSG21Jos 2.4
  5 Jos 2.55875υSG21#5875Jos 2.5../SG21/Jos2sg21.html#5875υSG21Jos 2.5
  6 Jos 2.65876υSG21#5876Jos 2.6../SG21/Jos2sg21.html#5876υSG21Jos 2.6
  7 Jos 2.75877υSG21#5877Jos 2.7../SG21/Jos2sg21.html#5877υSG21Jos 2.7
  8 Jos 2.85878υSG21#5878Jos 2.8../SG21/Jos2sg21.html#5878υSG21Jos 2.8
  9 Jos 2.95879υSG21#5879Jos 2.9../SG21/Jos2sg21.html#5879υSG21Jos 2.9
  10 Jos 2.105880υSG21#5880Jos 2.10../SG21/Jos2sg21.html#5880υSG21Jos 2.10
  11 Jos 2.115881υSG21#5881Jos 2.11../SG21/Jos2sg21.html#5881υSG21Jos 2.11
  12 Jos 2.125882υSG21#5882Jos 2.12../SG21/Jos2sg21.html#5882υSG21Jos 2.12
  13 Jos 2.135883υSG21#5883Jos 2.13../SG21/Jos2sg21.html#5883υSG21Jos 2.13
  14 Jos 2.145884υSG21#5884Jos 2.14../SG21/Jos2sg21.html#5884υSG21Jos 2.14
  15 Jos 2.155885υSG21#5885Jos 2.15../SG21/Jos2sg21.html#5885υSG21Jos 2.15
  16 Jos 2.165886υSG21#5886Jos 2.16../SG21/Jos2sg21.html#5886υSG21Jos 2.16
  17 Jos 2.175887υSG21#5887Jos 2.17../SG21/Jos2sg21.html#5887υSG21Jos 2.17
  18 Jos 2.185888υSG21#5888Jos 2.18../SG21/Jos2sg21.html#5888υSG21Jos 2.18
  19 Jos 2.195889υSG21#5889Jos 2.19../SG21/Jos2sg21.html#5889υSG21Jos 2.19
  20 Jos 2.205890υSG21#5890Jos 2.20../SG21/Jos2sg21.html#5890υSG21Jos 2.20
  21 Jos 2.215891υSG21#5891Jos 2.21../SG21/Jos2sg21.html#5891υSG21Jos 2.21
  22 Jos 2.225892υSG21#5892Jos 2.22../SG21/Jos2sg21.html#5892υSG21Jos 2.22
  23 Jos 2.235893υSG21#5893Jos 2.23../SG21/Jos2sg21.html#5893υSG21Jos 2.23
  24 Jos 2.245894υSG21#5894Jos 2.24../SG21/Jos2sg21.html#5894υSG21Jos 2.24
 
 31 Jos 3.15895υSG21#5895Jos 3.1../SG21/Jos3sg21.html#5895υSG21Jos 3.1
  2 Jos 3.25896υSG21#5896Jos 3.2../SG21/Jos3sg21.html#5896υSG21Jos 3.2
  3 Jos 3.35897υSG21#5897Jos 3.3../SG21/Jos3sg21.html#5897υSG21Jos 3.3
  4 Jos 3.45898υSG21#5898Jos 3.4../SG21/Jos3sg21.html#5898υSG21Jos 3.4
  5 Jos 3.55899υSG21#5899Jos 3.5../SG21/Jos3sg21.html#5899υSG21Jos 3.5
  6 Jos 3.65900υSG21#5900Jos 3.6../SG21/Jos3sg21.html#5900υSG21Jos 3.6
  7 Jos 3.75901υSG21#5901Jos 3.7../SG21/Jos3sg21.html#5901υSG21Jos 3.7
  8 Jos 3.85902υSG21#5902Jos 3.8../SG21/Jos3sg21.html#5902υSG21Jos 3.8
  9 Jos 3.95903υSG21#5903Jos 3.9../SG21/Jos3sg21.html#5903υSG21Jos 3.9
  10 Jos 3.105904υSG21#5904Jos 3.10../SG21/Jos3sg21.html#5904υSG21Jos 3.10
  11 Jos 3.115905υSG21#5905Jos 3.11../SG21/Jos3sg21.html#5905υSG21Jos 3.11
  12 Jos 3.125906υSG21#5906Jos 3.12../SG21/Jos3sg21.html#5906υSG21Jos 3.12
  13 Jos 3.135907υSG21#5907Jos 3.13../SG21/Jos3sg21.html#5907υSG21Jos 3.13
  14 Jos 3.145908υSG21#5908Jos 3.14../SG21/Jos3sg21.html#5908υSG21Jos 3.14
  15 Jos 3.155909υSG21#5909Jos 3.15../SG21/Jos3sg21.html#5909υSG21Jos 3.15
  16 Jos 3.165910υSG21#5910Jos 3.16../SG21/Jos3sg21.html#5910υSG21Jos 3.16
  17 Jos 3.175911υSG21#5911Jos 3.17../SG21/Jos3sg21.html#5911υSG21Jos 3.17
 
 41 Jos 4.15912υSG21#5912Jos 4.1../SG21/Jos4sg21.html#5912υSG21Jos 4.1
  2 Jos 4.25913υSG21#5913Jos 4.2../SG21/Jos4sg21.html#5913υSG21Jos 4.2
  3 Jos 4.35914υSG21#5914Jos 4.3../SG21/Jos4sg21.html#5914υSG21Jos 4.3
  4 Jos 4.45915υSG21#5915Jos 4.4../SG21/Jos4sg21.html#5915υSG21Jos 4.4
  5 Jos 4.55916υSG21#5916Jos 4.5../SG21/Jos4sg21.html#5916υSG21Jos 4.5
  6 Jos 4.65917υSG21#5917Jos 4.6../SG21/Jos4sg21.html#5917υSG21Jos 4.6
  7 Jos 4.75918υSG21#5918Jos 4.7../SG21/Jos4sg21.html#5918υSG21Jos 4.7
  8 Jos 4.85919υSG21#5919Jos 4.8../SG21/Jos4sg21.html#5919υSG21Jos 4.8
  9 Jos 4.95920υSG21#5920Jos 4.9../SG21/Jos4sg21.html#5920υSG21Jos 4.9
  10 Jos 4.105921υSG21#5921Jos 4.10../SG21/Jos4sg21.html#5921υSG21Jos 4.10
  11 Jos 4.115922υSG21#5922Jos 4.11../SG21/Jos4sg21.html#5922υSG21Jos 4.11
  12 Jos 4.125923υSG21#5923Jos 4.12../SG21/Jos4sg21.html#5923υSG21Jos 4.12
  13 Jos 4.135924υSG21#5924Jos 4.13../SG21/Jos4sg21.html#5924υSG21Jos 4.13
  14 Jos 4.145925υSG21#5925Jos 4.14../SG21/Jos4sg21.html#5925υSG21Jos 4.14
  15 Jos 4.155926υSG21#5926Jos 4.15../SG21/Jos4sg21.html#5926υSG21Jos 4.15
  16 Jos 4.165927υSG21#5927Jos 4.16../SG21/Jos4sg21.html#5927υSG21Jos 4.16
  17 Jos 4.175928υSG21#5928Jos 4.17../SG21/Jos4sg21.html#5928υSG21Jos 4.17
  18 Jos 4.185929υSG21#5929Jos 4.18../SG21/Jos4sg21.html#5929υSG21Jos 4.18
  19 Jos 4.195930υSG21#5930Jos 4.19../SG21/Jos4sg21.html#5930υSG21Jos 4.19
  20 Jos 4.205931υSG21#5931Jos 4.20../SG21/Jos4sg21.html#5931υSG21Jos 4.20
  21 Jos 4.215932υSG21#5932Jos 4.21../SG21/Jos4sg21.html#5932υSG21Jos 4.21
  22 Jos 4.225933υSG21#5933Jos 4.22../SG21/Jos4sg21.html#5933υSG21Jos 4.22
  23 Jos 4.235934υSG21#5934Jos 4.23../SG21/Jos4sg21.html#5934υSG21Jos 4.23
  24 Jos 4.245935υSG21#5935Jos 4.24../SG21/Jos4sg21.html#5935υSG21Jos 4.24
 
 51 Jos 5.15936υSG21#5936Jos 5.1../SG21/Jos5sg21.html#5936υSG21Jos 5.1
  2 Jos 5.25937υSG21#5937Jos 5.2../SG21/Jos5sg21.html#5937υSG21Jos 5.2
  3 Jos 5.35938υSG21#5938Jos 5.3../SG21/Jos5sg21.html#5938υSG21Jos 5.3
  4 Jos 5.45939υSG21#5939Jos 5.4../SG21/Jos5sg21.html#5939υSG21Jos 5.4
  5 Jos 5.55940υSG21#5940Jos 5.5../SG21/Jos5sg21.html#5940υSG21Jos 5.5
  6 Jos 5.65941υSG21#5941Jos 5.6../SG21/Jos5sg21.html#5941υSG21Jos 5.6
  7 Jos 5.75942υSG21#5942Jos 5.7../SG21/Jos5sg21.html#5942υSG21Jos 5.7
  8 Jos 5.85943υSG21#5943Jos 5.8../SG21/Jos5sg21.html#5943υSG21Jos 5.8
  9 Jos 5.95944υSG21#5944Jos 5.9../SG21/Jos5sg21.html#5944υSG21Jos 5.9
  10 Jos 5.105945υSG21#5945Jos 5.10../SG21/Jos5sg21.html#5945υSG21Jos 5.10
  11 Jos 5.115946υSG21#5946Jos 5.11../SG21/Jos5sg21.html#5946υSG21Jos 5.11
  12 Jos 5.125947υSG21#5947Jos 5.12../SG21/Jos5sg21.html#5947υSG21Jos 5.12
  13 Jos 5.135948υSG21#5948Jos 5.13../SG21/Jos5sg21.html#5948υSG21Jos 5.13
  14 Jos 5.145949υSG21#5949Jos 5.14../SG21/Jos5sg21.html#5949υSG21Jos 5.14
  15 Jos 5.155950υSG21#5950Jos 5.15../SG21/Jos5sg21.html#5950υSG21Jos 5.15
 
 61 Jos 6.15951υSG21#5951Jos 6.1../SG21/Jos6sg21.html#5951υSG21Jos 6.1
  2 Jos 6.25952υSG21#5952Jos 6.2../SG21/Jos6sg21.html#5952υSG21Jos 6.2
  3 Jos 6.35953υSG21#5953Jos 6.3../SG21/Jos6sg21.html#5953υSG21Jos 6.3
  4 Jos 6.45954υSG21#5954Jos 6.4../SG21/Jos6sg21.html#5954υSG21Jos 6.4
  5 Jos 6.55955υSG21#5955Jos 6.5../SG21/Jos6sg21.html#5955υSG21Jos 6.5
  6 Jos 6.65956υSG21#5956Jos 6.6../SG21/Jos6sg21.html#5956υSG21Jos 6.6
  7 Jos 6.75957υSG21#5957Jos 6.7../SG21/Jos6sg21.html#5957υSG21Jos 6.7
  8 Jos 6.85958υSG21#5958Jos 6.8../SG21/Jos6sg21.html#5958υSG21Jos 6.8
  9 Jos 6.95959υSG21#5959Jos 6.9../SG21/Jos6sg21.html#5959υSG21Jos 6.9
  10 Jos 6.105960υSG21#5960Jos 6.10../SG21/Jos6sg21.html#5960υSG21Jos 6.10
  11 Jos 6.115961υSG21#5961Jos 6.11../SG21/Jos6sg21.html#5961υSG21Jos 6.11
  12 Jos 6.125962υSG21#5962Jos 6.12../SG21/Jos6sg21.html#5962υSG21Jos 6.12
  13 Jos 6.135963υSG21#5963Jos 6.13../SG21/Jos6sg21.html#5963υSG21Jos 6.13
  14 Jos 6.145964υSG21#5964Jos 6.14../SG21/Jos6sg21.html#5964υSG21Jos 6.14
  15 Jos 6.155965υSG21#5965Jos 6.15../SG21/Jos6sg21.html#5965υSG21Jos 6.15
  16 Jos 6.165966υSG21#5966Jos 6.16../SG21/Jos6sg21.html#5966υSG21Jos 6.16
  17 Jos 6.175967υSG21#5967Jos 6.17../SG21/Jos6sg21.html#5967υSG21Jos 6.17
  18 Jos 6.185968υSG21#5968Jos 6.18../SG21/Jos6sg21.html#5968υSG21Jos 6.18
  19 Jos 6.195969υSG21#5969Jos 6.19../SG21/Jos6sg21.html#5969υSG21Jos 6.19
  20 Jos 6.205970υSG21#5970Jos 6.20../SG21/Jos6sg21.html#5970υSG21Jos 6.20
  21 Jos 6.215971υSG21#5971Jos 6.21../SG21/Jos6sg21.html#5971υSG21Jos 6.21
  22 Jos 6.225972υSG21#5972Jos 6.22../SG21/Jos6sg21.html#5972υSG21Jos 6.22
  23 Jos 6.235973υSG21#5973Jos 6.23../SG21/Jos6sg21.html#5973υSG21Jos 6.23
  24 Jos 6.245974υSG21#5974Jos 6.24../SG21/Jos6sg21.html#5974υSG21Jos 6.24
  25 Jos 6.255975υSG21#5975Jos 6.25../SG21/Jos6sg21.html#5975υSG21Jos 6.25
  26 Jos 6.265976υSG21#5976Jos 6.26../SG21/Jos6sg21.html#5976υSG21Jos 6.26
  27 Jos 6.275977υSG21#5977Jos 6.27../SG21/Jos6sg21.html#5977υSG21Jos 6.27
 
 71 Jos 7.15978υSG21#5978Jos 7.1../SG21/Jos7sg21.html#5978υSG21Jos 7.1
  2 Jos 7.25979υSG21#5979Jos 7.2../SG21/Jos7sg21.html#5979υSG21Jos 7.2
  3 Jos 7.35980υSG21#5980Jos 7.3../SG21/Jos7sg21.html#5980υSG21Jos 7.3
  4 Jos 7.45981υSG21#5981Jos 7.4../SG21/Jos7sg21.html#5981υSG21Jos 7.4
  5 Jos 7.55982υSG21#5982Jos 7.5../SG21/Jos7sg21.html#5982υSG21Jos 7.5
  6 Jos 7.65983υSG21#5983Jos 7.6../SG21/Jos7sg21.html#5983υSG21Jos 7.6
  7 Jos 7.75984υSG21#5984Jos 7.7../SG21/Jos7sg21.html#5984υSG21Jos 7.7
  8 Jos 7.85985υSG21#5985Jos 7.8../SG21/Jos7sg21.html#5985υSG21Jos 7.8
  9 Jos 7.95986υSG21#5986Jos 7.9../SG21/Jos7sg21.html#5986υSG21Jos 7.9
  10 Jos 7.105987υSG21#5987Jos 7.10../SG21/Jos7sg21.html#5987υSG21Jos 7.10
  11 Jos 7.115988υSG21#5988Jos 7.11../SG21/Jos7sg21.html#5988υSG21Jos 7.11
  12 Jos 7.125989υSG21#5989Jos 7.12../SG21/Jos7sg21.html#5989υSG21Jos 7.12
  13 Jos 7.135990υSG21#5990Jos 7.13../SG21/Jos7sg21.html#5990υSG21Jos 7.13
  14 Jos 7.145991υSG21#5991Jos 7.14../SG21/Jos7sg21.html#5991υSG21Jos 7.14
  15 Jos 7.155992υSG21#5992Jos 7.15../SG21/Jos7sg21.html#5992υSG21Jos 7.15
  16 Jos 7.165993υSG21#5993Jos 7.16../SG21/Jos7sg21.html#5993υSG21Jos 7.16
  17 Jos 7.175994υSG21#5994Jos 7.17../SG21/Jos7sg21.html#5994υSG21Jos 7.17
  18 Jos 7.185995υSG21#5995Jos 7.18../SG21/Jos7sg21.html#5995υSG21Jos 7.18
  19 Jos 7.195996υSG21#5996Jos 7.19../SG21/Jos7sg21.html#5996υSG21Jos 7.19
  20 Jos 7.205997υSG21#5997Jos 7.20../SG21/Jos7sg21.html#5997υSG21Jos 7.20
  21 Jos 7.215998υSG21#5998Jos 7.21../SG21/Jos7sg21.html#5998υSG21Jos 7.21
  22 Jos 7.225999υSG21#5999Jos 7.22../SG21/Jos7sg21.html#5999υSG21Jos 7.22
  23 Jos 7.236000υSG21#6000Jos 7.23../SG21/Jos7sg21.html#6000υSG21Jos 7.23
  24 Jos 7.246001υSG21#6001Jos 7.24../SG21/Jos7sg21.html#6001υSG21Jos 7.24
  25 Jos 7.256002υSG21#6002Jos 7.25../SG21/Jos7sg21.html#6002υSG21Jos 7.25
  26 Jos 7.266003υSG21#6003Jos 7.26../SG21/Jos7sg21.html#6003υSG21Jos 7.26
 
 81 Jos 8.16004υSG21#6004Jos 8.1../SG21/Jos8sg21.html#6004υSG21Jos 8.1
  2 Jos 8.26005υSG21#6005Jos 8.2../SG21/Jos8sg21.html#6005υSG21Jos 8.2
  3 Jos 8.36006υSG21#6006Jos 8.3../SG21/Jos8sg21.html#6006υSG21Jos 8.3
  4 Jos 8.46007υSG21#6007Jos 8.4../SG21/Jos8sg21.html#6007υSG21Jos 8.4
  5 Jos 8.56008υSG21#6008Jos 8.5../SG21/Jos8sg21.html#6008υSG21Jos 8.5
  6 Jos 8.66009υSG21#6009Jos 8.6../SG21/Jos8sg21.html#6009υSG21Jos 8.6
  7 Jos 8.76010υSG21#6010Jos 8.7../SG21/Jos8sg21.html#6010υSG21Jos 8.7
  8 Jos 8.86011υSG21#6011Jos 8.8../SG21/Jos8sg21.html#6011υSG21Jos 8.8
  9 Jos 8.96012υSG21#6012Jos 8.9../SG21/Jos8sg21.html#6012υSG21Jos 8.9
  10 Jos 8.106013υSG21#6013Jos 8.10../SG21/Jos8sg21.html#6013υSG21Jos 8.10
  11 Jos 8.116014υSG21#6014Jos 8.11../SG21/Jos8sg21.html#6014υSG21Jos 8.11
  12 Jos 8.126015υSG21#6015Jos 8.12../SG21/Jos8sg21.html#6015υSG21Jos 8.12
  13 Jos 8.136016υSG21#6016Jos 8.13../SG21/Jos8sg21.html#6016υSG21Jos 8.13
  14 Jos 8.146017υSG21#6017Jos 8.14../SG21/Jos8sg21.html#6017υSG21Jos 8.14
  15 Jos 8.156018υSG21#6018Jos 8.15../SG21/Jos8sg21.html#6018υSG21Jos 8.15
  16 Jos 8.166019υSG21#6019Jos 8.16../SG21/Jos8sg21.html#6019υSG21Jos 8.16
  17 Jos 8.176020υSG21#6020Jos 8.17../SG21/Jos8sg21.html#6020υSG21Jos 8.17
  18 Jos 8.186021υSG21#6021Jos 8.18../SG21/Jos8sg21.html#6021υSG21Jos 8.18
  19 Jos 8.196022υSG21#6022Jos 8.19../SG21/Jos8sg21.html#6022υSG21Jos 8.19
  20 Jos 8.206023υSG21#6023Jos 8.20../SG21/Jos8sg21.html#6023υSG21Jos 8.20
  21 Jos 8.216024υSG21#6024Jos 8.21../SG21/Jos8sg21.html#6024υSG21Jos 8.21
  22 Jos 8.226025υSG21#6025Jos 8.22../SG21/Jos8sg21.html#6025υSG21Jos 8.22
  23 Jos 8.236026υSG21#6026Jos 8.23../SG21/Jos8sg21.html#6026υSG21Jos 8.23
  24 Jos 8.246027υSG21#6027Jos 8.24../SG21/Jos8sg21.html#6027υSG21Jos 8.24
  25 Jos 8.256028υSG21#6028Jos 8.25../SG21/Jos8sg21.html#6028υSG21Jos 8.25
  26 Jos 8.266029υSG21#6029Jos 8.26../SG21/Jos8sg21.html#6029υSG21Jos 8.26
  27 Jos 8.276030υSG21#6030Jos 8.27../SG21/Jos8sg21.html#6030υSG21Jos 8.27
  28 Jos 8.286031υSG21#6031Jos 8.28../SG21/Jos8sg21.html#6031υSG21Jos 8.28
  29 Jos 8.296032υSG21#6032Jos 8.29../SG21/Jos8sg21.html#6032υSG21Jos 8.29
  30 Jos 8.306033υSG21#6033Jos 8.30../SG21/Jos8sg21.html#6033υSG21Jos 8.30
  31 Jos 8.316034υSG21#6034Jos 8.31../SG21/Jos8sg21.html#6034υSG21Jos 8.31
  32 Jos 8.326035υSG21#6035Jos 8.32../SG21/Jos8sg21.html#6035υSG21Jos 8.32
  33 Jos 8.336036υSG21#6036Jos 8.33../SG21/Jos8sg21.html#6036υSG21Jos 8.33
  34 Jos 8.346037υSG21#6037Jos 8.34../SG21/Jos8sg21.html#6037υSG21Jos 8.34
  35 Jos 8.356038υSG21#6038Jos 8.35../SG21/Jos8sg21.html#6038υSG21Jos 8.35
 
 91 Jos 9.16039υSG21#6039Jos 9.1../SG21/Jos9sg21.html#6039υSG21Jos 9.1
  2 Jos 9.26040υSG21#6040Jos 9.2../SG21/Jos9sg21.html#6040υSG21Jos 9.2
  3 Jos 9.36041υSG21#6041Jos 9.3../SG21/Jos9sg21.html#6041υSG21Jos 9.3
  4 Jos 9.46042υSG21#6042Jos 9.4../SG21/Jos9sg21.html#6042υSG21Jos 9.4
  5 Jos 9.56043υSG21#6043Jos 9.5../SG21/Jos9sg21.html#6043υSG21Jos 9.5
  6 Jos 9.66044υSG21#6044Jos 9.6../SG21/Jos9sg21.html#6044υSG21Jos 9.6
  7 Jos 9.76045υSG21#6045Jos 9.7../SG21/Jos9sg21.html#6045υSG21Jos 9.7
  8 Jos 9.86046υSG21#6046Jos 9.8../SG21/Jos9sg21.html#6046υSG21Jos 9.8
  9 Jos 9.96047υSG21#6047Jos 9.9../SG21/Jos9sg21.html#6047υSG21Jos 9.9
  10 Jos 9.106048υSG21#6048Jos 9.10../SG21/Jos9sg21.html#6048υSG21Jos 9.10
  11 Jos 9.116049υSG21#6049Jos 9.11../SG21/Jos9sg21.html#6049υSG21Jos 9.11
  12 Jos 9.126050υSG21#6050Jos 9.12../SG21/Jos9sg21.html#6050υSG21Jos 9.12
  13 Jos 9.136051υSG21#6051Jos 9.13../SG21/Jos9sg21.html#6051υSG21Jos 9.13
  14 Jos 9.146052υSG21#6052Jos 9.14../SG21/Jos9sg21.html#6052υSG21Jos 9.14
  15 Jos 9.156053υSG21#6053Jos 9.15../SG21/Jos9sg21.html#6053υSG21Jos 9.15
  16 Jos 9.166054υSG21#6054Jos 9.16../SG21/Jos9sg21.html#6054υSG21Jos 9.16
  17 Jos 9.176055υSG21#6055Jos 9.17../SG21/Jos9sg21.html#6055υSG21Jos 9.17
  18 Jos 9.186056υSG21#6056Jos 9.18../SG21/Jos9sg21.html#6056υSG21Jos 9.18
  19 Jos 9.196057υSG21#6057Jos 9.19../SG21/Jos9sg21.html#6057υSG21Jos 9.19
  20 Jos 9.206058υSG21#6058Jos 9.20../SG21/Jos9sg21.html#6058υSG21Jos 9.20
  21 Jos 9.216059υSG21#6059Jos 9.21../SG21/Jos9sg21.html#6059υSG21Jos 9.21
  22 Jos 9.226060υSG21#6060Jos 9.22../SG21/Jos9sg21.html#6060υSG21Jos 9.22
  23 Jos 9.236061υSG21#6061Jos 9.23../SG21/Jos9sg21.html#6061υSG21Jos 9.23
  24 Jos 9.246062υSG21#6062Jos 9.24../SG21/Jos9sg21.html#6062υSG21Jos 9.24
  25 Jos 9.256063υSG21#6063Jos 9.25../SG21/Jos9sg21.html#6063υSG21Jos 9.25
  26 Jos 9.266064υSG21#6064Jos 9.26../SG21/Jos9sg21.html#6064υSG21Jos 9.26
  27 Jos 9.276065υSG21#6065Jos 9.27../SG21/Jos9sg21.html#6065υSG21Jos 9.27
 
 101 Jos 10.16066υSG21#6066Jos 10.1../SG21/Jos10sg21.html#6066υSG21Jos 10.1
  2 Jos 10.26067υSG21#6067Jos 10.2../SG21/Jos10sg21.html#6067υSG21Jos 10.2
  3 Jos 10.36068υSG21#6068Jos 10.3../SG21/Jos10sg21.html#6068υSG21Jos 10.3
  4 Jos 10.46069υSG21#6069Jos 10.4../SG21/Jos10sg21.html#6069υSG21Jos 10.4
  5 Jos 10.56070υSG21#6070Jos 10.5../SG21/Jos10sg21.html#6070υSG21Jos 10.5
  6 Jos 10.66071υSG21#6071Jos 10.6../SG21/Jos10sg21.html#6071υSG21Jos 10.6
  7 Jos 10.76072υSG21#6072Jos 10.7../SG21/Jos10sg21.html#6072υSG21Jos 10.7
  8 Jos 10.86073υSG21#6073Jos 10.8../SG21/Jos10sg21.html#6073υSG21Jos 10.8
  9 Jos 10.96074υSG21#6074Jos 10.9../SG21/Jos10sg21.html#6074υSG21Jos 10.9
  10 Jos 10.106075υSG21#6075Jos 10.10../SG21/Jos10sg21.html#6075υSG21Jos 10.10
  11 Jos 10.116076υSG21#6076Jos 10.11../SG21/Jos10sg21.html#6076υSG21Jos 10.11
  12 Jos 10.126077υSG21#6077Jos 10.12../SG21/Jos10sg21.html#6077υSG21Jos 10.12
  13 Jos 10.136078υSG21#6078Jos 10.13../SG21/Jos10sg21.html#6078υSG21Jos 10.13
  14 Jos 10.146079υSG21#6079Jos 10.14../SG21/Jos10sg21.html#6079υSG21Jos 10.14
  15 Jos 10.156080υSG21#6080Jos 10.15../SG21/Jos10sg21.html#6080υSG21Jos 10.15
  16 Jos 10.166081υSG21#6081Jos 10.16../SG21/Jos10sg21.html#6081υSG21Jos 10.16
  17 Jos 10.176082υSG21#6082Jos 10.17../SG21/Jos10sg21.html#6082υSG21Jos 10.17
  18 Jos 10.186083υSG21#6083Jos 10.18../SG21/Jos10sg21.html#6083υSG21Jos 10.18
  19 Jos 10.196084υSG21#6084Jos 10.19../SG21/Jos10sg21.html#6084υSG21Jos 10.19
  20 Jos 10.206085υSG21#6085Jos 10.20../SG21/Jos10sg21.html#6085υSG21Jos 10.20
  21 Jos 10.216086υSG21#6086Jos 10.21../SG21/Jos10sg21.html#6086υSG21Jos 10.21
  22 Jos 10.226087υSG21#6087Jos 10.22../SG21/Jos10sg21.html#6087υSG21Jos 10.22
  23 Jos 10.236088υSG21#6088Jos 10.23../SG21/Jos10sg21.html#6088υSG21Jos 10.23
  24 Jos 10.246089υSG21#6089Jos 10.24../SG21/Jos10sg21.html#6089υSG21Jos 10.24
  25 Jos 10.256090υSG21#6090Jos 10.25../SG21/Jos10sg21.html#6090υSG21Jos 10.25
  26 Jos 10.266091υSG21#6091Jos 10.26../SG21/Jos10sg21.html#6091υSG21Jos 10.26
  27 Jos 10.276092υSG21#6092Jos 10.27../SG21/Jos10sg21.html#6092υSG21Jos 10.27
  28 Jos 10.286093υSG21#6093Jos 10.28../SG21/Jos10sg21.html#6093υSG21Jos 10.28
  29 Jos 10.296094υSG21#6094Jos 10.29../SG21/Jos10sg21.html#6094υSG21Jos 10.29
  30 Jos 10.306095υSG21#6095Jos 10.30../SG21/Jos10sg21.html#6095υSG21Jos 10.30
  31 Jos 10.316096υSG21#6096Jos 10.31../SG21/Jos10sg21.html#6096υSG21Jos 10.31
  32 Jos 10.326097υSG21#6097Jos 10.32../SG21/Jos10sg21.html#6097υSG21Jos 10.32
  33 Jos 10.336098υSG21#6098Jos 10.33../SG21/Jos10sg21.html#6098υSG21Jos 10.33
  34 Jos 10.346099υSG21#6099Jos 10.34../SG21/Jos10sg21.html#6099υSG21Jos 10.34
  35 Jos 10.356100υSG21#6100Jos 10.35../SG21/Jos10sg21.html#6100υSG21Jos 10.35
  36 Jos 10.366101υSG21#6101Jos 10.36../SG21/Jos10sg21.html#6101υSG21Jos 10.36
  37 Jos 10.376102υSG21#6102Jos 10.37../SG21/Jos10sg21.html#6102υSG21Jos 10.37
  38 Jos 10.386103υSG21#6103Jos 10.38../SG21/Jos10sg21.html#6103υSG21Jos 10.38
  39 Jos 10.396104υSG21#6104Jos 10.39../SG21/Jos10sg21.html#6104υSG21Jos 10.39
  40 Jos 10.406105υSG21#6105Jos 10.40../SG21/Jos10sg21.html#6105υSG21Jos 10.40
  41 Jos 10.416106υSG21#6106Jos 10.41../SG21/Jos10sg21.html#6106υSG21Jos 10.41
  42 Jos 10.426107υSG21#6107Jos 10.42../SG21/Jos10sg21.html#6107υSG21Jos 10.42
  43 Jos 10.436108υSG21#6108Jos 10.43../SG21/Jos10sg21.html#6108υSG21Jos 10.43
 
 111 Jos 11.16109υSG21#6109Jos 11.1../SG21/Jos11sg21.html#6109υSG21Jos 11.1
  2 Jos 11.26110υSG21#6110Jos 11.2../SG21/Jos11sg21.html#6110υSG21Jos 11.2
  3 Jos 11.36111υSG21#6111Jos 11.3../SG21/Jos11sg21.html#6111υSG21Jos 11.3
  4 Jos 11.46112υSG21#6112Jos 11.4../SG21/Jos11sg21.html#6112υSG21Jos 11.4
  5 Jos 11.56113υSG21#6113Jos 11.5../SG21/Jos11sg21.html#6113υSG21Jos 11.5
  6 Jos 11.66114υSG21#6114Jos 11.6../SG21/Jos11sg21.html#6114υSG21Jos 11.6
  7 Jos 11.76115υSG21#6115Jos 11.7../SG21/Jos11sg21.html#6115υSG21Jos 11.7
  8 Jos 11.86116υSG21#6116Jos 11.8../SG21/Jos11sg21.html#6116υSG21Jos 11.8
  9 Jos 11.96117υSG21#6117Jos 11.9../SG21/Jos11sg21.html#6117υSG21Jos 11.9
  10 Jos 11.106118υSG21#6118Jos 11.10../SG21/Jos11sg21.html#6118υSG21Jos 11.10
  11 Jos 11.116119υSG21#6119Jos 11.11../SG21/Jos11sg21.html#6119υSG21Jos 11.11
  12 Jos 11.126120υSG21#6120Jos 11.12../SG21/Jos11sg21.html#6120υSG21Jos 11.12
  13 Jos 11.136121υSG21#6121Jos 11.13../SG21/Jos11sg21.html#6121υSG21Jos 11.13
  14 Jos 11.146122υSG21#6122Jos 11.14../SG21/Jos11sg21.html#6122υSG21Jos 11.14
  15 Jos 11.156123υSG21#6123Jos 11.15../SG21/Jos11sg21.html#6123υSG21Jos 11.15
  16 Jos 11.166124υSG21#6124Jos 11.16../SG21/Jos11sg21.html#6124υSG21Jos 11.16
  17 Jos 11.176125υSG21#6125Jos 11.17../SG21/Jos11sg21.html#6125υSG21Jos 11.17
  18 Jos 11.186126υSG21#6126Jos 11.18../SG21/Jos11sg21.html#6126υSG21Jos 11.18
  19 Jos 11.196127υSG21#6127Jos 11.19../SG21/Jos11sg21.html#6127υSG21Jos 11.19
  20 Jos 11.206128υSG21#6128Jos 11.20../SG21/Jos11sg21.html#6128υSG21Jos 11.20
  21 Jos 11.216129υSG21#6129Jos 11.21../SG21/Jos11sg21.html#6129υSG21Jos 11.21
  22 Jos 11.226130υSG21#6130Jos 11.22../SG21/Jos11sg21.html#6130υSG21Jos 11.22
  23 Jos 11.236131υSG21#6131Jos 11.23../SG21/Jos11sg21.html#6131υSG21Jos 11.23
         
 121 Jos 12.16132υSG21#6132Jos 12.1../SG21/Jos12sg21.html#6132υSG21Jos 12.1
  2 Jos 12.26133υSG21#6133Jos 12.2../SG21/Jos12sg21.html#6133υSG21Jos 12.2
  3 Jos 12.36134υSG21#6134Jos 12.3../SG21/Jos12sg21.html#6134υSG21Jos 12.3
  4 Jos 12.46135υSG21#6135Jos 12.4../SG21/Jos12sg21.html#6135υSG21Jos 12.4
  5 Jos 12.56136υSG21#6136Jos 12.5../SG21/Jos12sg21.html#6136υSG21Jos 12.5
  6 Jos 12.66137υSG21#6137Jos 12.6../SG21/Jos12sg21.html#6137υSG21Jos 12.6
  7 Jos 12.76138υSG21#6138Jos 12.7../SG21/Jos12sg21.html#6138υSG21Jos 12.7
  8 Jos 12.86139υSG21#6139Jos 12.8../SG21/Jos12sg21.html#6139υSG21Jos 12.8
  9 Jos 12.96140υSG21#6140Jos 12.9../SG21/Jos12sg21.html#6140υSG21Jos 12.9
  10 Jos 12.106141υSG21#6141Jos 12.10../SG21/Jos12sg21.html#6141υSG21Jos 12.10
  11 Jos 12.116142υSG21#6142Jos 12.11../SG21/Jos12sg21.html#6142υSG21Jos 12.11
  12 Jos 12.126143υSG21#6143Jos 12.12../SG21/Jos12sg21.html#6143υSG21Jos 12.12
  13 Jos 12.136144υSG21#6144Jos 12.13../SG21/Jos12sg21.html#6144υSG21Jos 12.13
  14 Jos 12.146145υSG21#6145Jos 12.14../SG21/Jos12sg21.html#6145υSG21Jos 12.14
  15 Jos 12.156146υSG21#6146Jos 12.15../SG21/Jos12sg21.html#6146υSG21Jos 12.15
  16 Jos 12.166147υSG21#6147Jos 12.16../SG21/Jos12sg21.html#6147υSG21Jos 12.16
  17 Jos 12.176148υSG21#6148Jos 12.17../SG21/Jos12sg21.html#6148υSG21Jos 12.17
  18 Jos 12.186149υSG21#6149Jos 12.18../SG21/Jos12sg21.html#6149υSG21Jos 12.18
  19 Jos 12.196150υSG21#6150Jos 12.19../SG21/Jos12sg21.html#6150υSG21Jos 12.19
  20 Jos 12.206151υSG21#6151Jos 12.20../SG21/Jos12sg21.html#6151υSG21Jos 12.20
  21 Jos 12.216152υSG21#6152Jos 12.21../SG21/Jos12sg21.html#6152υSG21Jos 12.21
  22 Jos 12.226153υSG21#6153Jos 12.22../SG21/Jos12sg21.html#6153υSG21Jos 12.22
  23 Jos 12.236154υSG21#6154Jos 12.23../SG21/Jos12sg21.html#6154υSG21Jos 12.23
  24 Jos 12.246155υSG21#6155Jos 12.24../SG21/Jos12sg21.html#6155υSG21Jos 12.24
 
 131 Jos 13.16156υSG21#6156Jos 13.1../SG21/Jos13sg21.html#6156υSG21Jos 13.1
  2 Jos 13.26157υSG21#6157Jos 13.2../SG21/Jos13sg21.html#6157υSG21Jos 13.2
  3 Jos 13.36158υSG21#6158Jos 13.3../SG21/Jos13sg21.html#6158υSG21Jos 13.3
  4 Jos 13.46159υSG21#6159Jos 13.4../SG21/Jos13sg21.html#6159υSG21Jos 13.4
  5 Jos 13.56160υSG21#6160Jos 13.5../SG21/Jos13sg21.html#6160υSG21Jos 13.5
  6 Jos 13.66161υSG21#6161Jos 13.6../SG21/Jos13sg21.html#6161υSG21Jos 13.6
  7 Jos 13.76162υSG21#6162Jos 13.7../SG21/Jos13sg21.html#6162υSG21Jos 13.7
  8 Jos 13.86163υSG21#6163Jos 13.8../SG21/Jos13sg21.html#6163υSG21Jos 13.8
  9 Jos 13.96164υSG21#6164Jos 13.9../SG21/Jos13sg21.html#6164υSG21Jos 13.9
  10 Jos 13.106165υSG21#6165Jos 13.10../SG21/Jos13sg21.html#6165υSG21Jos 13.10
  11 Jos 13.116166υSG21#6166Jos 13.11../SG21/Jos13sg21.html#6166υSG21Jos 13.11
  12 Jos 13.126167υSG21#6167Jos 13.12../SG21/Jos13sg21.html#6167υSG21Jos 13.12
  13 Jos 13.136168υSG21#6168Jos 13.13../SG21/Jos13sg21.html#6168υSG21Jos 13.13
  14 Jos 13.146169υSG21#6169Jos 13.14../SG21/Jos13sg21.html#6169υSG21Jos 13.14
  15 Jos 13.156170υSG21#6170Jos 13.15../SG21/Jos13sg21.html#6170υSG21Jos 13.15
  16 Jos 13.166171υSG21#6171Jos 13.16../SG21/Jos13sg21.html#6171υSG21Jos 13.16
  17 Jos 13.176172υSG21#6172Jos 13.17../SG21/Jos13sg21.html#6172υSG21Jos 13.17
  18 Jos 13.186173υSG21#6173Jos 13.18../SG21/Jos13sg21.html#6173υSG21Jos 13.18
  19 Jos 13.196174υSG21#6174Jos 13.19../SG21/Jos13sg21.html#6174υSG21Jos 13.19
  20 Jos 13.206175υSG21#6175Jos 13.20../SG21/Jos13sg21.html#6175υSG21Jos 13.20
  21 Jos 13.216176υSG21#6176Jos 13.21../SG21/Jos13sg21.html#6176υSG21Jos 13.21
  22 Jos 13.226177υSG21#6177Jos 13.22../SG21/Jos13sg21.html#6177υSG21Jos 13.22
  23 Jos 13.236178υSG21#6178Jos 13.23../SG21/Jos13sg21.html#6178υSG21Jos 13.23
  24 Jos 13.246179υSG21#6179Jos 13.24../SG21/Jos13sg21.html#6179υSG21Jos 13.24
  25 Jos 13.256180υSG21#6180Jos 13.25../SG21/Jos13sg21.html#6180υSG21Jos 13.25
  26 Jos 13.266181υSG21#6181Jos 13.26../SG21/Jos13sg21.html#6181υSG21Jos 13.26
  27 Jos 13.276182υSG21#6182Jos 13.27../SG21/Jos13sg21.html#6182υSG21Jos 13.27
  28 Jos 13.286183υSG21#6183Jos 13.28../SG21/Jos13sg21.html#6183υSG21Jos 13.28
  29 Jos 13.296184υSG21#6184Jos 13.29../SG21/Jos13sg21.html#6184υSG21Jos 13.29
  30 Jos 13.306185υSG21#6185Jos 13.30../SG21/Jos13sg21.html#6185υSG21Jos 13.30
  31 Jos 13.316186υSG21#6186Jos 13.31../SG21/Jos13sg21.html#6186υSG21Jos 13.31
  32 Jos 13.326187υSG21#6187Jos 13.32../SG21/Jos13sg21.html#6187υSG21Jos 13.32
  33 Jos 13.336188υSG21#6188Jos 13.33../SG21/Jos13sg21.html#6188υSG21Jos 13.33
 
 141 Jos 14.16189υSG21#6189Jos 14.1../SG21/Jos14sg21.html#6189υSG21Jos 14.1
  2 Jos 14.26190υSG21#6190Jos 14.2../SG21/Jos14sg21.html#6190υSG21Jos 14.2
  3 Jos 14.36191υSG21#6191Jos 14.3../SG21/Jos14sg21.html#6191υSG21Jos 14.3
  4 Jos 14.46192υSG21#6192Jos 14.4../SG21/Jos14sg21.html#6192υSG21Jos 14.4
  5 Jos 14.56193υSG21#6193Jos 14.5../SG21/Jos14sg21.html#6193υSG21Jos 14.5
  6 Jos 14.66194υSG21#6194Jos 14.6../SG21/Jos14sg21.html#6194υSG21Jos 14.6
  7 Jos 14.76195υSG21#6195Jos 14.7../SG21/Jos14sg21.html#6195υSG21Jos 14.7
  8 Jos 14.86196υSG21#6196Jos 14.8../SG21/Jos14sg21.html#6196υSG21Jos 14.8
  9 Jos 14.96197υSG21#6197Jos 14.9../SG21/Jos14sg21.html#6197υSG21Jos 14.9
  10 Jos 14.106198υSG21#6198Jos 14.10../SG21/Jos14sg21.html#6198υSG21Jos 14.10
  11 Jos 14.116199υSG21#6199Jos 14.11../SG21/Jos14sg21.html#6199υSG21Jos 14.11
  12 Jos 14.126200υSG21#6200Jos 14.12../SG21/Jos14sg21.html#6200υSG21Jos 14.12
  13 Jos 14.136201υSG21#6201Jos 14.13../SG21/Jos14sg21.html#6201υSG21Jos 14.13
  14 Jos 14.146202υSG21#6202Jos 14.14../SG21/Jos14sg21.html#6202υSG21Jos 14.14
  15 Jos 14.156203υSG21#6203Jos 14.15../SG21/Jos14sg21.html#6203υSG21Jos 14.15
 
 151 Jos 15.16204υSG21#6204Jos 15.1../SG21/Jos15sg21.html#6204υSG21Jos 15.1
  2 Jos 15.26205υSG21#6205Jos 15.2../SG21/Jos15sg21.html#6205υSG21Jos 15.2
  3 Jos 15.36206υSG21#6206Jos 15.3../SG21/Jos15sg21.html#6206υSG21Jos 15.3
  4 Jos 15.46207υSG21#6207Jos 15.4../SG21/Jos15sg21.html#6207υSG21Jos 15.4
  5 Jos 15.56208υSG21#6208Jos 15.5../SG21/Jos15sg21.html#6208υSG21Jos 15.5
  6 Jos 15.66209υSG21#6209Jos 15.6../SG21/Jos15sg21.html#6209υSG21Jos 15.6
  7 Jos 15.76210υSG21#6210Jos 15.7../SG21/Jos15sg21.html#6210υSG21Jos 15.7
  8 Jos 15.86211υSG21#6211Jos 15.8../SG21/Jos15sg21.html#6211υSG21Jos 15.8
  9 Jos 15.96212υSG21#6212Jos 15.9../SG21/Jos15sg21.html#6212υSG21Jos 15.9
  10 Jos 15.106213υSG21#6213Jos 15.10../SG21/Jos15sg21.html#6213υSG21Jos 15.10
  11 Jos 15.116214υSG21#6214Jos 15.11../SG21/Jos15sg21.html#6214υSG21Jos 15.11
  12 Jos 15.126215υSG21#6215Jos 15.12../SG21/Jos15sg21.html#6215υSG21Jos 15.12
  13 Jos 15.136216υSG21#6216Jos 15.13../SG21/Jos15sg21.html#6216υSG21Jos 15.13
  14 Jos 15.146217υSG21#6217Jos 15.14../SG21/Jos15sg21.html#6217υSG21Jos 15.14
  15 Jos 15.156218υSG21#6218Jos 15.15../SG21/Jos15sg21.html#6218υSG21Jos 15.15
  16 Jos 15.166219υSG21#6219Jos 15.16../SG21/Jos15sg21.html#6219υSG21Jos 15.16
  17 Jos 15.176220υSG21#6220Jos 15.17../SG21/Jos15sg21.html#6220υSG21Jos 15.17
  18 Jos 15.186221υSG21#6221Jos 15.18../SG21/Jos15sg21.html#6221υSG21Jos 15.18
  19 Jos 15.196222υSG21#6222Jos 15.19../SG21/Jos15sg21.html#6222υSG21Jos 15.19
  20 Jos 15.206223υSG21#6223Jos 15.20../SG21/Jos15sg21.html#6223υSG21Jos 15.20
  21 Jos 15.216224υSG21#6224Jos 15.21../SG21/Jos15sg21.html#6224υSG21Jos 15.21
  22 Jos 15.226225υSG21#6225Jos 15.22../SG21/Jos15sg21.html#6225υSG21Jos 15.22
  23 Jos 15.236226υSG21#6226Jos 15.23../SG21/Jos15sg21.html#6226υSG21Jos 15.23
  24 Jos 15.246227υSG21#6227Jos 15.24../SG21/Jos15sg21.html#6227υSG21Jos 15.24
  25 Jos 15.256228υSG21#6228Jos 15.25../SG21/Jos15sg21.html#6228υSG21Jos 15.25
  26 Jos 15.266229υSG21#6229Jos 15.26../SG21/Jos15sg21.html#6229υSG21Jos 15.26
  27 Jos 15.276230υSG21#6230Jos 15.27../SG21/Jos15sg21.html#6230υSG21Jos 15.27
  28 Jos 15.286231υSG21#6231Jos 15.28../SG21/Jos15sg21.html#6231υSG21Jos 15.28
  29 Jos 15.296232υSG21#6232Jos 15.29../SG21/Jos15sg21.html#6232υSG21Jos 15.29
  30 Jos 15.306233υSG21#6233Jos 15.30../SG21/Jos15sg21.html#6233υSG21Jos 15.30
  31 Jos 15.316234υSG21#6234Jos 15.31../SG21/Jos15sg21.html#6234υSG21Jos 15.31
  32 Jos 15.326235υSG21#6235Jos 15.32../SG21/Jos15sg21.html#6235υSG21Jos 15.32
  33 Jos 15.336236υSG21#6236Jos 15.33../SG21/Jos15sg21.html#6236υSG21Jos 15.33
  34 Jos 15.346237υSG21#6237Jos 15.34../SG21/Jos15sg21.html#6237υSG21Jos 15.34
  35 Jos 15.356238υSG21#6238Jos 15.35../SG21/Jos15sg21.html#6238υSG21Jos 15.35
  36 Jos 15.366239υSG21#6239Jos 15.36../SG21/Jos15sg21.html#6239υSG21Jos 15.36
  37 Jos 15.376240υSG21#6240Jos 15.37../SG21/Jos15sg21.html#6240υSG21Jos 15.37
  38 Jos 15.386241υSG21#6241Jos 15.38../SG21/Jos15sg21.html#6241υSG21Jos 15.38
  39 Jos 15.396242υSG21#6242Jos 15.39../SG21/Jos15sg21.html#6242υSG21Jos 15.39
  40 Jos 15.406243υSG21#6243Jos 15.40../SG21/Jos15sg21.html#6243υSG21Jos 15.40
  41 Jos 15.416244υSG21#6244Jos 15.41../SG21/Jos15sg21.html#6244υSG21Jos 15.41
  42 Jos 15.426245υSG21#6245Jos 15.42../SG21/Jos15sg21.html#6245υSG21Jos 15.42
  43 Jos 15.436246υSG21#6246Jos 15.43../SG21/Jos15sg21.html#6246υSG21Jos 15.43
  44 Jos 15.446247υSG21#6247Jos 15.44../SG21/Jos15sg21.html#6247υSG21Jos 15.44
  45 Jos 15.456248υSG21#6248Jos 15.45../SG21/Jos15sg21.html#6248υSG21Jos 15.45
  46 Jos 15.466249υSG21#6249Jos 15.46../SG21/Jos15sg21.html#6249υSG21Jos 15.46
  47 Jos 15.476250υSG21#6250Jos 15.47../SG21/Jos15sg21.html#6250υSG21Jos 15.47
  48 Jos 15.486251υSG21#6251Jos 15.48../SG21/Jos15sg21.html#6251υSG21Jos 15.48
  49 Jos 15.496252υSG21#6252Jos 15.49../SG21/Jos15sg21.html#6252υSG21Jos 15.49
  50 Jos 15.506253υSG21#6253Jos 15.50../SG21/Jos15sg21.html#6253υSG21Jos 15.50
  51 Jos 15.516254υSG21#6254Jos 15.51../SG21/Jos15sg21.html#6254υSG21Jos 15.51
  52 Jos 15.526255υSG21#6255Jos 15.52../SG21/Jos15sg21.html#6255υSG21Jos 15.52
  53 Jos 15.536256υSG21#6256Jos 15.53../SG21/Jos15sg21.html#6256υSG21Jos 15.53
  54 Jos 15.546257υSG21#6257Jos 15.54../SG21/Jos15sg21.html#6257υSG21Jos 15.54
  55 Jos 15.556258υSG21#6258Jos 15.55../SG21/Jos15sg21.html#6258υSG21Jos 15.55
  56 Jos 15.566259υSG21#6259Jos 15.56../SG21/Jos15sg21.html#6259υSG21Jos 15.56
  57 Jos 15.576260υSG21#6260Jos 15.57../SG21/Jos15sg21.html#6260υSG21Jos 15.57
  58 Jos 15.586261υSG21#6261Jos 15.58../SG21/Jos15sg21.html#6261υSG21Jos 15.58
  59 Jos 15.596262υSG21#6262Jos 15.59../SG21/Jos15sg21.html#6262υSG21Jos 15.59
  60 Jos 15.606263υSG21#6263Jos 15.60../SG21/Jos15sg21.html#6263υSG21Jos 15.60
  61 Jos 15.616264υSG21#6264Jos 15.61../SG21/Jos15sg21.html#6264υSG21Jos 15.61
  62 Jos 15.626265υSG21#6265Jos 15.62../SG21/Jos15sg21.html#6265υSG21Jos 15.62
  63 Jos 15.636266υSG21#6266Jos 15.63../SG21/Jos15sg21.html#6266υSG21Jos 15.63
 
 161 Jos 16.16267υSG21#6267Jos 16.1../SG21/Jos16sg21.html#6267υSG21Jos 16.1
  2 Jos 16.26268υSG21#6268Jos 16.2../SG21/Jos16sg21.html#6268υSG21Jos 16.2
  3 Jos 16.36269υSG21#6269Jos 16.3../SG21/Jos16sg21.html#6269υSG21Jos 16.3
  4 Jos 16.46270υSG21#6270Jos 16.4../SG21/Jos16sg21.html#6270υSG21Jos 16.4
  5 Jos 16.56271υSG21#6271Jos 16.5../SG21/Jos16sg21.html#6271υSG21Jos 16.5
  6 Jos 16.66272υSG21#6272Jos 16.6../SG21/Jos16sg21.html#6272υSG21Jos 16.6
  7 Jos 16.76273υSG21#6273Jos 16.7../SG21/Jos16sg21.html#6273υSG21Jos 16.7
  8 Jos 16.86274υSG21#6274Jos 16.8../SG21/Jos16sg21.html#6274υSG21Jos 16.8
  9 Jos 16.96275υSG21#6275Jos 16.9../SG21/Jos16sg21.html#6275υSG21Jos 16.9
  10 Jos 16.106276υSG21#6276Jos 16.10../SG21/Jos16sg21.html#6276υSG21Jos 16.10
 
 171 Jos 17.16277υSG21#6277Jos 17.1../SG21/Jos17sg21.html#6277υSG21Jos 17.1
  2 Jos 17.26278υSG21#6278Jos 17.2../SG21/Jos17sg21.html#6278υSG21Jos 17.2
  3 Jos 17.36279υSG21#6279Jos 17.3../SG21/Jos17sg21.html#6279υSG21Jos 17.3
  4 Jos 17.46280υSG21#6280Jos 17.4../SG21/Jos17sg21.html#6280υSG21Jos 17.4
  5 Jos 17.56281υSG21#6281Jos 17.5../SG21/Jos17sg21.html#6281υSG21Jos 17.5
  6 Jos 17.66282υSG21#6282Jos 17.6../SG21/Jos17sg21.html#6282υSG21Jos 17.6
  7 Jos 17.76283υSG21#6283Jos 17.7../SG21/Jos17sg21.html#6283υSG21Jos 17.7
  8 Jos 17.86284υSG21#6284Jos 17.8../SG21/Jos17sg21.html#6284υSG21Jos 17.8
  9 Jos 17.96285υSG21#6285Jos 17.9../SG21/Jos17sg21.html#6285υSG21Jos 17.9
  10 Jos 17.106286υSG21#6286Jos 17.10../SG21/Jos17sg21.html#6286υSG21Jos 17.10
  11 Jos 17.116287υSG21#6287Jos 17.11../SG21/Jos17sg21.html#6287υSG21Jos 17.11
  12 Jos 17.126288υSG21#6288Jos 17.12../SG21/Jos17sg21.html#6288υSG21Jos 17.12
  13 Jos 17.136289υSG21#6289Jos 17.13../SG21/Jos17sg21.html#6289υSG21Jos 17.13
  14 Jos 17.146290υSG21#6290Jos 17.14../SG21/Jos17sg21.html#6290υSG21Jos 17.14
  15 Jos 17.156291υSG21#6291Jos 17.15../SG21/Jos17sg21.html#6291υSG21Jos 17.15
  16 Jos 17.166292υSG21#6292Jos 17.16../SG21/Jos17sg21.html#6292υSG21Jos 17.16
  17 Jos 17.176293υSG21#6293Jos 17.17../SG21/Jos17sg21.html#6293υSG21Jos 17.17
  18 Jos 17.186294υSG21#6294Jos 17.18../SG21/Jos17sg21.html#6294υSG21Jos 17.18
 
 181 Jos 18.16295υSG21#6295Jos 18.1../SG21/Jos18sg21.html#6295υSG21Jos 18.1
  2 Jos 18.26296υSG21#6296Jos 18.2../SG21/Jos18sg21.html#6296υSG21Jos 18.2
  3 Jos 18.36297υSG21#6297Jos 18.3../SG21/Jos18sg21.html#6297υSG21Jos 18.3
  4 Jos 18.46298υSG21#6298Jos 18.4../SG21/Jos18sg21.html#6298υSG21Jos 18.4
  5 Jos 18.56299υSG21#6299Jos 18.5../SG21/Jos18sg21.html#6299υSG21Jos 18.5
  6 Jos 18.66300υSG21#6300Jos 18.6../SG21/Jos18sg21.html#6300υSG21Jos 18.6
  7 Jos 18.76301υSG21#6301Jos 18.7../SG21/Jos18sg21.html#6301υSG21Jos 18.7
  8 Jos 18.86302υSG21#6302Jos 18.8../SG21/Jos18sg21.html#6302υSG21Jos 18.8
  9 Jos 18.96303υSG21#6303Jos 18.9../SG21/Jos18sg21.html#6303υSG21Jos 18.9
  10 Jos 18.106304υSG21#6304Jos 18.10../SG21/Jos18sg21.html#6304υSG21Jos 18.10
  11 Jos 18.116305υSG21#6305Jos 18.11../SG21/Jos18sg21.html#6305υSG21Jos 18.11
  12 Jos 18.126306υSG21#6306Jos 18.12../SG21/Jos18sg21.html#6306υSG21Jos 18.12
  13 Jos 18.136307υSG21#6307Jos 18.13../SG21/Jos18sg21.html#6307υSG21Jos 18.13
  14 Jos 18.146308υSG21#6308Jos 18.14../SG21/Jos18sg21.html#6308υSG21Jos 18.14
  15 Jos 18.156309υSG21#6309Jos 18.15../SG21/Jos18sg21.html#6309υSG21Jos 18.15
  16 Jos 18.166310υSG21#6310Jos 18.16../SG21/Jos18sg21.html#6310υSG21Jos 18.16
  17 Jos 18.176311υSG21#6311Jos 18.17../SG21/Jos18sg21.html#6311υSG21Jos 18.17
  18 Jos 18.186312υSG21#6312Jos 18.18../SG21/Jos18sg21.html#6312υSG21Jos 18.18
  19 Jos 18.196313υSG21#6313Jos 18.19../SG21/Jos18sg21.html#6313υSG21Jos 18.19
  20 Jos 18.206314υSG21#6314Jos 18.20../SG21/Jos18sg21.html#6314υSG21Jos 18.20
  21 Jos 18.216315υSG21#6315Jos 18.21../SG21/Jos18sg21.html#6315υSG21Jos 18.21
  22 Jos 18.226316υSG21#6316Jos 18.22../SG21/Jos18sg21.html#6316υSG21Jos 18.22
  23 Jos 18.236317υSG21#6317Jos 18.23../SG21/Jos18sg21.html#6317υSG21Jos 18.23
  24 Jos 18.246318υSG21#6318Jos 18.24../SG21/Jos18sg21.html#6318υSG21Jos 18.24
  25 Jos 18.256319υSG21#6319Jos 18.25../SG21/Jos18sg21.html#6319υSG21Jos 18.25
  26 Jos 18.266320υSG21#6320Jos 18.26../SG21/Jos18sg21.html#6320υSG21Jos 18.26
  27 Jos 18.276321υSG21#6321Jos 18.27../SG21/Jos18sg21.html#6321υSG21Jos 18.27
  28 Jos 18.286322υSG21#6322Jos 18.28../SG21/Jos18sg21.html#6322υSG21Jos 18.28
 
 191 Jos 19.16323υSG21#6323Jos 19.1../SG21/Jos19sg21.html#6323υSG21Jos 19.1
  2 Jos 19.26324υSG21#6324Jos 19.2../SG21/Jos19sg21.html#6324υSG21Jos 19.2
  3 Jos 19.36325υSG21#6325Jos 19.3../SG21/Jos19sg21.html#6325υSG21Jos 19.3
  4 Jos 19.46326υSG21#6326Jos 19.4../SG21/Jos19sg21.html#6326υSG21Jos 19.4
  5 Jos 19.56327υSG21#6327Jos 19.5../SG21/Jos19sg21.html#6327υSG21Jos 19.5
  6 Jos 19.66328υSG21#6328Jos 19.6../SG21/Jos19sg21.html#6328υSG21Jos 19.6
  7 Jos 19.76329υSG21#6329Jos 19.7../SG21/Jos19sg21.html#6329υSG21Jos 19.7
  8 Jos 19.86330υSG21#6330Jos 19.8../SG21/Jos19sg21.html#6330υSG21Jos 19.8
  9 Jos 19.96331υSG21#6331Jos 19.9../SG21/Jos19sg21.html#6331υSG21Jos 19.9
  10 Jos 19.106332υSG21#6332Jos 19.10../SG21/Jos19sg21.html#6332υSG21Jos 19.10
  11 Jos 19.116333υSG21#6333Jos 19.11../SG21/Jos19sg21.html#6333υSG21Jos 19.11
  12 Jos 19.126334υSG21#6334Jos 19.12../SG21/Jos19sg21.html#6334υSG21Jos 19.12
  13 Jos 19.136335υSG21#6335Jos 19.13../SG21/Jos19sg21.html#6335υSG21Jos 19.13
  14 Jos 19.146336υSG21#6336Jos 19.14../SG21/Jos19sg21.html#6336υSG21Jos 19.14
  15 Jos 19.156337υSG21#6337Jos 19.15../SG21/Jos19sg21.html#6337υSG21Jos 19.15
  16 Jos 19.166338υSG21#6338Jos 19.16../SG21/Jos19sg21.html#6338υSG21Jos 19.16
  17 Jos 19.176339υSG21#6339Jos 19.17../SG21/Jos19sg21.html#6339υSG21Jos 19.17
  18 Jos 19.186340υSG21#6340Jos 19.18../SG21/Jos19sg21.html#6340υSG21Jos 19.18
  19 Jos 19.196341υSG21#6341Jos 19.19../SG21/Jos19sg21.html#6341υSG21Jos 19.19
  20 Jos 19.206342υSG21#6342Jos 19.20../SG21/Jos19sg21.html#6342υSG21Jos 19.20
  21 Jos 19.216343υSG21#6343Jos 19.21../SG21/Jos19sg21.html#6343υSG21Jos 19.21
  22 Jos 19.226344υSG21#6344Jos 19.22../SG21/Jos19sg21.html#6344υSG21Jos 19.22
  23 Jos 19.236345υSG21#6345Jos 19.23../SG21/Jos19sg21.html#6345υSG21Jos 19.23
  24 Jos 19.246346υSG21#6346Jos 19.24../SG21/Jos19sg21.html#6346υSG21Jos 19.24
  25 Jos 19.256347υSG21#6347Jos 19.25../SG21/Jos19sg21.html#6347υSG21Jos 19.25
  26 Jos 19.266348υSG21#6348Jos 19.26../SG21/Jos19sg21.html#6348υSG21Jos 19.26
  27 Jos 19.276349υSG21#6349Jos 19.27../SG21/Jos19sg21.html#6349υSG21Jos 19.27
  28 Jos 19.286350υSG21#6350Jos 19.28../SG21/Jos19sg21.html#6350υSG21Jos 19.28
  29 Jos 19.296351υSG21#6351Jos 19.29../SG21/Jos19sg21.html#6351υSG21Jos 19.29
  30 Jos 19.306352υSG21#6352Jos 19.30../SG21/Jos19sg21.html#6352υSG21Jos 19.30
  31 Jos 19.316353υSG21#6353Jos 19.31../SG21/Jos19sg21.html#6353υSG21Jos 19.31
  32 Jos 19.326354υSG21#6354Jos 19.32../SG21/Jos19sg21.html#6354υSG21Jos 19.32
  33 Jos 19.336355υSG21#6355Jos 19.33../SG21/Jos19sg21.html#6355υSG21Jos 19.33
  34 Jos 19.346356υSG21#6356Jos 19.34../SG21/Jos19sg21.html#6356υSG21Jos 19.34
  35 Jos 19.356357υSG21#6357Jos 19.35../SG21/Jos19sg21.html#6357υSG21Jos 19.35
  36 Jos 19.366358υSG21#6358Jos 19.36../SG21/Jos19sg21.html#6358υSG21Jos 19.36
  37 Jos 19.376359υSG21#6359Jos 19.37../SG21/Jos19sg21.html#6359υSG21Jos 19.37
  38 Jos 19.386360υSG21#6360Jos 19.38../SG21/Jos19sg21.html#6360υSG21Jos 19.38
  39 Jos 19.396361υSG21#6361Jos 19.39../SG21/Jos19sg21.html#6361υSG21Jos 19.39
  40 Jos 19.406362υSG21#6362Jos 19.40../SG21/Jos19sg21.html#6362υSG21Jos 19.40
  41 Jos 19.416363υSG21#6363Jos 19.41../SG21/Jos19sg21.html#6363υSG21Jos 19.41
  42 Jos 19.426364υSG21#6364Jos 19.42../SG21/Jos19sg21.html#6364υSG21Jos 19.42
  43 Jos 19.436365υSG21#6365Jos 19.43../SG21/Jos19sg21.html#6365υSG21Jos 19.43
  44 Jos 19.446366υSG21#6366Jos 19.44../SG21/Jos19sg21.html#6366υSG21Jos 19.44
  45 Jos 19.456367υSG21#6367Jos 19.45../SG21/Jos19sg21.html#6367υSG21Jos 19.45
  46 Jos 19.466368υSG21#6368Jos 19.46../SG21/Jos19sg21.html#6368υSG21Jos 19.46
  47 Jos 19.476369υSG21#6369Jos 19.47../SG21/Jos19sg21.html#6369υSG21Jos 19.47
  48 Jos 19.486370υSG21#6370Jos 19.48../SG21/Jos19sg21.html#6370υSG21Jos 19.48
  49 Jos 19.496371υSG21#6371Jos 19.49../SG21/Jos19sg21.html#6371υSG21Jos 19.49
  50 Jos 19.506372υSG21#6372Jos 19.50../SG21/Jos19sg21.html#6372υSG21Jos 19.50
  51 Jos 19.516373υSG21#6373Jos 19.51../SG21/Jos19sg21.html#6373υSG21Jos 19.51
 
 201 Jos 20.16374υSG21#6374Jos 20.1../SG21/Jos20sg21.html#6374υSG21Jos 20.1
  2 Jos 20.26375υSG21#6375Jos 20.2../SG21/Jos20sg21.html#6375υSG21Jos 20.2
  3 Jos 20.36376υSG21#6376Jos 20.3../SG21/Jos20sg21.html#6376υSG21Jos 20.3
  4 Jos 20.46377υSG21#6377Jos 20.4../SG21/Jos20sg21.html#6377υSG21Jos 20.4
  5 Jos 20.56378υSG21#6378Jos 20.5../SG21/Jos20sg21.html#6378υSG21Jos 20.5
  6 Jos 20.66379υSG21#6379Jos 20.6../SG21/Jos20sg21.html#6379υSG21Jos 20.6
  7 Jos 20.76380υSG21#6380Jos 20.7../SG21/Jos20sg21.html#6380υSG21Jos 20.7
  8 Jos 20.86381υSG21#6381Jos 20.8../SG21/Jos20sg21.html#6381υSG21Jos 20.8
  9 Jos 20.96382υSG21#6382Jos 20.9../SG21/Jos20sg21.html#6382υSG21Jos 20.9
 
 211 Jos 21.16383υSG21#6383Jos 21.1../SG21/Jos21sg21.html#6383υSG21Jos 21.1
  2 Jos 21.26384υSG21#6384Jos 21.2../SG21/Jos21sg21.html#6384υSG21Jos 21.2
  3 Jos 21.36385υSG21#6385Jos 21.3../SG21/Jos21sg21.html#6385υSG21Jos 21.3
  4 Jos 21.46386υSG21#6386Jos 21.4../SG21/Jos21sg21.html#6386υSG21Jos 21.4
  5 Jos 21.56387υSG21#6387Jos 21.5../SG21/Jos21sg21.html#6387υSG21Jos 21.5
  6 Jos 21.66388υSG21#6388Jos 21.6../SG21/Jos21sg21.html#6388υSG21Jos 21.6
  7 Jos 21.76389υSG21#6389Jos 21.7../SG21/Jos21sg21.html#6389υSG21Jos 21.7
  8 Jos 21.86390υSG21#6390Jos 21.8../SG21/Jos21sg21.html#6390υSG21Jos 21.8
  9 Jos 21.96391υSG21#6391Jos 21.9../SG21/Jos21sg21.html#6391υSG21Jos 21.9
  10 Jos 21.106392υSG21#6392Jos 21.10../SG21/Jos21sg21.html#6392υSG21Jos 21.10
  11 Jos 21.116393υSG21#6393Jos 21.11../SG21/Jos21sg21.html#6393υSG21Jos 21.11
  12 Jos 21.126394υSG21#6394Jos 21.12../SG21/Jos21sg21.html#6394υSG21Jos 21.12
  13 Jos 21.136395υSG21#6395Jos 21.13../SG21/Jos21sg21.html#6395υSG21Jos 21.13
  14 Jos 21.146396υSG21#6396Jos 21.14../SG21/Jos21sg21.html#6396υSG21Jos 21.14
  15 Jos 21.156397υSG21#6397Jos 21.15../SG21/Jos21sg21.html#6397υSG21Jos 21.15
  16 Jos 21.166398υSG21#6398Jos 21.16../SG21/Jos21sg21.html#6398υSG21Jos 21.16
  17 Jos 21.176399υSG21#6399Jos 21.17../SG21/Jos21sg21.html#6399υSG21Jos 21.17
  18 Jos 21.186400υSG21#6400Jos 21.18../SG21/Jos21sg21.html#6400υSG21Jos 21.18
  19 Jos 21.196401υSG21#6401Jos 21.19../SG21/Jos21sg21.html#6401υSG21Jos 21.19
  20 Jos 21.206402υSG21#6402Jos 21.20../SG21/Jos21sg21.html#6402υSG21Jos 21.20
  21 Jos 21.216403υSG21#6403Jos 21.21../SG21/Jos21sg21.html#6403υSG21Jos 21.21
  22 Jos 21.226404υSG21#6404Jos 21.22../SG21/Jos21sg21.html#6404υSG21Jos 21.22
  23 Jos 21.236405υSG21#6405Jos 21.23../SG21/Jos21sg21.html#6405υSG21Jos 21.23
  24 Jos 21.246406υSG21#6406Jos 21.24../SG21/Jos21sg21.html#6406υSG21Jos 21.24
  25 Jos 21.256407υSG21#6407Jos 21.25../SG21/Jos21sg21.html#6407υSG21Jos 21.25
  26 Jos 21.266408υSG21#6408Jos 21.26../SG21/Jos21sg21.html#6408υSG21Jos 21.26
  27 Jos 21.276409υSG21#6409Jos 21.27../SG21/Jos21sg21.html#6409υSG21Jos 21.27
  28 Jos 21.286410υSG21#6410Jos 21.28../SG21/Jos21sg21.html#6410υSG21Jos 21.28
  29 Jos 21.296411υSG21#6411Jos 21.29../SG21/Jos21sg21.html#6411υSG21Jos 21.29
  30 Jos 21.306412υSG21#6412Jos 21.30../SG21/Jos21sg21.html#6412υSG21Jos 21.30
  31 Jos 21.316413υSG21#6413Jos 21.31../SG21/Jos21sg21.html#6413υSG21Jos 21.31
  32 Jos 21.326414υSG21#6414Jos 21.32../SG21/Jos21sg21.html#6414υSG21Jos 21.32
  33 Jos 21.336415υSG21#6415Jos 21.33../SG21/Jos21sg21.html#6415υSG21Jos 21.33
  34 Jos 21.346416υSG21#6416Jos 21.34../SG21/Jos21sg21.html#6416υSG21Jos 21.34
  35 Jos 21.356417υSG21#6417Jos 21.35../SG21/Jos21sg21.html#6417υSG21Jos 21.35
  36 Jos 21.366418υSG21#6418Jos 21.36../SG21/Jos21sg21.html#6418υSG21Jos 21.36
  37 Jos 21.376419υSG21#6419Jos 21.37../SG21/Jos21sg21.html#6419υSG21Jos 21.37
  38 Jos 21.386420υSG21#6420Jos 21.38../SG21/Jos21sg21.html#6420υSG21Jos 21.38
  39 Jos 21.396421υSG21#6421Jos 21.39../SG21/Jos21sg21.html#6421υSG21Jos 21.39
  40 Jos 21.406422υSG21#6422Jos 21.40../SG21/Jos21sg21.html#6422υSG21Jos 21.40
  41 Jos 21.416423υSG21#6423Jos 21.41../SG21/Jos21sg21.html#6423υSG21Jos 21.41
  42 Jos 21.426424υSG21#6424Jos 21.42../SG21/Jos21sg21.html#6424υSG21Jos 21.42
  43 Jos 21.436425υSG21#6425Jos 21.43../SG21/Jos21sg21.html#6425υSG21Jos 21.43
  44 Jos 21.446426υSG21#6426Jos 21.44../SG21/Jos21sg21.html#6426υSG21Jos 21.44
  45 Jos 21.456427υSG21#6427Jos 21.45../SG21/Jos21sg21.html#6427υSG21Jos 21.45
 
 221 Jos 22.16428υSG21#6428Jos 22.1../SG21/Jos22sg21.html#6428υSG21Jos 22.1
  2 Jos 22.26429υSG21#6429Jos 22.2../SG21/Jos22sg21.html#6429υSG21Jos 22.2
  3 Jos 22.36430υSG21#6430Jos 22.3../SG21/Jos22sg21.html#6430υSG21Jos 22.3
  4 Jos 22.46431υSG21#6431Jos 22.4../SG21/Jos22sg21.html#6431υSG21Jos 22.4
  5 Jos 22.56432υSG21#6432Jos 22.5../SG21/Jos22sg21.html#6432υSG21Jos 22.5
  6 Jos 22.66433υSG21#6433Jos 22.6../SG21/Jos22sg21.html#6433υSG21Jos 22.6
  7 Jos 22.76434υSG21#6434Jos 22.7../SG21/Jos22sg21.html#6434υSG21Jos 22.7
  8 Jos 22.86435υSG21#6435Jos 22.8../SG21/Jos22sg21.html#6435υSG21Jos 22.8
  9 Jos 22.96436υSG21#6436Jos 22.9../SG21/Jos22sg21.html#6436υSG21Jos 22.9
  10 Jos 22.106437υSG21#6437Jos 22.10../SG21/Jos22sg21.html#6437υSG21Jos 22.10
  11 Jos 22.116438υSG21#6438Jos 22.11../SG21/Jos22sg21.html#6438υSG21Jos 22.11
  12 Jos 22.126439υSG21#6439Jos 22.12../SG21/Jos22sg21.html#6439υSG21Jos 22.12
  13 Jos 22.136440υSG21#6440Jos 22.13../SG21/Jos22sg21.html#6440υSG21Jos 22.13
  14 Jos 22.146441υSG21#6441Jos 22.14../SG21/Jos22sg21.html#6441υSG21Jos 22.14
  15 Jos 22.156442υSG21#6442Jos 22.15../SG21/Jos22sg21.html#6442υSG21Jos 22.15
  16 Jos 22.166443υSG21#6443Jos 22.16../SG21/Jos22sg21.html#6443υSG21Jos 22.16
  17 Jos 22.176444υSG21#6444Jos 22.17../SG21/Jos22sg21.html#6444υSG21Jos 22.17
  18 Jos 22.186445υSG21#6445Jos 22.18../SG21/Jos22sg21.html#6445υSG21Jos 22.18
  19 Jos 22.196446υSG21#6446Jos 22.19../SG21/Jos22sg21.html#6446υSG21Jos 22.19
  20 Jos 22.206447υSG21#6447Jos 22.20../SG21/Jos22sg21.html#6447υSG21Jos 22.20
  21 Jos 22.216448υSG21#6448Jos 22.21../SG21/Jos22sg21.html#6448υSG21Jos 22.21
  22 Jos 22.226449υSG21#6449Jos 22.22../SG21/Jos22sg21.html#6449υSG21Jos 22.22
  23 Jos 22.236450υSG21#6450Jos 22.23../SG21/Jos22sg21.html#6450υSG21Jos 22.23
  24 Jos 22.246451υSG21#6451Jos 22.24../SG21/Jos22sg21.html#6451υSG21Jos 22.24
  25 Jos 22.256452υSG21#6452Jos 22.25../SG21/Jos22sg21.html#6452υSG21Jos 22.25
  26 Jos 22.266453υSG21#6453Jos 22.26../SG21/Jos22sg21.html#6453υSG21Jos 22.26
  27 Jos 22.276454υSG21#6454Jos 22.27../SG21/Jos22sg21.html#6454υSG21Jos 22.27
  28 Jos 22.286455υSG21#6455Jos 22.28../SG21/Jos22sg21.html#6455υSG21Jos 22.28
  29 Jos 22.296456υSG21#6456Jos 22.29../SG21/Jos22sg21.html#6456υSG21Jos 22.29
  30 Jos 22.306457υSG21#6457Jos 22.30../SG21/Jos22sg21.html#6457υSG21Jos 22.30
  31 Jos 22.316458υSG21#6458Jos 22.31../SG21/Jos22sg21.html#6458υSG21Jos 22.31
  32 Jos 22.326459υSG21#6459Jos 22.32../SG21/Jos22sg21.html#6459υSG21Jos 22.32
  33 Jos 22.336460υSG21#6460Jos 22.33../SG21/Jos22sg21.html#6460υSG21Jos 22.33
  34 Jos 22.346461υSG21#6461Jos 22.34../SG21/Jos22sg21.html#6461υSG21Jos 22.34
 
 231 Jos 23.16462υSG21#6462Jos 23.1../SG21/Jos23sg21.html#6462υSG21Jos 23.1
  2 Jos 23.26463υSG21#6463Jos 23.2../SG21/Jos23sg21.html#6463υSG21Jos 23.2
  3 Jos 23.36464υSG21#6464Jos 23.3../SG21/Jos23sg21.html#6464υSG21Jos 23.3
  4 Jos 23.46465υSG21#6465Jos 23.4../SG21/Jos23sg21.html#6465υSG21Jos 23.4
  5 Jos 23.56466υSG21#6466Jos 23.5../SG21/Jos23sg21.html#6466υSG21Jos 23.5
  6 Jos 23.66467υSG21#6467Jos 23.6../SG21/Jos23sg21.html#6467υSG21Jos 23.6
  7 Jos 23.76468υSG21#6468Jos 23.7../SG21/Jos23sg21.html#6468υSG21Jos 23.7
  8 Jos 23.86469υSG21#6469Jos 23.8../SG21/Jos23sg21.html#6469υSG21Jos 23.8
  9 Jos 23.96470υSG21#6470Jos 23.9../SG21/Jos23sg21.html#6470υSG21Jos 23.9
  10 Jos 23.106471υSG21#6471Jos 23.10../SG21/Jos23sg21.html#6471υSG21Jos 23.10
  11 Jos 23.116472υSG21#6472Jos 23.11../SG21/Jos23sg21.html#6472υSG21Jos 23.11
  12 Jos 23.126473υSG21#6473Jos 23.12../SG21/Jos23sg21.html#6473υSG21Jos 23.12
  13 Jos 23.136474υSG21#6474Jos 23.13../SG21/Jos23sg21.html#6474υSG21Jos 23.13
  14 Jos 23.146475υSG21#6475Jos 23.14../SG21/Jos23sg21.html#6475υSG21Jos 23.14
  15 Jos 23.156476υSG21#6476Jos 23.15../SG21/Jos23sg21.html#6476υSG21Jos 23.15
  16 Jos 23.166477υSG21#6477Jos 23.16../SG21/Jos23sg21.html#6477υSG21Jos 23.16
 
 241 Jos 24.16478υSG21#6478Jos 24.1../SG21/Jos24sg21.html#6478υSG21Jos 24.1
  2 Jos 24.26479υSG21#6479Jos 24.2../SG21/Jos24sg21.html#6479υSG21Jos 24.2
  3 Jos 24.36480υSG21#6480Jos 24.3../SG21/Jos24sg21.html#6480υSG21Jos 24.3
  4 Jos 24.46481υSG21#6481Jos 24.4../SG21/Jos24sg21.html#6481υSG21Jos 24.4
  5 Jos 24.56482υSG21#6482Jos 24.5../SG21/Jos24sg21.html#6482υSG21Jos 24.5
  6 Jos 24.66483υSG21#6483Jos 24.6../SG21/Jos24sg21.html#6483υSG21Jos 24.6
  7 Jos 24.76484υSG21#6484Jos 24.7../SG21/Jos24sg21.html#6484υSG21Jos 24.7
  8 Jos 24.86485υSG21#6485Jos 24.8../SG21/Jos24sg21.html#6485υSG21Jos 24.8
  9 Jos 24.96486υSG21#6486Jos 24.9../SG21/Jos24sg21.html#6486υSG21Jos 24.9
  10 Jos 24.106487υSG21#6487Jos 24.10../SG21/Jos24sg21.html#6487υSG21Jos 24.10
  11 Jos 24.116488υSG21#6488Jos 24.11../SG21/Jos24sg21.html#6488υSG21Jos 24.11
  12 Jos 24.126489υSG21#6489Jos 24.12../SG21/Jos24sg21.html#6489υSG21Jos 24.12
  13 Jos 24.136490υSG21#6490Jos 24.13../SG21/Jos24sg21.html#6490υSG21Jos 24.13
  14 Jos 24.146491υSG21#6491Jos 24.14../SG21/Jos24sg21.html#6491υSG21Jos 24.14
  15 Jos 24.156492υSG21#6492Jos 24.15../SG21/Jos24sg21.html#6492υSG21Jos 24.15
  16 Jos 24.166493υSG21#6493Jos 24.16../SG21/Jos24sg21.html#6493υSG21Jos 24.16
  17 Jos 24.176494υSG21#6494Jos 24.17../SG21/Jos24sg21.html#6494υSG21Jos 24.17
  18 Jos 24.186495υSG21#6495Jos 24.18../SG21/Jos24sg21.html#6495υSG21Jos 24.18
  19 Jos 24.196496υSG21#6496Jos 24.19../SG21/Jos24sg21.html#6496υSG21Jos 24.19
  20 Jos 24.206497υSG21#6497Jos 24.20../SG21/Jos24sg21.html#6497υSG21Jos 24.20
  21 Jos 24.216498υSG21#6498Jos 24.21../SG21/Jos24sg21.html#6498υSG21Jos 24.21
  22 Jos 24.226499υSG21#6499Jos 24.22../SG21/Jos24sg21.html#6499υSG21Jos 24.22
  23 Jos 24.236500υSG21#6500Jos 24.23../SG21/Jos24sg21.html#6500υSG21Jos 24.23
  24 Jos 24.246501υSG21#6501Jos 24.24../SG21/Jos24sg21.html#6501υSG21Jos 24.24
  25 Jos 24.256502υSG21#6502Jos 24.25../SG21/Jos24sg21.html#6502υSG21Jos 24.25
  26 Jos 24.266503υSG21#6503Jos 24.26../SG21/Jos24sg21.html#6503υSG21Jos 24.26
  27 Jos 24.276504υSG21#6504Jos 24.27../SG21/Jos24sg21.html#6504υSG21Jos 24.27
  28 Jos 24.286505υSG21#6505Jos 24.28../SG21/Jos24sg21.html#6505υSG21Jos 24.28
  29 Jos 24.296506υSG21#6506Jos 24.29../SG21/Jos24sg21.html#6506υSG21Jos 24.29
  30 Jos 24.306507υSG21#6507Jos 24.30../SG21/Jos24sg21.html#6507υSG21Jos 24.30
  31 Jos 24.316508υSG21#6508Jos 24.31../SG21/Jos24sg21.html#6508υSG21Jos 24.31
  32 Jos 24.326509υSG21#6509Jos 24.32../SG21/Jos24sg21.html#6509υSG21Jos 24.32
  33 Jos 24.336510υSG21#6510Jos 24.33../SG21/Jos24sg21.html#6510υSG21Jos 24.33


La Bible, version Segond 21 (SG21) © 2007 Société Biblique de Genève
Optimisé sous firefox 12 (et +), safari 5.1.7 (et +), Google Chrome 19.0.1084 (et +)
Aucun © copyright sur cette présentation: Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10.8)
!! IE9 (et -) ne respecte pas toutes les normes Html5 et Css3